STREAM reż. Katarzyna Minkowska

Schedule

Fri Feb 04 2022 at 07:00 pm to Sun Feb 06 2022 at 08:30 pm

Location

TR Warszawa | Warsaw, MZ

STREAM re\u017c. Katarzyna Minkowska
Advertisement
? Inspirowany greckimi mitami i prawdziwymi wydarzeniami spektakl o cyfrowej e-generacji, dla której wirtualna przestrzeń staje się ważniejsza od życia. Kore, współczesna e-girl ucieka od swej chronicznie chorej matki Demeter w świat internetowych relacji i streamów. Razem z poznanym w sieci Narcyzem snuje marzenia o śmierci. Kiedy wirtualne fantazje nastolatków materializują się w realnym świecie, do akcji wkraczają greccy bogowie. Czy woda z Lete – rzeki zapomnienia uleczy ból?
[Please scroll down for English version]
Stream to opowieść o stracie, rozumianej jako tragedia, ale również jako zmiana. Odchodzenie, znikanie, kult i pamięć o zmarłych to uniwersalne doświadczenia, towarzyszące ludzkości od zawsze. Jakie formy przybierają w epoce cyfrowej? W jaki sposób współczesny człowiek przechodzi rytuał pożegnania? Jak radzi sobie z pustką i zapomnieniem?
Spektakl czerpie materiał dramaturgiczny z mitologicznej historii bogini Demeter, której córka – Kore została porwana przez Hadesa, gdy na łące pod Enną schyliła się po kwiat narcyza. Odwołuje się także do współczesnych aktów przemocy, m.in. do zdarzenia z 2019 roku – w Utica w stanie Nowy York dwudziestojednoletni Brandon Clark zamordował Biancę Devins, osiemnastoletnią e-girl, i zamieścił relację z jej morderstwa na internetowej platformie Discord. Tematy mityczne znajdują tu swoje odbicie w wirtualnych przestrzeniach i na odwrót – zjawiska zaczerpnięte z Facebooka i Instagrama wpisują się w strumień antycznego uniwersum.
W scenariuszu spektaklu wykorzystano fragmenty następujących utworów:
Roberto Calasso, Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Czuły Barbarzyńca Press 2010.
Fragmenty poematu Niobe K.I. Gałczyńskiego, http://silesius.wroclaw.pl/.../wiersze-zebrane.../
Karl Kérenyi, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, przeł. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Homini, Kraków 2012.
Fear Poem, or I Give You Back, copyright 1983 by Joy Harjo. From She Had Some Horses by Joy Harjo. W.W. Norton (New York: 1983). Used by permission of the author.
❤ Produkcja spektaklu jest współfinansowana przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
---
reżyseria, scenografia i tekst: Katarzyna Minkowska
tekst i dramaturgia: Tomasz Walesiak
muzyka: Wojciech Frycz
dramaturgia ruchu: Aneta Jankowska
kostiumy i scenografia: Julita Goździk
asystent scenografki: Łukasz Mleczak
video: Agata Rucińska
koncepcja i wykonanie ciała Demeter i popiersia Kore: Agnieszka Adamska i Julita Goździk
asystentka reżyserki: Aleksandra Śliwińska
inspicjent: Piotr Piotrowicz
kierowniczka produkcji: Karolina Pająk-Sieczkowska
obsada: Martyna Byczkowska, Mateusz Górski, Natalia Kalita, Maria Maj, Paweł Tomaszewski
---
▼ DATY
4 luty 2022, godz. 19:00
5 luty 2022, godz. 19:00
6 luty 2022, godz. 19:00 / audiodeskrypcja, napisy polskie
Wszystkie spektakle gramy z pętlą indukcyjną.
▼ BILETY
www.bilety.trwarszawa.pl

?? A performance about digital e-generation, for whom virtual space becomes more important than life. Inspired by Greek myths and real events. Kore, a contemporary e-girl, runs away from her chronically sick mother – Demeter, into the world of Internet posts and streams. Together with Narcissus, whom she’s met online, they dream of death. When the teenager’s virtual fantasies manifest in real life, the Greek gods get involved. Will the water from Lete – the river of unmindfulness, cure their pain?
STREAM is a story about loss, understood as a tragedy, but also as a change. Passing away, vanishing, veneration and keeping the dead in our memories are the universal human experiences. What forms do they take in the digital era? How does the contemporary man/woman go through the rite of goodbye? How does he/she cope with the emptiness and oblivion?
The play draws dramatic material form the story of a mythological goddess Demeter, whose daughter – Kore is abducted by Hades, when the girl bends down to pick a narcissus flower in Enna. It also refers to contemporary acts of violence – e.g. an incident that took place in 2019 in Utica (New York), where a twenty-year-old Brandon Clark murdered Bianca Devins, an eighteen-year-old e-girl, and posted photo evidence on Discord. Mythical themes are reflected here in the virtual spaced and the opposite – Facebook and Instagram phenomena fit perfectly in the stream of the ancient universe.
In the script fragments of the following works are used:
Roberto Calasso, “The Marriage of Cadmus and Harmony”, translated by Stanisław Kasprzysiak, Czuły Barbarzyńca Press 2010.
Fragments of “Niobe” by K.I. Gałczyński, http://silesius.wroclaw.pl/.../wiersze-zebrane.../
Karl Kérenyi, “Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter”, translated by Ireneusz Kania, Wydawnictwo Homini, Kraków 2012.
“Fear Poem, or I Give You Back”, copyright 1983 by Joy Harjo. From “She Had Some Horses” by Joy Harjo. W.W. Norton (New York: 1983). Used by permission of the author.
❤ Production of the performance is co-financed by the Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw.
---
direction, set design and text: Katarzyna Minkowska
text and dramaturgy: Tomasz Walesiak
music: Wojciech Frycz
movement dramaturgy: Aneta Jankowska
costume and set design: Julita Goździk
stenographer’s assistant: Łukasz Mleczak
video: Agata Rucińska
concept and the execution of the statue of Demeter and Kore’s bust: Agnieszka Adamska i Julita Goździk
director’s assistant: Aleksandra Śliwińska
stage manager: Wojciech Sobolewski
production manager: Karolina Pająk-Sieczkowska
cast: Martyna Byczkowska, Mateusz Górski, Natalia Kalita, Maria Maj, Paweł Tomaszewski
---
▼ DATES
February 4, 2022, 7PM
February 5, 2022, 7PM
February 6, 2022, 7PM / Polish surtitles
▼ TICKETS
www.bilety.trwarszawa.pl
Advertisement

Where is it happening?

TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

TR Warszawa

Host or Publisher TR Warszawa

It's more fun with friends. Share with friends