Warsztat: Płeć i seksualność w relacji terapeutycznej

Schedule

Sat Mar 12 2022 at 10:00 am to Sun Mar 13 2022 at 05:00 pm

Location

Warszawa | Warsaw, MZ

Warsztat: P\u0142e\u0107 i seksualno\u015b\u0107 w relacji terapeutycznej
Advertisement
W podstawowych szkoleniach terapeutycznych tematyka związana z płciowością i seksualnością często bywa nieobecna lub marginalizowana. Tam, gdzie się pojawia, uwaga jest raczej skupiana na osobie klienckiej, jakby właściwym przedmiotem analizy była tylko jedna strona relacji terapeutycznej. Jednocześnie doświadczenie psychoterapeutów z grup mniejszościowych wskazuje, że kształcenie i doskonalenie terapeutyczne odbywa się w przezroczystej matrycy heteronormatywności i cisnormatywności – powielając schematy relacji seksualno-romantycznych i normy płciowe, które nie przystają do życia wielu osób klienckich oraz psychoterapeutów i psychoterapeutek identyfikujących się jako LGBTQIA+. Ze studiów nad intersekcjonalnością wiemy, że systemem przywilejów i opresji społecznej wpływający na zdrowie psychiczne grup marginalizowanych, może także odzwierciedlać się w spotkaniu terapeutycznym. Dlatego właśnie ważny jest pogłębiony wgląd osób udzielających psychoterapii we własne seksualno-płciowe „JA” oraz krytyczna refleksja nad społecznym i osobistym znaczeniem swojej tożsamości płciowej i seksualnej dla relacji terapeutycznej.

DLA KOGO:
Warsztat „Płeć i seksualność w relacji terapeutycznej” jest przeznaczony dla osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego (psychoterapia, psychiatria) i jednocześnie identyfikujących się jako LGBTQIA+ lub GSRD (Gender, Sexual & Relationships Diversities). Na warsztat zapraszam osoby pragnące rozwijać się zawodowo i pogłębić wgląd jak ich tożsamość przeplata się z kompetencjami pomagania.

CZEGO DOŚWIADCZYSZ:
? Warsztat będzie bezpiecznym miejscem, gdzie w atmosferze szacunku i akceptacji będziesz mieć możliwość przyjrzenia się częściom swojej mniejszościowej tożsamości oraz temu, jak wpływa ona na Twoją pracę. Znajdziesz się w grupie osób podobnych do Ciebie, gdzie możesz doświadczyć wspólnoty (oraz różnicy) z innymi osobami LGBTQIA+ zajmującymi się psychoterapią.
? Zbadasz jak Twoja własna historia życiowa i tożsamość mniejszościowa mogą wpływać na Twoją pracę w gabinecie oraz dowiesz się, jak to wygląda u innych osób terapeutycznych identyfikujących się jako LGBTQIA+. Zobaczysz jak zjawiska zinternalizowanej opresji i stresu mniejszościowego mogą odbijać się w Twoim doświadczeniu kształtując Twoje myśli, uczucia i wybory.
? Pogłębisz rozumienie znaczenia własnej tożsamość seksualnej i płciowej - jak wpływa ona na Twoje relacje osobiste oraz relacje z klientami i klientkami (zarówno z grupy większościowej i mniejszościowej). Będziesz mieć możliwość spojrzenia na rozwój swojego seksualno-płciowego „JA” i osób klienckich przez pryzmat istniejących teoretycznych modeli kształtowania się tożsamości LGBTQIA+.
? Rozważysz różne aspekty ujawniania się w gabinecie i poza nim, w zgodzie ze sobą i z korzyścią dla prowadzonych procesów terapeutycznych. Sprawdzisz, kiedy, jak, co ujawniać i… czy w ogóle ujawniać - w jaki sposób Twoja autentyczność i nazwane wprost doświadczenie osobiste mogą zaistnieć w relacji terapeutycznej. Ponadto, poszukasz odpowiedzi, jak bezpiecznie nawigować swoją obecnością w niewielkiej społeczności, w której możesz stykać się ze swoimi osobami klienckimi (np. wydarzenia kulturalne, aplikacje randkowe, kluby, kręgi towarzyskie).
Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi, angażującymi pracę na doświadczeniu osobistym, z krótkimi elementami wykładowymi. Osoby uczestniczące otrzymają skrypt z przedstawionych fragmentów teoretycznych odnoszących się do literatury przedmiotu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
? TERMIN: 12-13.03.2022, sob. 10:00-18:00, ndz. 9:00-17:00 (16 godzin zegarowych)
? FORMA: stacjonarnie w Ośrodku Terapii i Rozwoju „Dobrze, że jesteś” w Warszawie
? LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH: 8-16
? KOSZT: 600 zł (20% rabatu)
⚠️ TERMIN REJESTRACJI: 18.02.2022
REJESTRACJA:
? Wypełnij formularz: REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
? W ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego dokonaj płatności
PROWADZĄCY:
Jan Świerszcz - psycholog, trener, psychoterapeuta pracujący w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Autor publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego osób LGBTQ, autor wystąpień konferencyjnych, edukator i ekspert instytucji publicznych i pozarządowych m.in. Kampanii Przeciw Homofobii. Na co dzień pracuje psychoterapeutycznie z osobami o różnych tożsamościach płciowych i seksualnych. Od 8 lat szkoli osoby udzielające pomocy psychologicznej z pracy ze społecznością LGBTQIA+. Specjalizację z psychoterapii osób różnorodnych seksualnie, płciowo i relacyjnie robił w Pink Therapy, największej brytyjskiej instytucji terapeutycznej zajmującej się różnorodnością seksualną i płciową, gdzie uzyskał zaawansowany certyfikat terapeuty ze specjalizacją w pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (Advanced Accredited Gender, Sexuality and Relationship Diversities Therapist).
Więcej informacji o prowadzącym znajdziesz tutaj: www.janswierszcz.pl
Advertisement

Where is it happening?

Warszawa, 03-983 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Jan \u015awierszcz - psycholog

Host or Publisher Jan Świerszcz - psycholog

It's more fun with friends. Share with friends