Pop-up: Rolf Neschs grafiske serie «Karl Muck og hans orkester»

Schedule

Thu Feb 09 2023 at 02:00 pm to 04:00 pm

Location

Nasjonalmuseet | Oslo, OS

Advertisement
Karl Muck var dirigent for filharmonien i Hamburg. I anledning hans 70-årsdag ble Rolf Nesch gitt i oppdrag å lage et portrett av ham. Oppdraget utviklet seg til en serie store og kraftfulle grafiske blad som skildrer både dirigenten og hans orkester. De 24 raderingene står igjen som et viktig steg i Neschs utvikling som nyskapende grafiker.

Serien ble kun trykket i seks eksemplarer, og Nasjonalmuseet er et av få museer som har serien i sin helhet. Det er en begivenhet at serien nå for første gang på mange år vises i Norge.
Arrangementet krever ingen påmelding.
For å delta må du ha gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet.
Les mer: nasjonalmuseet.no/pop-up-rolf-neschs-grafiske-serie-karl-muck-og-hans-orkester
Bilde: To raderinger fra serien «Karl Muck og hans orkester», 1931. Foto: Dag Andre Ivarsøy.
//
Pop-up: Rolf Nesch’s print series “Karl Muck and his Orchestra”
Karl Muck was conductor of the Hamburg Philharmonic. To commemorate the maestro’s 70th birthday, a portrait of him was commissioned from the artist Rolf Nesch. The commission developed into a series of large, powerful prints depicting the conductor and his orchestra. The 24 prints mark an important stage in Nesch’s development as an innovative graphic artist.

The series was printed in an edition of just six copies, and the National Museum is one of the few institutions to own a complete set. This is the first time in many years that the series has been shown in Norway.
The event is free with a valid entrance ticket to the museum.
Read more: nasjonalmuseet.no/en/9.2-pop-up-rolf-neschs-print-series-karl-muck-and-his-orchestra
Picture: Two prints from the series "Karl Muck and his orchestra", 1931. Photo: Dag Andre Ivarsøy.
Advertisement

Where is it happening?

Nasjonalmuseet, Bankplassen 3, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Nasjonalmuseet

Host or Publisher Nasjonalmuseet

It's more fun with friends. Share with friends