VAHELÜLI 2022

Schedule

Sat Jan 15 2022 at 10:00 am to Sun Jan 16 2022 at 05:00 pm

Location

TantsuRUUM | Tallinn, HA

VAHEL\u00dcLI 2022
Advertisement
ENG below
---

VAHELÜLI 2022 on 15. ja 16. jaanuaril TantsuRUUMis toimuv kahepäevane loominguline sündmus, mis kutsub kunstnikke kohtuma võrdsetel alustel loomaks üheskoos pinnas päevakajaliseks dialoogiks, ideede vahetamiseks ning tantsukunsti arenguks.
VAHELÜLI eesmärgiks on kokkutulemine, koosmõtlemine ja koostegemine, mis põhineb igaühe erilisel kohalolul ja panusel.
2022. aasta VAHELÜLI kureerivad TantsuRUUMi resident-kunstnikud Hanna Junti, Sofia Kruusamägi, Laura Kvelstein ja Greta Liht.

Seekordse VAHELÜLI fookuses on:
◦ tehnika / tehnoloogia / keha

T a n t s u t e h n i k a kui maailma kirjeldamise viis. Missugust maailma kirjeldab fondue? Missugust hüplev polka? Missugune tantsutehnika või liikumise viis kirjeldab maailma 0 ja 1 kaudu? Millised sarnasused on kehal ja tehnoloogial? Kultuurisemiootika vaatepunktist võib mõelda, et inimesest sai küborg siis, kui ta õppis toitu termiliselt töötlema.
Kavas on:
◦ kehatehnika
◦ identiteeditehnika
◦ loometehnika
◦ dramaturgiline tehnika
◦ mõttetehnika

Kahepäevasel koosolemisel kõditame närve diskuteerides järgnevate küsimuste üle:
◦ Mida me tantsime?
◦ Mida me õpetame?
◦ Milliseid tehnikaid (nii n-ö autoritehnikate kui meetodi mõttes) me kasutame ja miks?
◦ Millest koosneb tänapäeval tantsutehnika ja miks?
◦ Kas need küsimused on relevantsed? Miks (mitte)?

Tehnilisi uurimusi jagavad:
» Lidia Pryz
» Martina Georgina
» Katalin Trencsényi
» Kert Viiart
» Oksana Tralla
» Joanna Kalm
» Marie Pullerits
» jt.
Oodatud on igal tasemel kunsti- ja liikumishuvilised.
Osalus on p r i i !
Osalemiseks palume registreerida siin: https://tantsuagentuur.ee/event/vaheluli-3/
Keel: EST/ENG/RUS (sõltub osalejatest ja töötubade läbiviijatest)
Sündmust toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Tantsuagentuur ning Eesti Tantsukunsti- ja Tantsuhariduse Liit.

---
ENG

VAHELÜLI 2022 is a two-day creative event at TantsuRUUM, that invites artists to meet on equal grounds allowing a topical dialogue, exchange of ideas and development of dance art.
The goal of VAHELÜLI is getting together, thinking together and doing together based on everyone’s unique presence and contribution.
VAHELÜLI 2022 is curated by TantsuRUUM resident-artists Hanna Junti, Sofia Kruusamägi, Laura Kvelstein and Greta Liht.
This year’s VAHELÜLI focuses on:
◦ technique / technology / body
D a n c e t e c h n i q u e as a description of the world. What kind of world does a fondue describe? What kind of world does a polka? What kind of dance technique or movement style describes the world through 0 and 1? What do body and technology have in common? From the view of cultural semiotics we can think that humans became cyborgs when they learned to thermally process their food.
Plan:
◦ body technique
◦ identity technique
◦ creative technique
◦ dramaturgical technique
◦ cognitive technique

On our two-day get-togther we will discuss following questions:
◦ What are we dancing?
◦ What are we teaching?
◦ Which techniques (author techniques and methods) are we using and why?
◦ What are the components of a contemporary dance technique and why?
◦ Are these questions relevant? Why (not)?

Sharing their researches:
» Lidia Pryz
» Martina Georgina
» Katalin Trencsényi
» Kert Viiart
» Oksana Tralla
» Joanna Kalm
» Marie Pullerits
» and others.
All levels of art and movement enthusiasts are welcome.
Participation is f r e e. We kindly ask you to register here: https://tantsuagentuur.ee/event/vaheluli-3/
Language: EST/ENG/RUS (depending on participants and workshop facilitators)
The event is supported by Estonian Culture Endowment, Estonian Dance Agency and The Union of Estonian Dance Art and Education.
Advertisement

Where is it happening?

TantsuRUUM, Eesti Tantsuagentuur - Hobujaama 12, 10117 Tallinn, Harju County, Estonia, Tallinn, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

TantsuRUUM

Host or Publisher TantsuRUUM

It's more fun with friends. Share with friends