Sieluyhteyden äärellä Luovasti - Chakrapolku Juurichakra

Schedule

Sun Jan 30 2022 at 03:00 pm to 06:00 pm

Location

Hyvänolonhoitola Keiju | Helsinki, ES

Sieluyhteyden \u00e4\u00e4rell\u00e4 Luovasti - Chakrapolku Juurichakra
Advertisement
Sieluyhteyden äärellä Luovasti – KEVÄT 2022 Chakra polku alkaa su 30.1. Järvenpäässä Juurichakran teemoilla
maadoitus, juurtuminen, perusturva, keho, tasapaino – MINÄ OLEN
Työskentely musiikin ja saven avulla maadoittuen ja perusvoimaa nostattaen.
Kevät kauden 2022 matkaamme 7 päächakran teemojen äärellä monipuolisesti luovista menetelmistä ammentaen. Pääset laajentamaan henkilökohtaista chakra tietoisuuttasi, sekä avaamaan, puhdistamaan, tasapainottamaan ja vahvistamaan itseäsi energiakeskustesi kautta. Tuomme luovuuden keinoin intuitiivisesti näkyväksi oman Sielunpolkusi kannalta olennaisia asioita chakrojen teemoista juuri tämän hetkistä elämän kohtaasi tukemaan.
Chakrajärjestelmän kautta keho, mieli ja henki ovat kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuksessa keskenään sekä ympäristön ja maailmankaikkeuden kanssa. Chakrat ovat portti sielun maailmaan ja henkiseen olemukseesi. Jokaiseen chakraan liittyy myös oma emotionaalinen, fyysinen ja henkinen teema, jotka jokaisen ihmisen on läpikäytävä omalle sielulliselle kehitysvaiheelleen ominaisella tavalla. Ne ovat avain totuuteen, jonka kautta tunteet, ajatukset ja elinvoima virtaavat kehon jokaiseen soluun – maailmankuva ja henkilökohtainen totuus määrittyvät chakrojen värähtelyn mukaan.
Aloitamme tapaamiset lyhyellä alustuksella aiheesta, avaamme itseämme luovuudelle ja Sielu-, Sydänyhteyteen erilaisin kehollisin- ja/tai mielikuvaharjoituksin, hiljentymisin ja meditaatioin, työskentelemme aiheen parissa ohjatusti eri kerroilla monipuolisesti luovia menetelmiä käyttäen eli intuitiivisesti maalamalla, piirtämällä, savella, luovan liikkeen avulla ja kirjoittamalla, musiikkiakaan unohtamatta, sekä jaamme kokemaamme oman halumme mukaan.
Osallistuaksesi et tarvitse minkäänlaisia ennakkotaitoja tai taiteellista osaamista, teemme kaiken intuitiivisesti eli ilman tiettyä muotoa tai oikein/väärin ajatuksia. Tarvitset vain halun herätellä ja harjoittaa jokaisen perusolemukseen kuuluvaa luovaa ilmaisua ja löytää sen kautta jotakin uutta ja eheyttävää sisäiseltä viisaudeltasi, ehkä antaa myös rajoittavien tunnehaavojen, mielen ja kehon esteiden vapautua sydämesi myötätuntoisessa läsnäolossa suoran Sieluyhteytesi tieltä.
Sieluyhteyden äärellä Luovasti tapaamiset on tarkoitettu avaamaan, juurrutamaan ja vakauttamaan entisestään Sielu- ja Sydänyhteyttämme luovaa ilmaisua käyttäen, hiljentyen ja meditoiden. Tapaamisten teemat on luotu täyttämään niitä henkisiä tarpeita, joita olen työssäni Henkisenä Kätilönä ja -Parantajana havainnut olevan näinä aikoina meistä monella tietoisesti Sieluntietä kulkevalla työn alla prosessoitavana, läpikäytävänä, eheytettävänä tai vahvistettavana. Kokoontumiset pyrkivät myös tarjoamaan mahdollisuuden säännölliseen syvälliseen läsnäoloon Itseään ja Sieluaan kuunnellen ilmapiirissä, jossa saman intressin äärellä olevat voivat kokoontua ja voimaantua yhdessä luoduista energioista.
Luovuus eri muodoissaan on yksi selkeimmistä ja iloa tuottavimmista keinoista olla yhteydessä suoraan omaan Sielu- ja Sydäntietoisuuteen sekä niistä kumpuavaan viisauteen. Luovuus ei oikein edes lähde virtaamaan, ellemme siirry pään tasolta ja tietämisestä syvemmälle – ei tietämisen ja kuuntelun alueelle, jotka ovat nimenomaan Sielun ja Sydämen perusolemusta. Kaikenlainen luova työskentely ja taiteen äärellä oleminen nostavat värähtelyämme vapauttaen meistä kuin huomaamatta eri syistä jumiutunutta ja ilmaisematonta energiaa, sekä avaten tietoisuutta oivalluksille, jotka eivät ole peräisin mielestä. Luova ilmaisu eri muodoissaan on sieluntasolle väylä ilmaista itseään ja tulla kuulluksi.
Kokoonnumme kevätkauden SUNNUNTAI ILTAPÄIVISIN n. kerran kuukaudessa klo 15-18. Voit valita kiinnostuksesi mukaan milloin osallistut.
HINTA; 55€/kerta sis. alv. 24%, kahvi/tee tarjoilun, kaikki välineet, materiaalit ja tarvikkeet
Osallistuessasi vähintään 5 kertaan kevään aikana, hinta 50€/kerta, kun ilmoittaudut etukäteen vähintään viiteen.
JUURI- eli PERUSCHAKRA 30.1. klo 15-18
Teemana maadoitus, juurtuminen, perusturva, keho, tasapaino – MINÄ OLEN
Työskentely musiikin ja saven avulla maadoittuen ja perusvoimaa nostattaen
Ilmoittaudu https://nettiaika.fi/HyvanolonhoitolaKeiju Laskun eräpäivä 24.1.
SAKRAALI CHAKRA 27.2. klo 15-18
Teemana tunteet, hyvinvointi, pyhä seksuaalisuus, virtaavuus, liike – MINÄ TUNNEN
Työskentely intuitiivisen tanssin ja gouache värien kanssa
Ilmoittaudu https://nettiaika.fi/HyvanolonhoitolaKeiju Laskun eräpäivä 21.2.
SOLAR PLEXUS CHAKRA 27.3. klo 15-18
Teemana henkilökohtainen voima, sisäinen tuli, valinnanvapaus – MINÄ TEEN
Työskentely meditoiden ja öljypastellien sekä akvarelliliitujen kanssa
Ilmoittaudu https://nettiaika.fi/HyvanolonhoitolaKeijuLaskun eräpäivä 21.3.
SYDÄN CHAKRA 10.4. klo 15-18
Teemana rakkaus, myötätunto, viattomuus, yhteenkuuluvuus – MINÄ RAKASTAN
Työskentely sydänkeskuksen johdattamana käsillä maalaten
Ilmoittaudu https://nettiaika.fi/HyvanolonhoitolaKeijuLaskun eräpäivä 4.4.
KURKKU CHAKRA 1.5. klo 15-18
Teemana ilmaisu, oma totuus, aitous, rehellisyys, luovuus – MINÄ ILMAISEN/PUHUN
Ilmaisun vapauttamista kehosta musiikin johdattamana ja liikkeen siivittämänä maalaten
Ilmoittaudu https://nettiaika.fi/HyvanolonhoitolaKeiju Laskun eräpäivä 25.4.
OTSA CHAKRA 22.5. klo 15-18
Teemana viisaus, intuitio, mielikuvitus, mielenvoima, sielun näkökulma – MINÄ NÄEN
Mielikuvamatka ja sielun näkökulma näkyväksi luovasti
Ilmoittaudu https://nettiaika.fi/HyvanolonhoitolaKeiju Laskun eräpäivä 16.5.
KRUUNU CHAKRA 5.6. klo 15-18
Teemana yhteys henkisyyteen, tietoisuus, ykseys, ymmärtäminen, tyyneys – MINÄ YMMÄRRÄN
Työstämme henkisen itsen näkyväksi luovin keinoin
Ilmoittaudu https://nettiaika.fi/HyvanolonhoitolaKeiju Laskun eräpäivä 30.5.
Kertojen sisältö saattaa tarkentua ja elää kauden aikana ryhmän tarpeita ja omaa intuitiota kuunnellen.
PERUUTUSEHDOT; Peruutukset veloituksetta ilmoitettuun eräpäivään saakka. Maksamatta jätettyä laskua ilman ilmoitusta, ei tulkita peruutukseksi! Jos osallistumisesi peruuntuu eräpäivän jälkeen, voit siirtää maksun seuraavaa kertaa varten. Edellisen ja saman päivän peruutukset veloitetaan 100% ilman lääkärintodistusta
Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!
PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää
VETÄJÄ; Sari Saario – henkinen kätilö ja -parantaja, tunnekehoterapeutti, psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, elämäntaide ohjaaja, NLP-practitioner
Ohjaajana toimin vahvasti Sielutietoisuuteni ja intuitioni ohjauksessa. Käymieni koulutusten lisäksi olen myös paljon avannut, tutkinut ja työstänyt itseäni vuosikymmenten varrella erilaisten luovien menetelmien avulla (mm. tunne- ja intuitiivisen maalaamisen, luovan ja intuitiivisen kirjoittamisen, savityöskentelyn, kehollisuuden, liikkeen ja kuvallisen työskentelyn kautta, musiikkiakin hyödyntäen) hämmästyen yhä uudelleen sitä syvältä sisältä kumpuavaa viisautta, johon tämän tyyppisillä menetelmillä saadaan niin suora kosketus ja myös tuotettua eri tavoin näkyväksi valtavan isoja sisäisiä asioita ilman mitään vaatimusta taiteellisesta osaamisesta. Haluan erityisesti käyttää luovia menetelmiä erilaisten henkisten teemojen, ilmiöiden, tunteiden ja alitajuisen maailman näkyväksi tuottamiseen, sekä Sieluyhteyden ja -viisauden vapauttamiseen, vahvistamiseen ja kanavoimiseen näkyväksi.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN ?
Advertisement

Where is it happening?

Hyvänolonhoitola Keiju, Helsinki, Finland

Event Location & Nearby Stays:

Hyv\u00e4nolonhoitola Keiju

Host or Publisher Hyvänolonhoitola Keiju

It's more fun with friends. Share with friends