Vegen til null: den einskildes ansvar

Schedule

Tue Feb 01 2022 at 07:00 pm to 08:00 pm

Location

Litteraturhuset i Bergen | Bergen, HO

Advertisement
Kva skal til for at Noreg skal nå målet om klimagassutslepp ned mot null i 2050? I ein serie med tre ulike innfallsvinklar, det personlege engasjementet, næringslivets utfordringar og det politiske ansvar ser vi nærmare på kva som må setjast i verk av tiltak, kva som må ofrast, ja kva som skal til for at vi faktisk får ei reell forandring til det betre for kloten og klimaet.
Første debatt ut i serien handler om eindkilmenneskets ansvar: kva må eller kan vi alle gjere for å nå målet om nullutslepp? Dei som blir med på å debattere dette er oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret Helge Drange og journalist Linn Stalsberg. Stalsberg gav i 2019 ut boka Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur. Frå ulike vinkler skal dei belyse korleis vi alle står overfor utfordringa med å redusere klimaavtrykket vårt og kva vi faktisk kan gjere for å løyse dette. Ordstyrar er journalist i Bergens Tidende Martin Larsen Hirth.
90/60,- /stud.)
Advertisement

Where is it happening?

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7, Bergen, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Litteraturhuset i Bergen

Host or Publisher Litteraturhuset i Bergen

It's more fun with friends. Share with friends