Tadeusz Rolke "Czarna łapa" / "Black Paw"

Schedule

Sat Jan 22 2022 at 02:00 pm

Location

Galeria Le Guern | Warsaw, MZ

Tadeusz Rolke "Czarna \u0142apa" \/ "Black Paw"
Advertisement
[English follows]

Galeria Le Guern zaprasza na wystawę Tadeusza Rolke "Czarna łapa".

Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w galerii jednocześnie mogą przebywać 3 osoby. Do tego limitu nie będą wliczane osoby z paszportami covidowymi oraz ozdrowieńcy.

Tadeusz Rolke
"Czarna łapa"
Wernisaż: 22.01.2022, godz. 14.00-18.00
Czas trwania wystawy: 22.01.2022-05.03.2022
Kurator: Trasa W-Z

Wiosną 1972 roku 42-letni emigrant z Polski, Tadeusz Rolke, fotografuje swoją przyjaciółkę, Małgorzatę Miklasz, w hamburskim mieszkaniu w dzielnicy Eppendorf. Rekwizytem towarzyszącym sesji fotograficznej jest absurdalny obiekt wykonany z polichlorku winylu, wypełniona powietrzem czarna łapa. Fotograf rejestruje ponad 130 ujęć modelki. Wszystkie negatywy, oprócz dwóch, giną bez śladu w czasie kolejnych przeprowadzek. W 2020 roku Tadeusz Rolke odnajduje kompletnie zniszczone wglądówki (stykówki). Nie nadające się do użytku materiały przekazuje Indze Cendrowicz, która w duchu analogowym pieczołowicie rekonstruuje zniszczone kadry, tworząc nową jakość - pozytywy cyfrowe. Rolke odzyskuje utracone fotografie i po pół wieku składa hołd zmarłej przyjaciółce Małgorzacie.
Tadeusz Rolke urodził się w 1929 roku w Warszawie. Studiował historię sztuki na KUL w Lublinie. W latach 60. pracował w tygodniku „Stolica” oraz miesięczniku „Polska”. W latach 1970-1980 mieszkał w Niemczech i fotografował dla takich czasopism, jak „Stern”, „Spiegel”, „Die Zeit”. W swojej pracy bez trudu zmienia fotograficzne konwencje, równe sukcesy odnosił jako fotoreporter prasowy, fotograf mody oraz twórca fotografii kreacyjnej. W swoim fotograficznym archiwum zgromadził niemal 50 tys. negatywów. Muzeum Sztuki Nowoczesnej opublikowało internetowe archiwum Tadeusza Rolke składające się z blisko sześciu tysięcy fotografii. Twórczość Tadeusza Rolke prezentowana była na licznych wystawach w Polsce i zagranicą m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (1997, 2009); Fundacji Galerii Foksal w Warszawie (2003); Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie (2003, 2016); Domu Spotkań z Historią (2008, 2019); Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (2012); MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2013); Centralnej Akademii Dramatycznej w Pekinie (2015); Centrum Historii Miejskiej we Lwowie (2016); Instytutach Polskich w Berlinie (2006, 2019), Düsseldorfie (2005), Bratysławie (2000), Paryżu (2005); Sesc Consolação w São Paulo (2015); Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki w Pekinie (2015).

***
Le Guern Gallery is pleased to invite you to Tadeusz Rolke’s exhibitoion "Black Paw".

Due to a pandemic, there can be only 3 people at the gallery at a time. People with covid passports and recoveries will not be included in this limit.

Tadeusz Rolke
"Black Paw"
Exhibition opening: January 22, 2022, 2-6 p.m.
Exhibition on view: January 22, 2022 – March 5, 2022
Curated by Trasa W-Z

It is the spring of 1972. 42-year-old Polish émigré Tadeusz Rolke photographs his friend Małgorzata Miklasz in a flat in Hamburg's Eppendorf district. The prop accompanying the photographic session is an absurd object made of polyvinyl chloride: a black paw filled with air. The photographer captures over 130 shots of the model. All but two of the negatives disappear without trace as Rolke changes homes more than once . In 2020, Rolke finds completely destroyed negatives (contact sheets). He passes the unusable material to Inga Cendrowicz. In the spirit of analogue photography, she meticulously reconstructs the destroyed shots, creating new quality: digital positives. Rolke recovers lost photographs and, after half a century, pays tribute to his deceased friend Małgorzata.
Tadeusz Rolke, born in 1929 in Warsaw. He studied art history at the Catholic University of Lublin. In the ‘60s he worked in the weekly magazine ‘Stolica’ and monthly magazine ‘Polska’. In the years 1970-1980 Rolke lived in Germany and photographed for magazines such as ‘Stern’, ‘Spiegel’, ‘Die Zeit’. In his work he easily changed photographic conventions and he was equally successful as a press photographer, fashion photographer and creator of creative photography. In his photographic archive he amassed nearly 50 thousand negatives. Museum of Modern Art in Warsaw published his online archive with almost 6 thousand photographs. Tadeusz Rolke participated in numerous exhibitions in Poland and abroad among others: Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw (1997, 2009); Foksal Gallery Foundation, Warsaw (2003); Jewish Historical Institute, Warsaw (2003, 2016); History Meeting House, Warsaw (2008, 2019); POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw (2012); MOCAK, Cracow (2013); Central Academy of Drama, Pekin (2015); Center for Urban History of East Central Europe, Lviv (2016); Polish Institutes in: Berlin (2006,2019), Düsseldorf (2005), Bratislava (2000), Paris (2005); Sesc Consolção in São Paulo (2015); Chinese National Art Museum of Art, Beijing (2015).
Advertisement

Where is it happening?

Galeria Le Guern, Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Galeria Le Guern

Host or Publisher Galeria Le Guern

It's more fun with friends. Share with friends