Yoga og mindfulness for livsmestring i skolen m. Marit Thorsrud

Schedule

Fri Sep 02 2022 at 02:00 pm to 05:00 pm

Location

Oslo Yoga | Oslo, OS

Advertisement
Folkehelse og livsmestring er nå i læreplanen for grunnskolen. Hvordan kan yoga brukes som tilnærming til å lære bort livsmestring i skolen?
På workshopen tar vi utgangspunkt i deler av opplegget laget for LINK (Livsmestring i norske klasserom), se også: linktillivet.no. LINK kan brukes av alle klassetrinn i grunnskolen er delt opp i ulike moduler. Workshopen bygger på modulen som heter «Følelsesskolen», der temaer som den tredelte hjernen, toleransevinduet, samt de forskjellige grunnfølelsene er dekket.
I yogaen har vi mange teknikker og øvelser som kan være nyttige verktøy for å forstå seg selv, kjenne igjen ulike følelser, og å hjelpe til med å regulere følelser. Disse ulike verktøyene kan være viktig når en skal lære seg ulike mestringsstrategier.
Du vil på denne workshopen få en kort gjennomgang av den tredelte hjernen, toleransevinduet og de ulike grunnfølelsene (basert på LINK). Deretter vil du lære ulike øvelser fra yogaen som går på oppmerksomt nærvær, pusten, avspenning og hvile, meditasjon samt noen fysiske øvelser. Øvelser passer i utgangspunktet fra 3./4. klasse og oppover, men kan også benyttes for de yngre barna med tilpasninger. Du lærer øvelser som kan brukes i klasserommet.
Du får utdelt et kurshefte med teori og beskrivelse av øvelser vi går gjennom.
Workshopen passer for lærere som skal jobbe med livsmestring i skolen, men kan også være nyttig for andre som jobber med barn eller for foreldre. Teorien og øvelsene er fine verktøy for alle som har relasjoner til barn og ungdom.
Det trengs ingen forkunnskap innen yoga for delta på denne workshopen.
Varighet: 3 timer.
Pris: kr. 750,-
Påmelding: https://www.osloyoga.no/workshops
Advertisement

Where is it happening?

Oslo Yoga, Kristiansandsgate 2, Sagene samfunnshus, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Oslo Yoga

Host or Publisher Oslo Yoga

It's more fun with friends. Share with friends