Singuphoria - 丅ᗩᗴᛕᗝᗝᛕ

Schedule

Fri Jun 23 2023 at 10:30 am

Location

KONTENA Coffee | Hanoi, HN

Advertisement
??????????? - 丅ᗩᗴᛕᗝᗝᛕ xin chào mọi ngừiiii:33
Lần đầu thật sự quyết tâm vào một cái gì đó, còn là của tín ngưỡng mà mình yêu thương thì sẽ có chút khó khăn với bọn mình. Nếu có gì sai sót, mong mọi ngừi hãy bỏ qua và góp ý cho tụi mình nhé:333
Advertisement

Where is it happening?

KONTENA Coffee, 1 Dịch Vọng Hậu,Hanoi, Vietnam

Event Location & Nearby Stays:

B\u00e1nh Bao Anh \u0110\u00e0o

Host or Publisher Bánh Bao Anh Đào

It's more fun with friends. Share with friends