Ultrasonografia jamy brzusznej królika i kawii domowej

Schedule

Sat Apr 22 2023 at 07:00 pm

Location

Ulica Floriańska w Warszawie | Warsaw, MZ

Advertisement
? Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii jamy brzusznej królika i kawii domowej. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z anatomią omawianych gatunków zwierząt oraz prawidłowym obrazem ultrasonograficznym narządów jamy brzusznej. Przedstawione także zostaną najczęściej występujące zmiany stwierdzane w badaniu USG.
? Podczas części praktycznej uczestnicy zostaną podzieleni na małe 3-4-osobowe grupy, w których przy użyciu aparatów najwyższej jakości, będą samodzielnie wykonywać badania królików i kawii domowych pod okiem prowadzących.

➡️Uczestnik po odbyciu kursu nabędzie wiedzę z zakresu:
✔️anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej (wątroby, trzustki, śledziony, układu moczowego, układu rozrodczego)
✔️sporządzenia prawidłowego opisu badania USG jamy brzusznej
✔️sposobu przygotowania do badania ultrasonograficznego
✔️najczęściej stwierdzanych zmian w badaniu USG królików
✔️najczęściej stwierdzanych zmian w badaniu USG kawii domowych

➡️Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:
✔️obsługę aparatu USG i wykorzystanie ultradźwięków w diagnostyce narządów jamy brzusznej
✔️optymalizację obrazu USG oraz dobór sond do poszczególnych rodzajów badań
✔️identyfikację prawidłowego obrazu USG
✔️wykorzystanie podstawowych technik badania USG z zakresu narządów jamy brzusznej
✔️wykonanie przeglądowego badania narządów jamy brzusznej, stosując się do zasad optymalizacji obrazu ultrasonograficznego

➡️Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:
✔️wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu małych zwierząt
✔️poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z innymi lekarzami
✔️promowanie poznanych metod diagnostycznych w swoim środowisku pracy tj. gabinecie, klinice, uczelni
?UWAGA!?
Na nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
Advertisement

Where is it happening?

Ulica Floriańska w Warszawie, ,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

USGTrener

Host or Publisher USGTrener

It's more fun with friends. Share with friends