teorie și practică în implantologia orală - Conf. Univ. Dr. Alexandru Burcea

Schedule

Fri Sep 30 2022 at 09:30 am to 06:30 pm

Location

SITEA Romania | Bucharest, BU

Advertisement
Modul I
Evaluare pacient, alegerea corectă a tipului de implant, tehnici de inserare,
implanturi postextracționale versus implanturi tardive, suturi
TEORIE
- Anatomie aplicată pentru inserarea implanturilor dentare
- Anamneza și selectarea pacienților, evaluarea radiologică – indicații și contraindicații inserare implant
- Diagnostic preoperator, clasificarea edentației si a ofertei osoase
- Implanturi postextracționale versus implanturi tardive : unde, când , cum?
- Ghiduri chirurgicale (planificarea digitală a inserării implanturilor dentare)
- Protocol de inserare a implanturilor
- Descrierea tipurilor de incizii cu indicațiile de aplicare și tehnici de sutură
- Încărcare imediată versus protezare imediată – analiza corectă a situației. Determinarea stabilității
implanturilor inserate cu ajutorul aparatului Osstell
- Medicația pre - și post - operatorie
Workshop
- Fiecare cursant va lucra pe modele de lucru cu mucoasă
- Prezentarea liniilor de implanturi și indicațiile de utilizare
- Prezentare trusă chirurgicală și protocol de inserare
- Prezentare instrumentar chirurgical
- Decolare mucoperiostală cu crearea de lambouri
- Fiecare participant va insera câte un implant iRES din fiecare linie: Shape One, Imax și Volution
- Diferite tehnici de sutură : sutură nod simplu, sutură în saltea orizontală/verticală, sutură repoziționată coronar, sutură repoziționată apical
Obiectivele de atins - La sfârșitul zilei, cursanții vor putea:
• Să aleagă implantul optim, în funcție de situația clinică
• Să poziționeze corect tridimensional un implant
• Să evalueze corect un caz din punct de vedere al ofertei osoase
• Să manipuleze corect tesuturile moi
• Să aleagă corect tehnica de incizie, materialul de sutură și sutura
Materiale și echipamente folosite / participant:
Fiziodispenser W&H
Trusă chirurgicală iRES
3 implanturi iRES - Shape One, Imax si Volution
Osstell
Instrumentar Medesy
Model de lucru - BoneModels
Modul II
Tehnici chirurgicale utilizate în regenerarea osoasă ghidată : augmentare osoasă și tehnici de manipulare a țesuturilor moi
TEORIE
- Anatomia și fiziologia osului
- Extracția dentară și resorbțiile osoase în zonele estetice și laterale
- Instrumentar chirurgical, aparatură specifică, materiale de regenerare osoasă, factori de creștere, PRF, piezochirurgie
- Tehnicile de regenerare osoasă ghidată utilizate înainte de inserarea implanturilor dentare (socket preservation, inserarea imediată versus cea tardivă)
- Tehnicile de regenerare osoasă ghidată utilizate simultan cu inserarea implanturilor dentare
- Grefe autogene recoltate intra-oral (simfiza mentoniera, ram, LOE, tuberozitate)
- Alogrefe, xenogrefe
- Membrane resorbabile versus neresorbabile
- Tehnici de sutură utilizate în regenerările osoase
- Complicații intra-operatorii si post-operatorii imediate sau tardive apărute în urma regenerării osoase ghidate - Cazuri clinice + discuții
Workshop
Fiecare cursant va lucra pe mandibula de porc următoarele proceduri:
- Diferite variante de incizie în funcție de anumite situații și localizări simulate a edentației: unidentare, intercalate și totale
- Se va realiza decolare mucoperiostală cu crearea lambourilor (diferite tipuri/ forme de lambouri)
- Se vor realiza diferite manopere de regenerare osoasă cu sau fără inserarea implanturilor dentare iRES
Discuții
1. Prezervarea alveolei
2. Tenting screw
3. Tehnica split-crest - piezo
4. Tehnica Khoury versus Clasică
Materiale și echipamente folosite / participant:
Fiziodispenser W&H
Trusă chirurgicală iRES
3 implanturi iRes- Shape One, Imax si Volution
Instrumentar Medesy
Osteosinteză DeveMed
Mandibulă de porc
Membrană Zimmer
Fire sutură PTFE
Modul III
Tehnici de augmentare osoasă a sinusului maxilar
Impactul anatomiei și fiziologiei sinusului maxilar în planificarea și aplicarea tehnicilor chirurgicale de elevare a podelei sinusale
Subiecte :
- Istoric
- Anatomia și fiziologia sinusului maxilar
- Evaluare radiologică - radiografia panoramică versus CBCT
- Indicații și contraindicații
- Medicația pre - și post - operatorie
Prezentarea diverselor tehnici chirurgicale de elevare a podelei sinusale
Subiecte:
- Instrumentar chirurgical, aparatura specifică, materiale de regenerare osoasă, factori de creștere, PRF,
piezochirurgie
- Tehnicile de elevare a mucoasei sinusale cu abord crestal – Summers, MIAMBE, iRAISE, DIVA si MISE
- Tehnicile de elevare a mucoasei sinusale cu abord lateral (tehnici de realizare a ferestrei osoase, tipuri de ferestre osoase, decolarea mucoasei, introducerea și manipularea corectă a grefei osoase și a membranei de protecție, tehnici de sutură)
- One stage versus two stage
- Studii referitoare la rata de succes în ultimii 10 ani
Complicațiile apărute în urma sau în timpul elevării podelei sinusale
Subiecte:
- evaluarea pacienților
- complicații intra-operatorii (gestionarea hemoragiilor și perforațiilor mucoasei)
- sinusale și a septurilor osoase intra-sinusale)
- complicații post-operatorii – imediate sau tardive
Cazuri clinice - prezentare + discuții
Workshop
Fiecare cursant va lucra pe capete de oaie următoarele proceduri :
- Diferite variante de incizie în funcție de anumite situații și localizări simulate a edentației: unidentare, intercalate și totale
- Se va realiza decolare mucoperiostală cu crearea lambourilor (diferite tipuri/ forme de lambouri)
- Realizarea ferestrei osoase si decolarea mucoasei sinusale cu ajutorul piezochirurgiei
- Se va introduce grefa osoasă și se vor insera implanturile dentare iRES
- Se va fixa membrana de protecție și se va realiza sutura
Discuții
Materiale și echipamente folosite / participant:
Fiziodispenser W&H
Piezosurgery Mectron | Trusă chirurgicală iRES
3 implanturi iRES: Shape One, Imax si Volution
Instrumentar Medesy | Capete de oaie |
Os și membrană Zimmer | Fire sutura PTFE
PROGRAM:
9:30 – 11:30 Teorie
11:30 – 11:45 Coffee Break
11:45 – 13:30 Teorie
13:30 – 14:30 Prânz catering
14:30 – 18:30 Workshop
Modul I : 360 €
Modul II : 360 €
Modul III : 450 €
Taxa de participare include coffee break & lunch. Prețurile includ TVA.
LOCAȚIE:
Sediul Sitea
str. Oltarului nr. 4 Sector 2 București

CONTACT ÎNSCRIERI CURS:
Alexandra Lepadatu
0754.021.469
[email protected]
Camelia Lupu
0741.252.326
[email protected]Advertisement

Where is it happening?

SITEA Romania, Str. Oltarului nr. 4 sector 2 Bucuresti,Bucharest, Romania, Bucharest, Romania

Event Location & Nearby Stays:

SITEA Romania

Host or Publisher SITEA Romania

It's more fun with friends. Share with friends