Pop-up-utstilling: Tett på William Hogarth

Schedule

Thu Mar 09 2023 at 02:00 pm

Location

Nasjonalmuseet | Oslo, OS

Advertisement
Maleren og grafikeren William Hogarth (1697–1764) kalles gjerne den engelske malerkunstens far. Han etablerte en ny sjanger bildekunst som kan beskrives som en bildefortelling – et enkeltbilde eller en serie bilder som forteller et hendelsesforløp som kommenterer dagliglivet. Hans mest kjente serie er «A Rake’s Progress» (1732). Grayson Perrys monumentale bildefortelling «The Vanity of Small Differences» fra 2012 er inspirert av denne fortellingen, men det er også et større slektskap mellom de to kunstnerne.
Vi inviterer publikum til et nærblikk på «A Rake’s Progress» og en introduksjon til Hogarth, hans kunst og samtid og koblingen til Grayson Perry. Introduksjon på norsk ved seniorkurator Knut Astrup Bull.
For å delta må du ha gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet:
shop.nasjonalmuseet.no/billett
Velkommen innom!
Om arrangement:
Hver onsdag og en torsdag i måneden mellom kl. 14 og 16 får du mulighet til å bli kjent med grafikk og tegning fra Nasjonalmuseets samling. I Studiesalen kommer du tett på originale verk av kunstnere som Francisco de Goya, Edvard Munch, Max Klinger, Kähte Kollwitz, Anna Eva Bergman og Lotte Konow Lund.
Bilde: William Hogarth, A Rake’s Progress, 1735
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
//
The English painter and graphic artist William Hogarth (1697–1764) is often called the father of English painting. He established a new genre of painting that can be described as a picture story, that is, a single image or a series of images that tell a sequence of events that comment on daily life. His most famous series is “A Rake’s Progress” from 1732. Grayson Perry’s monumental picture story “The Vanity of Small Differences” from 2012 is inspired by this story, but there is also a greater kinship between the two artists.
We invite the public to an intimate encounter with “A Rake’s Progress” and an introduction to Hogarth, his art and times, and the link to Grayson Perry. The introduction will be in Norwegian by Senior Curator Knut Astrup Bull.
To participate, you must have a valid entrance ticket to the National Museum: shop.nasjonalmuseet.no/billett?___store=en
Welcome!
About the event:
Every month on Wednesdays and one Thursday between 14 and 16 you will have the opportunity to get to know graphics and drawings from the National Museum's collection. In the Prints and Drawings study room you can come close to original works by artists such as Francisco de Goya, Edvard Munch, Max Klinger, Kähte Kollwitz, Anna Eva Bergman and Lotte Konow Lund.
Image credit: William Hogarth, A Rake’s Progress, 1735
Image: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
Advertisement

Where is it happening?

Nasjonalmuseet, Bankplassen 3, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Nasjonalmuseet

Host or Publisher Nasjonalmuseet

It's more fun with friends. Share with friends