Tröskelns dramatik – att förstå tipping points

Schedule

Fri Jun 03 2022 at 04:00 pm to 05:00 pm

Location

Liljevalchs konsthall | Stockholm, ST

Advertisement
Välkommen till konstverket och seminarieserien Tipping Point – om människans möjligheter inom planetens gränser. Vad kan göras? Vad måste göras? Vad får absolut inte göras? Och vad har konst med saken att göra?
Global Challenges Foundation arrangerar tillsammans med Liljevalchs Konsthall, Institutet för framtidsstudier och forskningsrådet Formas.
Begreppet ”tipping point”, klimatkrisens kanske viktigaste term, hör inte hemma i någon specifik disciplin utan kan användas för att förklara och förstå förskjutningar i biofysiska system, förändringar av marknader eller avgörande brott i samhällsmönster och normer. En tipping point är en kritisk brytpunkt där en mindre störning av ett system sätter igång en självförstärkande process som oåterkalleligt driver systemet allt längre bort från dess initiala jämviktstillstånd. Vad betyder detta i naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga sammanhang? Hur används begreppet i klimatvetenskapen? Vad innebär det att en tipping point passeras? Forskare talar idag allt mer om ”stressade system” – vilka av våra livsavgörande system är på gränsen till sammanbrott? Vilka krav ställer räddningsinsatsen på människa och politik? Och kan sociala och ekonomiska tipping points synliggöra avgörande steg i en hållbar samhällsutveckling, till exempel nödvändig teknikomställning eller mindre miljöpåverkande konsumtionsmönster?
Medverkande:
Mats Bigert, konstnär Bigert & Bergström
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, Klimatpolitiska rådet samt forskare vid Institutet för framtidsstudier.
Magnus Jiborn, forskningschef Global Challenges Foundation
Sofi Marklew, jurist Auroramålet
Isadora Wronski, Senior strategist vid Greenpeace Nordic
Moderator: Linda Burenius, utvecklingschef Global Challenges Foundation
Advertisement

Where is it happening?

Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60,Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden

Event Location & Nearby Stays:

Global Challenges Foundation

Host or Publisher Global Challenges Foundation

It's more fun with friends. Share with friends