Storasysterkonferensen 2022. Fokus: Anhöriga.

Schedule

Fri Nov 11 2022 at 09:00 am to 12:00 pm

Location

ABF Stockholm | Stockholm, ST

Advertisement
Storasyster bjuder in till konferens och rapportlansering med fokus på anhöriga. Konferensen är gratis, du kan närvara på plats eller se konferensen via Zoom.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 2022 har Storasyster ett särskilt fokus anhöriga i vår verksamhet och vi har under året utvecklat vårt anhörigstöd. Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan kännas svårt och väcka en mängd olika tankar och känslor. Samtidigt har den anhöriga ofta en viktig roll i bearbetningsprocessen för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Vi har därför under året intervjuat utsatta om relationen till sina anhöriga samt samlat in enkätsvar från anhöriga om hur det är att ha en närstående som har utsatts. Kunskapen från intervjuerna och enkäten har sammanställts i en rapport som lanseras under konferensen.
För att lyfta resultatet av rapporten och vikten av anhörigstöd utifrån flera perspektiv anordnar vi Storasysterkonferensen. Genom Storasysterkonferensen vill vi uppmärksamma hur vi kan förbättra stödet för utsatta genom att höja kunskapen om anhörigas roll och situation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMPUNKTER:
► Inledning: Storasyster inleder konferensen och hälsar välkomna.
► Rapportlansering
Presentation av de centrala resultaten från Storasysterrapporten 2022, fokus: Anhöriga
Medverkande: Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster.
► Presentation av Storasysters anhörigstöd - kunskap och lärdomar
Julia Engström, anhörigsamordnare och kurator berättar om året då Storasyster utvecklat sitt anhörigstöd.
► Panelsamtal
Panelsamtal om relationen mellan utsatta och anhöriga, och om behovet av anhörigstöd. Panelister: Linda Mekibes, kurator och samordnare på Barnahus Stockholm, Mia Kilström, psykoterapeut på RFSU kliniken och Julia Engström, anhörigsamordnare Storasyster. Moderator: Linnéa Hall, Storasyster.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATUM: 11 november 2022
TID: 09.00-12.00, insläpp på ABF från 8.30
PLATS: ABF-huset Stockholm, Sandler-salen på våning 1, Sveavägen 41 i Stockholm. Konferensen sänds även på Zoom.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31/10
ANMÄLAN: Begränsat antal platser på ABF-huset. Anmäl dig till konferensen via länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxCQdBoyW3UPJxgnP1jFRZMdHwBWTKj7UXrzkC5SnrXqdeNQ/viewform
KOSTNAD: Gratis
Om du har några frågor om konferensen är du varmt välkommen att kontakta Saga Åkerman på Storasyster, [email protected].
Konferensen kommer gå att se i efterhand på Storasysters hemsida.
Advertisement

Where is it happening?

ABF Stockholm, Sveavägen 41,Stockholm, Sweden

Event Location & Nearby Stays:

Storasyster

Host or Publisher Storasyster

It's more fun with friends. Share with friends