Tokio Sunrise - A Freeszfe Színház és performansz osztály fesztiválja

Schedule

Fri Jun 10 2022 at 06:00 pm to Sat Jun 11 2022 at 11:45 pm

Location

Artus Stúdió | Budapest, BU

Advertisement
BELÉPÉS INGYENES!
Támogatói jegyeket az alábbi linken tudnak vásárolni:
https://artus.jegy.hu/program/freeszfe-tokio-sunrise-fesztival-135522
A Freeszfe-n 2021 szeptemberében indult a Színház és performansz szak, az ország első kísérleti színházi képzése.

Megálmodói és mentorai:
Hudi László, Czirák Ádám, Goda Gábor, Szabó Veronika, Hód Adrienn

Az osztály tagjai:
Kocsi Olga, Kozma Zsófia Rebeka, Szántusz Noémi, Tóth Ádám, Tózsa Mikolt

Az egyéves képzés alatt mindannyian egy-egy performansz-előadást hoznak létre, amelyeket kétnapos mutatnak be az Artus Stúdióban 2022 június 10-11-én.
2022. június 10. péntek
18:00 Kocsi Olga – Kép a falon, a szőnyeg mintája
19:00 Tóth Ádám – Metanoia
20:30 Tózsa Mikolt – Isten, haza, konyha
2022. június 11. szombat
19:00 Kozma Zsófi Rebeka – Present Imperfect
20:30 Szántusz Noémi – A nagy Kacsashow
22:00 Party

https://www.freeszfe.hu/szinhaz-es-perfomansz/

A CEU Konferencia Központ Tokió termében sátorral, kávéfőzővel és egy megviselt balettszőnyeggel felszerelkezve az öt kíváncsi kalandor nekiállt, hogy performanszokat hozzon létre. Útjuk során sok segítővel találkoztak: Nemes Z. Márió, Kálmán Eszter, Ördög Tamás, Berecz Zsuzsa, Sarah Günter, Csató Kata, Rácz Anikó, Somló Dávid, Gergye Krisztián, Kricsfalusi Beatrix, Ardai Petra, Nagy József, Bodó Viktor, akik formálták a látásmódjukat, és új irányokat mutattak. Munkájuk a Tokió Sunrise tündöklésében izzik fel.

Kocsi Olga: Kép a falon, a szőnyeg mintája

Mi van a ragyogás mögött? Nincs fény sötét nélkül.
Az arany, a világosság, a csillogás mit takar? Üresség, Árnyék, Trauma.
Minden egész eltörött és nem áll össze már a valóság. Szöveg darabok és mozaik dimenziók az eltűnt idő nyomában.
Mi van a három nyúlon túl?

Kozma Zsófi Rebeka: Present Imperfect (munkacím)
Sajnálattal remélem, miszerint ennek ellenére értesítem, hogy hidegzuhanyként ért a liftben a döntésem, de kérlek, értsd meg:
nagyon nehéz helyzetben volt a zsűri, a zsűri döntése alapján a szöveg persze nem jó, de reménykeltő, lezártnak tekintem, nem téged, nem nyert, nem tudunk, nem jutottál, nem tudok beszélni, nem tudom, mit akarok.
Sokat gondolok rád, és további töretlen alkotókedvet kívánok.
Az előadás az elutasítás különböző formáit dolgozza fel személyes történeteken és mások által beküldött üzeneteken keresztül.

Tózsa Mikolt:
Isten, haza, konyha
avagy ma már keresztbe álltam a Bajcsyn
Az előadásban a nőiség kellékeinek hangjával kísérletezem, határhelyzetekkel kacérkodom és a miniszterelnök hangjával barátkozom. A performansz központi témája a nemi szerepelvárások kényszere napjainkban Magyarországon. Bizonyos elvárások kezdtek számomra kényelmetlenné válni, azt éreztem, hogy szabadságom megélésében korlátoznak. Az Isten, haza, konyha anyaga saját megéléseimből tevődik össze, de erőteljesen megjelennek benne a jelenkori politikai diskurzusban közvetített nemi szerepelvárások is.
Külön köszönet: Oláh Tímea, Pestalits Benjamin

Szántusz Noémi NOYA:
A nagy kacsashow címadó kacsája, Noya gyermekkori kacsabilije, melyen megtanult üríteni.
Üríteni fontos!
Ürítés nélkül puffadásig, mérgezően megtelünk.
A galgamácsai gyermeklakodalmas, és más lakodalmas népszokás-játékok motívumát használva megidézem gyermekkoromat, /gyermekkorunkat / ,mert ki ne játszott volna esküvőset, ki ne képzelte volna el, hogy megházasodik?
És milyen a viszonyom most a házassággal? -kérdem én.
Miért vágyom rá? Miért rettegek tőle?
DE, és miért válnak el az emberek?
Miért nem szeretik egymást örökre?
Hogy kell -jól- szeretni?
Hogy kell örökre szeretni?
Közben trashpopsztár leszek, és énekelni fogok dalokat, és lakodalmas dj leszek!
Meg vagytok hívva az esküvőmre!
- Ha már senki nem akar elvenni, akkor majd én megszervezem magamnak, hogy elvegyenek -

Tóth Ádám:
Metanoia
Installatív kísérletek eredendő és elhatárolt állapotaim vizsgálatára.


In September 2021, Freeszfe launched a program in theatre and performance, the first experimental theatre course in the country.
Its creators and mentors:
László Hudi, Ádám Czirák, Gábor Goda, Veronika Szabó, Adrienn Hód
Class members:
Olga Kocsi, Zsófia Rebeka Kozma, Noémi Szántusz, Ádám Tóth, Mikolt Tózsa
Each of them creates a performance during the one-year training, which will be presented at a two-day festival at the Artus Studio, 10-11 June 2022.
https://www.freeszfe.hu/szinhaz-es-perfomansz/
Equipped with a tent, a coffee pot and a worn ballet mat in the Tokyo hall of the CEU conference centre, the five curious adventurers set out to create performances. Along the way, they met many helpers: Nemes Z. Márió, Eszter Kálmán, Tamás Ördög, Zsuzsa Berecz, Sarah Günter, Kata Csató, Anikó Rácz, Dávid Somló, Krisztián Gergye, Beatrix Kricsfalusi, Petra Ardai, József Nagy, Viktor Bodó, who shaped their vision and showed them new directions. The fruit of their efforts shines in the glow of Tokyo Sunrise.

Olga Kocsi: Picture on the wall, Patterns of the carpet
What is behind all the sparkling? No light without darkness.
What does gold, light, glitter hide? Void, Shadow, Trauma.
Everything is broken and no longer fits together in reality. Pieces of text and mosaic dimensions in the search of vanished time.
What lies beyond the three hares?

Kozma Zsófi Rebeka: Present Imperfect (working title)
I regret to inform you that my decision took you by surprise in the elevator, but please understand:
the jury was in a very difficult situation,the jury's decision is that the text is of course not good, but there's hope, I’m over you, not you, you didn't win, we can't, you didn't get in, I can't talk, I don't know what I want.
I think of you a lot, and wish you luck in your future creative endeavors.
Familiar passages? This performance explores different forms of rejection, based on personal stories and messages sent in by others.

Mikolt Tózsa:
God, home, kitchen
or I've already parked in the middle of Bajcsy today
In the performance I experiment with the voice of femininity, flirt with borderline situations and make friends with the voice of the Prime Minister. The central theme of the performance is the constraints of gender role expectations in Hungary today. Certain expectations started to become uncomfortable for me, I felt that they were limiting my freedom. The material of God, Home, Kitchen is drawn from my own experiences, but it also strongly reflects gender role expectations mediated by contemporary political discourse.

Noémi Szántusz NOYA:
The titling duck of the big duck show, Noya's childhood duckling on which she learned to unload.
It is important to unload.
Without unloading, we fill up to the point of bloating and toxicity.
Using the motif of the Galgamácsa children's wedding, and other wedding folk games, I evoke my childhood, /our childhood/ , because who hasn't played wedding games, who hasn't imagined getting married?
And what is my relationship with marriage now?", I ask.
Why do I long for it? Why do I dread it?
BUT, and why do people get divorced?
Why don't they love each other forever?
How to love -well-?
How to love forever?
Meanwhile I'll be a trashpop star, and sing songs, and be a wedding DJ!
You're invited to my wedding!
- If no one wants to marry me, I'll arrange to get married -

Ádám Tóth:
Metanoia
Installative experiments to investigate my inherent and dissociated states.
Advertisement

Where is it happening?

Artus Stúdió, Sztregova u. 7., Budapest, Hungary

Event Location & Nearby Stays:

Artus St\u00fadi\u00f3

Host or Publisher Artus Stúdió

It's more fun with friends. Share with friends