Praktikum "Storytelling ehk lugude rääkimise kunst"/ Сторителлинг или искусство рассказывать истории

Schedule

Sun Oct 02 2022 at 02:30 pm to 05:30 pm

Location

Narva Muuseumi Kunstigalerii | Tapa, LV

Advertisement
Tasuta praktikum noortele „Storytelling ehk lugude rääkimise kunst“.
Kui oled huvitatud suhtlemisoskuse arendamisest ja kultuuriloo tundma õppimisest, on see kolmepäevane praktikum Sulle justkui loodud!
Kursus aitab saada loovamaks ja julgemaks lugude vestjaks, arendada võimet kõikjal kultuuri märgata ning olla sallivam erinevate ühiskondade suhtes.
Kursus on mõeldud noortele alates 15. eluaastast ning see koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Kursuse lõpuks tutvume läbi mängude, arutelude ja harjutuste kõigi hea teksti loomise reeglitega ning esitame kaamera ees loo, mis põhineb Narva Muuseumi Kunstigalerii kogust valitud teosel.
Tule veeda oma aega huvitavalt ja kasulikult!
Kohapeal ootavad Sind tee ja maitsvad küpsised!
Projekti toetatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu konkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ raames.
Juhendaja: Deniss Girenko
Toimumiskoht: Narva Muuseumi Kunstigalerii (Vestervalli 21) ja Narva Keskraamatukogu (Malmi 8 )
Osalus on tasuta!
Eelregistreerimine: https://forms.gle/AD1szLKdkD8MvRdh8
____________
KAVA:
Esimene päev
Pühapäev, 25.09 kl 14:30-17:30, Narva Muuseumi Kunstigalerii
- Storytelling’u tekkelugu – stories, stoves and songs
- Storytelling’u praktiline rakendamine tänapäeval
- Varjatud lood maailma maalikunstis ja loo ülesehitus visuaalkunsti näitel
- Süžee loomine (see saab olema hirmus ja naljakas!)
- Materjali valimine ja kodutöö
Teine päev*
Esmaspäev, 26.09, 17:00-18:30, Narva Keskraamatukogu
- Ekskursioon Narva Keskraamatukogus ja temaatilise kirjanduse esitlemine
- Mängud gruppides, ülesanded kõnekunsti ning veenmis- ja improvisatsioonioskuste arendamiseks

Kolmas päev
Pühapäev, 2.10 kl 14:30-17:30, Narva Muuseumi Kunstigalerii
- Töö isikliku looga ja selle esitlemine
- Arutelu, milliste probleemide ja raskustega puutusid projektis osalejad kokku
* Tähtsamad on pühapäevased kohtumised . Kui esmaspäeval ei ole mingil põhjusel võimalik osaleda, ei takista see praktikumi edukat läbimist.
________________
Бесплатный практикум для молодёжи «Сторителлинг или искусство рассказывать истории»
Если ты заинтересован в развитии навыков коммуникации и изучении истории культуры, то этот трёхдневный практикум как раз для тебя!
Курс поможет тебе стать более креативным и смелым рассказчиком, развить способность видеть культуру во всем и быть более терпимым к различным обществам.
Курс предназначен для молодёжи от 15 лет и старше, состоит из теоретической и практической частей. К концу курса через игры, обсуждения и упражнения мы ознакомимся со всеми правилами создания хорошего текста и презентуем на камеру историю по выбранному произведению из коллекции Художественной галереи Нарвского музея.
Приходи и проведи время с интересом и пользой!
На месте вас ждёт чай и вкусное печенье.
Проект поддержан Союзом библиотекарей Эстонии (ERÜ) в рамках конкурса
„Raamatukogud-muuseumid-noored“.
Курс проводит: Денис Гиренко
Место проведения: Художественная галерея Нарвского музея (Vestervalli 21) и Нарвская центральная библиотека (Malmi 8 )
Участие – бесплатное.
Ввиду ограниченного количества мест необходимо пройти регистрацию:
https://forms.gle/AD1szLKdkD8MvRdh8
_______________
ПРОГРАММА:
День 1
Воскресенье, 25 сентября, 14:30-17:30, Художественная галерея
- История возникновения сторителлинга – stories, stoves and songs
- Практическое применение сторителлинга сегодня
- Скрытые истории в мировой живописи и форма построения рассказа на примере визуального искусства
- Компоновка сюжета (будет страшно и смешно!)
- Выбор материала и домашнее задание
День 2*
Понедельник, 26 сентября, 17:00-18:30, Городская центральная библиотека
- Экскурсия по Нарвской библиотеке и презентация литературы по теме
- Игры в группе и задания на развитие навыков красноречия, убеждения и импровизации
День 3
Воскресенье, 2 октября, 14:30-17:30, Художественная галерея
- Работа над собственной историей и презентация
- Обсуждение проблем и трудностей, с которыми столкнулись участники проекта
* Основными являются воскресные встречи. Если по какой-то причине ты не можешь присутствовать в понедельник, то это не помешает тебе успешно пройти практикум.
_____________
INFO: tel. 58370364, [email protected]
Advertisement

Where is it happening?

Narva Muuseumi Kunstigalerii, Vestervalli 21,Narva, Estonia, Tapa, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

Narva Muuseumi Kunstigalerii

Host or Publisher Narva Muuseumi Kunstigalerii

It's more fun with friends. Share with friends