Successful CV and Job Channels in Spain for Ukrainian Refugees

Schedule

Tue Jun 28 2022 at 12:30 pm to 02:00 pm

Location

Parc Científic de Barcelona - Aula Fèlix Serratosa | Barcelona, CT

Advertisement
Successful CV and Job Channels in Spain for Ukrainian Refugees
About this Event

Writing successful CV and using right job search channels in Spain for Ukrainian Refugees (in Ukrainian)

together with organizes a seminar for all Ukrainian refugees based in Barcelona and surroundings to help them to adapt their CVs to Spanish standards and help them to find the right channels for job search.

Agenda

12:30 – 12:35 Welcome, Anna Serra, Director of Commercialization and Communication at Barcelona Science Park

12:35 – 14:00 Writing successful CV and using right job search channels in Spain, Carolina Aguilar, CEO and co-founder of INBRAIN Neuroelectronics

Job search can be challenging especially in a new country where the way people look for jobs and HR managers evaluate potential candidates can be different than in the country you come from. Therefore, we organize this seminar to help Ukrainian refugees to get familiar with the way CV is prepared in Spain, the core information to be included and omitted and different tips of how to look for jobs in the country. Knowing all the language difficulties, the seminar is going to be translated in Ukrainian.


Bio Carolina Aguilar

Carolina Aguilar is the CEO and co-founder of INBRAIN Neuroelectronics. She is a business executive with corporate and start-up experience. Unique blend between consumer goods & healthcare (medical devices) knowledge. More than 15 years of experience in European and Global positions managing complex environments from acquisitions to consolidated businesses with P&Ls up to $140M all with high single to double digit growth % YOY. Inspirational, authentic with an in-depth business acumen. Specialized in deep tech, digital health technology and business design with value-based healthcare principles for healthcare sustainability.


Time and place

Tue 28 June 2022 Fèlix Serratosa Meeting Room at Barcelona Science Park from 12:30 to 14:00 CEST


________________________________________________________


Успішне резюме та канали пошуку роботи в Іспанії для українських біженців


Семінар: Написання успішного резюме та використання правильних каналів пошуку роботи в Іспанії для українських біженців (українською мовою)

спільно з I організовує семінар для всіх українських біженців, які проживають в Барселоні та околицях, щоб допомогти їм адаптувати своє резюме до іспанських стандартів і допомогти знайти правильні канали пошуку роботи.

Порядок денний:

12:30 – 12:35 Вітання від Анни Серри, директора з комерціалізації та комунікацій Наукового парку Барселони

12:35 – 14:00 Семінар: Написання успішного резюме та використання правильних каналів пошуку роботи в Іспанії, Кароліна Агілар

Пошук роботи може бути складним, особливо в новій країні, де люди шукають роботу, а як менеджери з персоналу оцінюють потенційних кандидатів, може відрізнятися, ніж у країні, з якої ви родом. Тому ми організовуємо цей семінар, щоб допомогти українським біженцям ознайомитися з тим, як готують резюме в Іспанії, з основною інформацією, яку потрібно включати та опускати, а також різними порадами щодо пошуку роботи в країні. Знаючи всі мовні труднощі, семінар буде перекладено українською.


Біографія Кароліна Агілар

Кароліна Агілар є генеральним директором і співзасновником INBRAIN Neuroelectronics. Вона є бізнес-менеджером з корпоративним досвідом та досвідом стапт-ап діяльності. Унікальне поєднання знань споживчих товарів і охорони здоров’я (медичні аппарати). Більше 15 років досвіду роботи на європейських та глобальних позиціях, керуючи складними середовищами від придбань до консолідованого бізнесу з прибутками та збитками до 140 мільйонів доларів США з високим однозначним або двозначним зростанням, % р/р. Натхненна, автентича з глибокою діловою хваткою. Спеціалізується на новітніх технологіях, цифрових технологіях охорони здоров’я та бізнес-дизайні з принципами охорони здоров’я, заснованими на цінностях, для стійкості охорони здоров’я.


Event Photos
Advertisement

Where is it happening?

Parc Científic de Barcelona - Aula Fèlix Serratosa, Baldiri Reixac, 4-10, Barcelona, Spain

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

EUR 0.00

INBRAIN - Parc Cient\u00edfic de Barcelona

Host or Publisher INBRAIN - Parc Científic de Barcelona

It's more fun with friends. Share with friends