Wschodnia Bitwa vol.2

Schedule

Sat Mar 12 2022 at 11:00 am to 08:30 pm

Location

Miedzyrzec Podlaski | Warsaw, MZ

Wschodnia Bitwa vol.2
Advertisement
ENG VERSION SCROLL DOWN
???
CZAS WYDARZENIA - NIEOKREŚLONY
Wschodnia Bitwa vol.2 to DRUGA EDYCJA kozackiej imprezy na wschodniej ścianie Polski w Międzyrzecu Podlaskim. W tym roku zmieniliśmy delikatnie strukturę eventu. Organizujemy contesty, które zanikają na polskiej scenie breakingowej a mianowicie : powermoves contest, footworkcontest + 3 kategorie wiekowe oraz bgirl contest. Jeśli chcesz się zmierzyć z najlepszymi, wpadaj 13 marca do Międzyrzeca Podlaskiego! ?️??

Wschodnia Bitwa
CZAS NIEOKREŚLONY
? Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Miedzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37 (sala kinowa) 21-560 Międzyrzec Podlaski
? Kategorie:
➡️ bboying do 11 lat - 1vs1
➡️ bboying 12-15 lat - 1vs1
➡️ bboying 16 lat + 2vs2
➡️ bgirl contest 1vs 1 open
➡️ footwork contest 1vs1 open
➡️ powermoves contest 1vs1 open
? Jury:
Bboy Thomaz RockaFellaz Crew / Polskee Flavour
Bgirl Agt Dance The World
Bboy Ken Guru Chicamoca Crew
? Host:
MC Yasuo
? DJ:
Fim
? PERKUSJA:
Matt Lebek - LEBSON
? Nagrody:
➡️ bboying 16 lat i więcej 2vs2
I miejsce -
II miejsce -
III miejsce -
➡️ bboying 12-15 lat 1vs1
I miejsce -
II miejsce -
III miejsce -
➡️ bboying do 11 lat 1vs1
I miejsce - nagrody rzeczowe
II miejsce - nagrody rzeczowe
III miejsce - nagrody rzeczowe
➡️ BGIRL CONTEST -
➡️ FOOTWORK CONTEST -
➡️ POWERMOVES CONTEST -
? STARTOWE:
25 zł (pierwsza kategoria)
10 zł (kolejna kategoria)
? Wstęp:
Wolny
? PROGRAM:
10:00 – rejestracja uczestników
10:30 – 11:00 – rozgrzewka
11:00 – 11:15 – rozpoczęcie zawodów
11:15 – 12:00 - BREAKING do 11 lat – eliminacje
12:00 – 12:45 – BREAKING 12 – 15 lat – eliminacje
12:45 – 13:35 – BREAKING do 11 lat – top16 i ćwierćfinały
13:35 – 14:20 – BREAKING 12 – 15 lat – top16 i ćwierćfinały
14:20 – 14:40 – BREAKING do 11 lat – półfinały i finały
14:40 – 15:00 – BREAKING 12-15 lat – półfinały i finały
15:00 – 15:10 – ROZDANIE NAGRÓD
15:10 – 15:30 – PRZERWA, CYPHERS
___________________________________________________
15:30 – 16:00 – Bgirl contest open 1v1 - eliminacje
16:00 – 16:45 – BREAKING powyżej 16 lat 2v2 - eliminacje
16:45 – 17:15 - FOOTWORK CONTEST - całość
17:15 - 17:45 – Bgirl contest open 1v1 - top16
17:45 – 18:15 – BREAKING powyżej 16 lat 2v2 - top16
18:15- 18:45 – POWERMOVES CONTEST – całość 25 min
18:45 – 19:05 – Bgirl contest open 1v1 – ćwierćfinały i półfinały
19:05 - 19:30 – BREAKING powyżej 16 lat 2v2 ćwierćfinały i półfinały
19:30 – 19:45 – Bgirl contest open 1v1 – FINAŁ, walka o 3 miejsce
19:45 – 20:05 – BREAKING powyżej 16 lat 2v2 FINAŁ, walka o 3 miejsce
20:05 -20:30 – ROZDANIE NAGRÓD – ZAKOŃCZENIE IMPREZY

? ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wysyłamy na emaila: [email protected] w treści wpisujemy : (Imię, nazwisko, ksywa lub nazwę ekipy w kat.2vs2, kategoria, wiek, miasto.
Każde zgłoszenie będzie potwierdzone z Naszej strony.
? REGULAMIN - Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zawodów:
SOON
? Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ekipa DZIKI WSCHÓD
? Kontakt:
email: [email protected]
facebook: Grzegorz Yasuo Żyluk , tel: 732996613
facebook: Michał Ajziuk , tel: 513062099
___________________________________________________
The Wschodnia Bitwa vol.2 is the SECOND EDITION of the best event on the eastern wall of Poland in Międzyrzec Podlaski. This year we have slightly changed the structure of the event. We organize contests that disappear on the Polish breaking scene namely: powermoves contest, footworkcontest + 3 age categories and bgirl contest. If you want to face the best, drop by March 13 in Międzyrzec Podlaski! ?️??


Wchodnia Bitwa vol.2
? Place: Municipal Culture Center in Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37 (cinema room) 21-560 Międzyrzec Podlaski

? Categories:

➡️ bboying up to 11 years old - 1vs1
➡️ bboying 12-15 years - 1vs1
➡️ bboying 16 years + 2vs2
➡️ bgirl contest 1vs 1 open
➡️ footwork contest 1vs1 open
➡️ powermoves contest 1vs1 open

? Jury:
Bboy Thomaz RockaFellaz Crew / Polskee Flavor
Bgirl Agt Dance The World
Bboy Ken Guru Chicamoca Crew

? Host:
MC Yasuo

? DJ:
Fim

? PERCUSSION:
Matt Lebek - LEBSON

? Awards:

➡️ bboying 16 years and more 2vs2

1st place -
2nd place -
3rd place -

➡️ bboying 12-15 years 1vs1

1st place -
2nd place -
3rd place -

➡️ bboying up to 11 years 1vs1

1st place - material prizes
2nd place - material prizes
3rd place - material prizes

➡️ BGIRL CONTEST -
➡️ FOOTWORK CONTEST -
➡️ POWERMOVES CONTEST -

? START:
25 PLN (first category)
10 PLN (another category)

? Introduction:
Slow

? PROGRAM:

10:00 - registration of participants
10:30 - 11:00 - warm-up
11:00 - 11:15 - start of the competition
11:15 - 12:00 - BREAKING up to 11 years old - eliminations
12:00 - 12:45 - BREAKING 12-15 years - eliminations
12:45 - 13:35 - BREAKING up to 11 years old - top16 and quarter finals
13:35 - 14:20 - BREAKING 12 - 15 years - top16 and quarter finals
14:20 - 14:40 - BREAKING up to 11 years old - semi-finals and finals
14:40 - 15:00 - BREAKING 12-15 years - semi-finals and finals
15:00 - 15:10 - AWARDING
15:10 - 15:30 - BREAK, CYPHERS
___________________________________________________
15:30 - 16:00 - Bgirl contest open 1v1 - eliminations
16:00 - 16:45 - BREAKING over 16 years 2v2 - eliminations
16:45 - 17:15 - FOOTWORK CONTEST - whole
17:15 - 17:45 - Bgirl contest open 1v1 - top16
17:45 - 18:15 - BREAKING over 16 years 2v2 - top16
18: 15-18: 45 - POWERMOVES CONTEST - whole 25 min
18:45 - 19:05 - Bgirl contest open 1v1 - quarter finals and semi finals
19:05 - 19:30 - BREAKING over 16 years 2v2 quarter finals and semi finals
19:30 - 19:45 - Bgirl contest open 1v1 - FINAL, fight for 3rd place
19:45 - 20:05 - BREAKING over 16 years 2v2 FINAL, fight for 3rd place
20:05 -20: 30 - GIVE AWARDS - END OF THE PARTY


? APPLICATIONS:

Applications are sent to the email address: Wschodnia [email protected], in the text we enter: (Name, surname, nickname or team name in cat.2vs2, category, age, city.

Each application will be confirmed by our side.

? REGULATIONS - Please read the competition rules:


? Organizer: Municipal Culture Center in Międzyrzec Podlaski, the team of DZIKI EAST

? Contact:
email: Wschodnia [email protected]
facebook: Grzegorz Yasuo Żyluk, phone: 732996613
facebook: Michał Ajziuk, phone: 513062099
Advertisement

Where is it happening?

Miedzyrzec Podlaski, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Wschodnia Bitwa

Host or Publisher Wschodnia Bitwa

It's more fun with friends. Share with friends