Sfânta Liturghie - Vindecarea lunaticului

Schedule

Sat Aug 20 2022 at 09:30 am to 12:00 pm

Location

Our Lady of Annunciation Greek Orthodox Church | Dubai, DU

Advertisement
Sf. Liturghie - Duminica a 10- a după Rusalii - Vindecarea lunaticului
Holy Liturgy - The Healing of the Lunatic
About this Event

Vindecarea lunaticului - Sfânta Evanghelie de la Matei 17, 14-23

„În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l aici la Mine! Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor și-L vor omorî, dar a treia zi va învia.”

The Healing of the Lunatic – Holy Gospel of Matthew 17, 14-23

„And when they had come to the multitude, a man came to Him, kneeling down to Him and saying, “Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely; for he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to Your disciples, but they could not cure him.” Then Jesus answered and said, “O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to Me.” And Jesus rebuked the demon, and it came out of him; and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, “Why could we not cast it out?” So Jesus said to them, “Because of your unbelief; for assuredly, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting.” Now while they were staying in Galilee, Jesus said to them, “The Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, and they will K*ll Him, and the third day He will be raised up. And they were exceedingly sorrowful.”


Cele câteva reguli de respectat în biserică:

 • participanții sunt rugați să poarte îmbrăcăminte decentă (pantaloni lungi, umerii acoperiți, fustă sub genunchi).
 • purtarea corectă a măștii (acoperire nas și gură) din momentul intrării în biserică și până la ieșire, fără întreruperi, cu excepția situațiilor de urgență.
 • păstrarea distanței de aproximativ 1.5m între persoane, atât în timpul intrării în lăcașul de cult, pe parcursul procesului de check-in, cât și după așezarea în biserică. Locurile care pot fi ocupate de credincioși sunt vizibil marcate pe podea cu semne distincte.
 • odată așezați pe locurile marcate, credincioșii sunt rugați sa păstreze LINIȘTEA, atât înainte de slujbă, cât și în timpul ei. Nu vor avea loc conversații, orice nevoie de acest fel se poate face ieșind afară din biserică, apoi fiecare revenind în liniște la locul său.
 • telefoanele mobile și alte dispozitive similare vor fi ținute pe modul silențios sau închise.
 • NU SE STĂ PICIOR PESTE PICIOR!
 • se permite accesul în biserică cu 15’ înainte de ora de începere a slujbei (urmăriți pagina noastră de Facebook: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ din DUBAI sau grupul nostru de WhatsApp pentru actualizări privind programul liturgic).
 • la încheierea slujbei preotul va indica ușa de ieșire pe unde de iese respectând regulile de distanțare sociala menționate anterior.
 • după slujbă nu se vor face opriri în biserică, nici în curtea ei sau în fața porții
 • parcarea NU se poate face în fața bisericii sau peste stradă, ci în parcarea de la colțul străzii sau pe terenul liber din apropiere.

A few rules to follow while in church:

 • participants are asked to wear decent clothing (long pants, shoulders covered, skirt below knees).
 • wear the mask correctly (covering nose and mouth) from the moment of entering the church and until the exit, without interruptions, except for emergencies.
 • maintain the distance of about 1.5m between people, both while entering the place of worship, during the check-in process, and while sitting down on the benches in the church. The seats that can be occupied by believers are visibly marked on the floor with distinct signs.
 • once seated on the marked seats, the believers are asked to keep quiet, both before and during the service. There will be no conversations, any need of this kind can be satisfied outside by going out of the church, then quietly returning to the seats.
 • mobile phones and other similar devices will be kept on silent mode or switched off.
 • DON'T CROSS YOUR LEGS while sitting!
 • entrance inside the church is allowed 15' before the commencement of the service (follow our Facebook page: PAROHIA ORTODOXA ROMANA din DUBAI or our WhatsApp group for updates on the liturgical program).
 • at the end of the service, the priest will indicate the doors that should be used to exit the church, observing the rules of social distancing mentioned above.
 • after the service there will be no gatherings in the church, in the yard or in front of the gate.
 • there is no parking in front of the church or across the street but in the dedicated parking on the street corner or in the nearby off-road parking.
Advertisement

Where is it happening?

Our Lady of Annunciation Greek Orthodox Church, 24G7+H8Q - Jebel Ali Village - Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Event Location & Nearby Stays:

Parohia Bisericii Romanesti in Dubai

Host or Publisher Parohia Bisericii Romanesti in Dubai

It's more fun with friends. Share with friends