Teemaopastussarja / Wivi Lönnin Ebeneser – Jugendlinna lasten ehdoilla

Schedule

Fri May 20 2022 at 05:00 pm to 06:00 pm

Location

Lastentarhamuseo | Helsinki, ES

Advertisement
Huom! Paikkavaraus on pakollinen:
https://q.surveypal.com/Varaa-paikkasi-Teemaopastus-Wivi-Lonnin-Ebeneser-Jugendlinna-lasten-ehdoilla/
(in English below)
Teemaopastuksella tutustumme Ebeneser-taloon, joka on yksi arkkitehti Wivi Lönnin aktiivisimman luomiskauden merkittävistä töistä. Rakennuksen sisätiloissa pääsemme näkemään, miten käyttäjien näkökulma oli aina Lönnin suunnittelua ohjaava lähtökohta ja millä keinoilla hän loi viihtyisää ja kodikasta ympäristöä lastentarhan lapsille. Ebeneserissä toteutuu myös kiinnostavalla tavalla Lönnin tulkinta 1900-luvun alun suosituimmasta arkkitehtuurisuuntauksesta, jugendista.
Opastus toteutetaan Arkkitehtuurimuseon, Lastentarhamuseon ja Ebeneser-säätiön yhteistyönä. Opastuksen ovat käsikirjoittaneet Lastentarhamuseon johtaja ja toiminnanjohtaja Taina Sillanpää sekä Arkkitehtuurimuseon kokoelma-amanuenssi ja Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn kuraattori Anna Autio. Opastussarja on osa Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn ohjelmaa.
Tervetuloa!

LASTENTARHAMUSEO JA EBENESER-SÄÄTIÖ
Lastentarhamuseo ja sitä ylläpitävä Ebeneser-säätiö edustavat suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa. Säätiön tehtävänä on varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lastentarhatyön kulttuurihistoriallisen merkityksen vaaliminen. Lastentarhamuseo sijaitsee Helsingissä, arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelemassa historiallisesti merkittävässä rakennuksessa. Lastentarhamuseo on Kallion alueen aktiivinen toimija, museotyön kehittäjä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja tuoden esille pienen lapsen ääntä

AIKATAULU
Perjantai 13.5.2022 | Open House Helsinki 2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: maksuton
Perjantai 20.5.2022 | Eläköön Wivi Lönn! -festivaali 2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: 10/5/0 € (sis. pääsylipun Lastentarhamuseoon ja Arkkitehtuurimuseoon)
Tiistai 14.6.2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: 10/5/0 € (sis. pääsylipun Lastentarhamuseoon ja Arkkitehtuurimuseoon)
Tiistai 21.6.2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: 10/5/0 € (sis. pääsylipun Lastentarhamuseoon ja Arkkitehtuurimuseoon)
Tiistai 9.8.2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: 10/5/0 € (sis. pääsylipun Lastentarhamuseoon ja Arkkitehtuurimuseoon)
Torstai 18.8.2022 | Taiteiden yö 2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: maksuton
Perjantai 9.9.2022 | Helsinki Design Week 2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: 10/5/0 € (sis. pääsylipun Lastentarhamuseoon ja Arkkitehtuurimuseoon)
Tiistai 11.10.2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: 10/5/0 € (sis. pääsylipun Lastentarhamuseoon ja Arkkitehtuurimuseoon)
Tiistai 15.11.2022 | Lapsen oikeuksien viikko 2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: maksuton
Tiistai 13.12.2022 | klo 17–18
Kieli: suomi | Osallistuminen: 10/5/0 € (sis. pääsylipun Lastentarhamuseoon ja Arkkitehtuurimuseoon)

OSALLISTUMINEN
Varaa paikkasi tällä lomakkeella: https://q.surveypal.com/Varaa-paikkasi-Teemaopastus-Wivi-Lonnin-Ebeneser-Jugendlinna-lasten-ehdoilla
Yhdelle teemaopastukselle otetaan yhteensä 20 osallistujaa. Paikat täytetään varausjärjestyksessä. Opastusmaksu suoritetaan paikan päällä saapumisen yhteydessä Lastentarhamuseon ja Ebeneser-säätiön etupihalla lukuunottamatta maksuttomia teemaopastuksia. Huomioithan, että varaus on sitova ja henkilökohtainen: yhdellä lomakkeella voi tehdä ainoastaan yhden varauksen yhdelle henkilölle. Lomakkeen onnistunut lähettäminen on merkki onnistuneesta varauksesta. Osallistumisohjeet toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin vuorokautta ennen teemaopastusta. Jos joutuisit perumaan osallistumisesi, ota yhteyttä: [email protected]

SAAVUTETTAVUUS JA TERVEYSTURVALLISUUS
Teemaopastus alkaa ja päättyy: Lastentarhamuseo & Ebeneser-säätiö (Helsinginkatu 3–5, 00500 Helsinki)
Teemaopastus alkaa Ebeneser-talon pihalta julkisesta kaupunkitilasta, josta siirrytään sisätiloihin. Opastuksen pituus on noin 60 minuuttia. Opastuksella eteneminen on rauhallista ja sisältää useita pysähtymisiä. Ulkotiloissa kuljettava reitti on osittain laatoitettu ja osittain epätasaista hiekkamaastoa. Siirtymä laatoitukselta hiekkaosuudelle on kynnyksenomainen. Ulkotiloissa sijaitsee muutamia penkkejä. Ebeneser-talon sisäänkäynnillä on kaksi porrasaskelmaa. Porrasaskelmien päälle on mahdollista asentaa metallinen ramppi. Sisätiloissa kuljettavan reitin varrella on portaita (noin 12–14 porrasaskelmaa porrastasanteiden välillä), kynnyksiä (korkeudet noin 2–3,5 senttimetriä) ja kapeampia oviaukkoja (leveydet noin 76–90 senttimetriä). Ebeneser-talossa on esteetön hissi. Sisätiloissa sijaitse erilaisia istuimia tai penkkejä. Oman retkituolin voi ottaa mukaan. Lähin julkinen WC Lastentarhamuseossa. Lähin esteetön julkinen WC sijaitsee toisessa kerroksessa musiikkiopiston tiloissa.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä (koskee kaikkia yli 12-vuotiaita). Teemaopastuksella on käytössä turvallisemman tilan periaatteet, joihin sitoudutaan kaikessa museon toiminnassa. Lisätietoja Arkkitehtuurimuseon turvallisemman tilan periaatteista löydät täältä: https://www.mfa.fi/tule-meille/arkkitehtuurimuseon-turvallisemman-tilan-periaatteet/

LISÄTIETOJA
Jemina Lindholm
Yleisötyövastaava
Arkkitehtuurimuseo
+358 45 7731 0476
[email protected]

???

Note! Booking is required:
https://q.surveypal.com/Varaa-paikkasi-Teemaopastus-Wivi-Lonnin-Ebeneser-Jugendlinna-lasten-ehdoilla/
On this themed guided tour, we get to know the Ebeneser House, one of the most significant works of the most active creative period of architect Wivi Lönn. Inside the building, we get to see how the perspective of the users was always the starting point guiding Lönn’s design and the ways in which she created a comfortable and home-like environment for the children in the kindergarten. Lönn’s interpretation of the most popular architectural trend of the early 20th century, the Art Nouveau, is also noteworthy in Ebeneser.
The themed guided tour is a collaboration between the Museum of Finnish Architecture, the Kindergarten Museum and the Ebeneser Foundation. The themed guided tour is written by Taina Sillanpää, the executive director of the Kindergarten Museum, and Anna Autio, the curator of collections of the Museum of Finnish Architecture and curator of the exhibition Long Live Wivi Lönn! The themed guided tour series is a part of Long Live Wivi Lönn! exhibition programme.
Welcome!

THE KINDERGARTEN MUSEUM & THE EBENESER FOUNDATION
The Kindergarten Museum, maintained by the Ebeneser Foundation, is located in the Sörnäinen. In the museum, you will discover a century of activity in the Ebeneser Kindergarten. There is room to play and build in the kindergarten’s large hall. The museum contains things to discover and do for children and adults alike. Read more.

SCHEDULE
Friday 13 May, 2022 | Open House Helsinki 2022 | 6–7 pm
Language: English | Participation: Free of charge
Tuesday 21 June, 2022 | 6–7 pm
Language: English | Participation: 10/5/0 € (incl. Entrance ticket to the Kindergarten Museum and the Museum of Finnish Architecture)
Tuesday 9 August, 2022 | 6–7 pm
Language: English | Participation: 10/5/0 € (incl. Entrance ticket to the Kindergarten Museum and the Museum of Finnish Architecture)
Thursday 18 August, 2022 | Night of the Arts | 6–7 pm
Language: English | Participation: Free of charge
Friday 9 September, 2022 | Helsinki Design Week 2022 | 6–7 pm
Language: English | Participation: 10/5/0 € (incl. Entrance ticket to the Kindergarten Museum and the Museum of Finnish Architecture)
Tuesday 15 November, 2022 | Children’s Rights Week 2022 | 6–7 pm
Language: English | Participation: Free of charge

PARTICIPATION
Book your place with this form: https://q.surveypal.com/Varaa-paikkasi-Teemaopastus-Wivi-Lonnin-Ebeneser-Jugendlinna-lasten-ehdoilla
A total of 20 participants will be admitted to one themed guided tour. Places are filled in the order of booking. The fee for participation is paid on arrival in the front yard of the Kindergarten Museum and the Ebeneser Foundation, with the exception of themed guided tours that are free of charge. Please note that the booking is binding and personal: only one booking can be made per person per form. Successful submission of the form is an indication of a successful booking. Instructions for participation will be sent to participants by email about a day before the themed guided. If you have to cancel your participation, please contact: [email protected]

ACCESSIBILITY AND HEALTH SAFETY
The themed guided tour starts and ends: The Kindergarten Museum & the Ebeneser Foundation (Helsinginkatu 3–5, 00500 Helsinki)
The themed guided tour starts from the public urban space in the courtyard of the Ebeneser House, from which we continue to indoors spaces. The length of the guide is about 60 minutes. The pace of progress on the themed guided tours is calm and includes several stops. The outdoor route is partly paved and partly uneven sandy and gravel terrain. The transition from paved section to the sand and gravel section is threshold-like and uneven. There are a few benches outside. The entrance to the Ebeneser house has two steps. It is possible to install a metal ramp on the steps. There are two long staircases (approximately 12 to 14 steps between stair landings), thresholds (approximately 2 to 3.5 centimeters high) and narrower doorways (approximately 76 to 90 centimeters wide) along the indoor route. The Ebeneser house has an accessible lift. There are various seats or benches inside. You can bring your own camping chair. Nearest public toilet is located at the Kindergarten Museum. Nearest public accessible toilet is located at the music school in the same building.
We recommend the use of a face mask (applies to anyone over 12 years of age). On the themed guided tour we follow the principles of a safer space, to which we are committed to in all museum activities. You can find more information about the principles of a safer space in the Museum of Finnish Architecture here: https://www.mfa.fi/en/visit-us/the-museum-of-finnish-architecture-principles-for-a-safer-space/

FOR MORE INFORMATION
Jemina Lindholm
Manager of Learning and Public Programmes
Museum of Finnish Architecture
+358 45 7731 0476
[email protected]
Advertisement

Where is it happening?

Lastentarhamuseo, Helsinginkatu 3 - 5,Helsinki, Finland, Helsinki, Finland

Event Location & Nearby Stays:

Arkkitehtuurimuseo MFA

Host or Publisher Arkkitehtuurimuseo MFA

It's more fun with friends. Share with friends