Seminar og boklansering: Følsomhetens kraft

Schedule

Tue Nov 08 2022 at 10:00 am

Location

Kulturkirken JAKOB | Oslo, OS

Advertisement
10-15.30 i Kulturkirken Jakobs krypt:
Seminar og boklansering: FØLSOMHETENS KRAFT
«Folkehelse og livskvalitet i møtet mellom kunst, livssyn, psykiatri og natur»
Seminaret er en del av "Kunst- og helsefestivalen" 7.-8. november.
Alle innlederne i seminaret har skrevet kapitler i boken «Følsomhetens kraft». Boken utgis på Hertervig forlag høsten 2022 – www.psykopp.no – Redaktører: G. Tellnes og M.B. Norheim . Boken kan kjøpes på Ark og Norli.
PROGRAM FOR DAGEN:
Ordstyrer Gunnar Tellnes
Kl. 10:00
- Velkomstsang v/ Evita A. Tellnes m/ Elias Narendran på gitar
- Skapt av følelser. Werner Christie
- There is a Crack: Erkjent sårbarhet har skaperkraft. Per Arne Dahl
- VITA-modellen til lindring av angst og depresjon. Gry Stålsett
- Kunstens nødvendighet i en fragmentert verden. Else Marie Bukdahl
Kl. 11:15 - PAUSE og OMVISNING i kunstutstillingen «Forsker i følsomhet»: Tegninger av Erik Bomann-Larsen v/ Marit Benthe Norheim
Kl. 11:30
- Kunst- og uttrykksterapi for lindring av følelser. Melinda Ashley Meyer DeMott
- Sårbarhet i møte med livsfortellinger gjennom kunstformen playbackteater. Anna-Lena Østern
- Kunstopplevelse, empati og intuisjon. Per Johan Isdahl
- Hverdagsgledens fem som helsefremmende universalkur. Ragnhild Bang Nes
Kl 12:15 - BOKLANSERING «Følsomhetens kraft». Hertervig forlag v/ Hans-Jørgen Wallin Weihe
Kl.12:30 LUNSJ med DIALOG om evt. videre samarbeid om «Følsomhetens kraft i dagens samfunn»
Kl. 13:00
-Følsomhetens kraft i et kulturperspektiv Elin Pausewang
- Livskvalitet for sårbare unge i møte med samfunnets hjelpetiltak. Kari Berg
- Empati og etikk sett i lys av følsomhet og sårbarhet. Hans-Jørgen Wallin Weihe
- Sangopplevelser som glede, inspirasjon og fellesskap. Evita A. Tellnes
- Mindfullness som livsstil og livskvalitet. Michael de Vibe
Kl. 14:15 - PAUSE og DIALOG: «Hvordan nå ut med bokens budskap»
Kl. 14:30
- Veiledet meditasjon. Stefania Ólafsdóttir
- Meditasjon gir glede, ro og balanse. Erik E. Solberg
- Religion og tro, et tveegget sverd. Johan Lund
- Naturterapi og skogbading. Nina Alida Nordbø
- Ærlighet ble åndelighetens kompass – med sanginnslag. Øystein Aronsen
Kl. 15:20
- Oppsummering og veien videre. Gunnar Tellnes
________________________________________________________________________________________
VELKOMMEN til alle som ønsker å delta på seminaret som foregår inne i Erik Bomann-Larsens utstilling i Jakobs brønn. Inngang via sidedør mot Jakobs hage.
Påmelding sendes til kari.falk(at)kkv.no Deltakeravgift kr 200,-
Prosjektet er støttet av Fritt Ord og Skien Kommune
Advertisement

Where is it happening?

Kulturkirken JAKOB, Hausmannsgate 14,Oslo, Norway, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Kulturkirken JAKOB

Host or Publisher Kulturkirken JAKOB

It's more fun with friends. Share with friends