Szkoła Trenerów i Trenerek myślenie systemowego i krytycznego. Kurs autorski. Uniwersytet SWPS

Schedule

Sat Feb 26 2022 at 10:00 am to Fri Mar 04 2022 at 04:00 pm

Location

Uniwersytet SWPS | Warsaw, MZ

Szko\u0142a Trener\u00f3w i Trenerek my\u015blenie systemowego i krytycznego. Kurs autorski. Uniwersytet SWPS
Advertisement
Druga, ostatnia w 2022 roku edycja Szkoły dla Trenerek i Edukatorek. Zaczynamy w lutym 2022 roku, kończymy w maju 2022 roku.
Ilość miejsc: 6
Cena: 2000 zł przy wpłacie zaliczki w wysokości 600 zł do 17 stycznia. Potem możliwość płatności reszty sumy w dwóch kolejnych ratach po 700 zł.
Po 17 stycznia 2022: 2400 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)

Info i zapisy: [email protected]

Zapraszamy Was na czteromiesięczny, intensywny kurs dla osób chcących wykorzystywać w swojej pracy narzędzia myślenia krytycznego i systemowego.
Spotykamy się od lutego 2022 do maja 2022 roku na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Ze względu na specyfikę kursu oferujemy tylko 6 miejsc.
Rekrutacja: [email protected]
Podczas czterech weekendowych zjazdów zdobędziecie teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu:
- narzędzi myślenia systemowego i krytycznego i ich zastosowania w edukacji.
- dynamiki procesów grupowych/wspólnotowych,
- kompetencji interpersonalnych niezbędnych do pracy z ludźmi.
- rozpoznawania i wykorzystywania rangi osobistej,
- umiejętności analizy tekstu i wypowiedzi ustnej,
- edukacyjnego wsparcia grup wykluczanych i zagrożonych wykluczeniem,
- ramowaniem językowym i jego wykorzystaniem w pracy z zespołami i wspólnotami,
- specyfiki edukacji skierowanej do grup zróżnicowanych wiekowo,
- umiejętności wystąpień na forum i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
Kurs kończy się praktycznym egzaminem polegającym na przeprowadzeniu 4 godzinnego szkolenia z zakresu myślenia systemowego i krytycznego.
Po dodatkowe informacje i zapisy piszcie:
[email protected]
Terminy zjazdów:
26-27 lutego 2022
26-27 marca 2022
23-24 kwietnia2022
15-16 maja 2022

Czas trwania kursu: 64 godzinyAdvertisement

Where is it happening?

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Sceptyczni Trenerzy

Host or Publisher Sceptyczni Trenerzy

It's more fun with friends. Share with friends