Should we talk about "sin"- and can it be "original"?

Schedule

Mon May 16 2022 at 07:00 pm

Location

Newmaninstitutet Uppsala | Uppsala, UP

Advertisement
Hur kan vi skilja på destruktiva och konstruktiva sätt att tala om synd? Finns det något sätt att tala om synd som hjälper och inte stjälper mänsklig blomstring?
Talar gör NIkolaus Wandinger, professor i systematisk teologi vid Innsbrucks universitet.
Föredraget är på plats på Newmaninstitutet, Slottsgränd 6.
Wandinger beskriver sitt föredrag så här (som kommer att vara på engelska)::
Talk of “sin” is often seen as a dangerous element of an oppressive religious morality that is outdated – or on the contrary as belittlement of what should better be called criminal behavior.
As a dogmatic theologian, my view on sin is not so much on deeds that might be qualified as such but on the meaning of the concept itself: Is it really just the theological parallel to what one would call immoral acts? If so, shouldn’t we do without it?
In a sound Christian theology, “sin” is not so much a moral but a spiritual concept about our relation to God; and the even stranger looking idea of "original sin" is not meant to place an additional burden of guilt on believers but to interpret the difficulties we face in being faithful to our own moral standards.
Föreläsningen arrangeras av Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, Newmaninstitutet och Folkuniversitetet. Det finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen och syftar till att sprida akademisk forskning och akademiskt informerade samtal till en intresserad allmänhet.
Advertisement

Where is it happening?

Newmaninstitutet Uppsala, Slottsgränd 6,Uppsala, Sweden

Event Location & Nearby Stays:

M\u00f6tesplats f\u00f6r teologi, filosofi och samh\u00e4lle

Host or Publisher Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

It's more fun with friends. Share with friends