UngSOR 2022

Schedule

Mon Jun 13 2022 at 09:30 am to Tue Jun 14 2022 at 03:00 pm

Location

Oslo Kongressenter/Oslo Congress Centre | Oslo, OS

Advertisement
13. - 14. juni 2022 avholder SOR vår første UngSOR-konferanse.
Konferansen er for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming.
Vi søker med dette å bygge et fellesskap og en møteplass på tvers av fagområder, arenaer og roller i barn og unges liv. Dette er fagfolk og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenester, habilitering, sjeldenfeltet, barnehage og skole. Det er representanter fra kommunale og statlige myndigheter, politikere og andre beslutningstakere. Det er foreldre, søsken og andre pårørende og engasjerte nærpersoner. Det er kanskje deg?
Konferansen er mer enn en enkeltstående konferanse. I tillegg til å kunne delta fysisk på konferansen på Oslo kongressenter i juni 2022, vil det bli tilgang til digitale ressurser. Hele konferansen vil være tilgjengelig på nett.
Les mer om program og påmelding her: https://stiftelsensor.no/konferanser/konferanse-2202
Advertisement

Where is it happening?

Oslo Kongressenter/Oslo Congress Centre, Youngsgate 21,Oslo, Norway, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

SOR

Host or Publisher SOR

It's more fun with friends. Share with friends