POŁUDNIK21.PL: SZLAKIEM DZIEŁ PROFESORA NOWOSIELSKIEGO

Schedule

Sat Jan 29 2022 at 06:00 am to 09:00 pm

Location

Warsaw | Warsaw, MZ

PO\u0141UDNIK21.PL: SZLAKIEM DZIE\u0141 PROFESORA NOWOSIELSKIEGO
Advertisement
Zapraszamy na podlaską wyprawę szlakiem dzieł profesora Jerzego Nowosielskiego, artysty silnie kojarzącego się z Podlasiem i sztuką cerkiewną, chociaż często to właśnie tam niedocenianego.
Już 29 stycznia postaramy się opowiedzieć Wam o prof. Nowosielskim, jego fascynacji prawosławiem i jego dziełach, które można spotkać w wielu miejscach na Podlasiu i w całej Polsce.

Zbiórka uczestników w dniu 29.01.2022 (sobota) o godzinie 6.00 na Pl.Bankowym, w pobliżu pomnika Słowackiego. Wyjazd z Warszawy o godzinie 6.05, podróż w kierunku Gródka. Planowany powrót do Warszawy około godziny 21.00.

GRÓDEK - to nasz pierwszy przystanek na szlaku. Dzisiaj to niewielkie miasteczko, ale kiedyś miasto, którego historia wiąże się z rodami Chodkiewiczów, Sapiehów, Paców i Radziwiłłów. W Gródku odwiedzimy cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać polichromie, których współautorem był właśnie Jerzy Nowosielski. Polichromie powstały w latach 50-tych ** wieku i były jednymi z pierwszych autorstwa profesora Nowosielskiego. Poza polichromiami w cerkwi znajduje się jeszcze 6 ikon jego autorstwa, które umieszczone są na carskich wrotach.

MICHAŁOWO - niewielkie miasteczko 36 km od Białegostoku. Przed wojną, podobnie jak Gródek, wielokulturowe, gwarne i tętniące życiem. Tutaj odwiedzimy cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy. Świątynia powstawała niemalże w błyskawicznym tempie - budowa trwała niecałe 2 lata i ukończono ją w 1908r. Pierwsza wojna światowa, bieżeństwo i kolejna wojna nie obeszły się z cerkwią łaskawie. Dopiero po II wojnie światowej, staraniami ówczesnego proboszcza, rozpoczęto remont świątyni. Autorami polichromii w wyremontowanej świątyni byli (tak jak w Gródku) Adam Stalony - Dobrzański i jego ówczesny uczeń - Jerzy Nowosielski.

HAJNÓWKA - tutaj odwiedzimy Sobór Św. Trójcy, zaprojektowany przez Aleksandra Grygorowicza, najprawdopodobniej przy współudziale prof. Nowosielskiego. Sama świątynia jest dwupoziomowa i uchodzi za jedną z największych cerkwi w Polsce. W Hajnówce odwiedzimy również niewielką kapliczkę przycmentarną pw. Wszystkich Świętych. Tutaj będziemy mogli podziwiać przepiękny ikonostas autorstwa artysty, którego śladów szukamy w trakcie tej wyprawy.

BIELSK PODLASKI - czeka tutaj na nas cerkiew i baptysterium, którego wnętrze zaprojektował profesor Nowosielski. W trakcie prac przy świątyni prof. Nowosielski ponownie miał okazję współpracować z Aleksandrem Grygorowiczem. Chronologicznie świątynia w Bielsku pozostaje ostatnią realizacją Nowosielskiego zarówno na Podlasiu, jak i w świątyni prawosławnej.

GRABARKA - to święta góra polskiego prawosławia, na szczycie której ustawionych jest kilka tysięcy krzyży wotywnych przyniesionych przez pątników. Tutaj także odnajdziemy ślady twórczości prof. Nowosielskiego. W latach 60-tych ** w., w jednej z trzech cerkwi, które znajdują się na Grabarce, prowadzono prace restauracyjno-ikonograficzne. W trakcie prac współpracowali ze sobą mistrz i uczeń - Adam Stalony-Dobrzański i Jerzy Nowosielski.
GRODZISK (pow. Siematycze) - ostatni przystanek na naszej trasie - odwiedzimy cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy i odnajdziemy wykonaną przez Jerzego Nowosielskiego Pasję.
W trakcie wyjazdu planowana jest przerwa na posiłek: obiad regionalny (dla chętnych, płatny dodatkowo 35 zł/uczestnik).
UWAGA! - Wydarzenie zostanie zorganizowane przy grupie minimum 25 uczestników
REZERWACJE: https://app.evenea.pl/event/nowosielski/
W Z ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZACHOWAMY WSZYSTKIE ZALECANE PRZEZ RZĄD ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA DZIEŃ 29.01.2022r.

CENA: 150 zł/uczestnik
CENA ZAWIERA: transport autokar lub bus (klimatyzacja, DVD), opiekę pilota/przewodnika na całej trasie, ubezpieczenia NNW (Signal Iduna), opłaty drogowe, parkingowe.
CENA NIE ZAWIERA: zwyczajowych ofiar w świątyniach (płatne obligatoryjnie w dniu wyjazdu 15 zł/uczestnik), ewentualnych kosztów obiadu (35 zł/uczestnik)

Ważne informacje:
- zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się na podstawie kolejności zakupu biletu
- wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępne pod linkiem: https://poludnik21.pl/wazne-dokumenty/ oraz dodatkowy regulamin obowiązujący uczestników w czasie trwania wycieczki (przedstawiony powyżej)
- zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.
- podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
- po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
- dane zbierane są poprzez Platformę Biletową "Evenea" przestrzegającą zasad polityki ochrony prywatności: https://evenea.pl/polityka-prywatnosci

Serdecznie zapraszam!
Adrian Pogorzelski tel. 511 630 598 lub mail: [email protected]
Wpis do Centralnego Rejestru Organizatorów Turystycznych Woj. Mazowieckiego nr 1694 (WawaGra Adrian Pogorzelski ul. Andriollego 16 lok. 14, 05-400 Otwock
Advertisement

Where is it happening?

Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

WawaGra

Host or Publisher WawaGra

It's more fun with friends. Share with friends