PIXELACHE FESTIVAL 2023: GLITCHZ

Schedule

Thu Jun 08 2023 at 12:00 am to Sat Jun 17 2023 at 12:00 am

Location

Dance House Helsinki | Helsinki, ES

Advertisement

English

PIXELACHE FESTIVAL 2023: GLITCHZ

Puristamo - Cable factory and Pannu Hall - Tanssin Talo

8.-17.6.2023


Pixelache Festival warmly welcomes you to its 19th edition. The festival will be held in Puristamo - Cable factory Pannu Hall - Tanssin Talo Helsinki 8–17 June 2023.


Pixelache Festival will explore the idea of glitch as a possible tactic for resisting oppressive social systems. How can we disrupt the code? The festival will examine this question using artistic strategies and tools; creating through open source copying pasting sharing distributing remixing and sampling.


When the system normalizes injustice the glitch can be a momentary interruption of the normality. The error can dismantle the norm by resisting to accomplish its function or definition. The error and disruption moved by a desire for re-appropriating and subverting the codes. A festival as a situation for experimenting with technologies that can be used to contaminate mutate or mediate diverse languages and life situations. The public program consists of audiovisual performances workshops and an exhibition with local and international artists researchers and activists.


All events are free entrance.


More info and full program at festival.pixelache.ac


Suomeksi

PIKSELIÄHKY FESTIVAALI 2023: GLITCHZ

Puristamolla - Kaapelitehtaalla ja Pannuhallissa - Tanssin Talossa

8.-17.6.2023


Pixelache - festivaali toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi tapahtuman 19. editioon. Festivaali järjestetään tänä vuonna Puristamolla - Kaapelitehtaalla Pannuhallissa - Tanssin Talossa Helsingissä 8.6.–17.6.2023.


Festivaaleilla tutkitaan häiriön ideaa potentiaalisena vastarinnan metodina alistavia sosiaalisia rakenteita vastaan. Kuinka me voimme muuttaa koodia? Festivaaleilla tarkastellaan kysymystä taiteellisen toiminnan ja työkalujen kautta; avoimen lähdekoodin läpi luoden kopioiden liittäen jakaen levittäen uudelleenmiksaten ja samplaten.

Järjestelmässä joka normalisoi epäoikeudenmukaisuutta häiriö voi olla hetkellinen normaalitilan keskeytys. Häiriötekijä purkaa normeja kieltäytyen suorittamasta sille annettua funktiota tai määritelmää. Ongelma ja häiriö elävät halusta uudelleen omata ja horjuttaa koodistoa. Festivaali on tilanne jossa kokeillaan uusia teknologioita kyetäksemme kontaminoimaan mutatoimaan tai välittämään moninaisia kieliä ja elämäntilanteita.


Julkinen ohjelmisto sisältää audiovisuaalisia performansseja työpajoja sekä taidenäyttelyn jossa on osallisena sekä paikallisia että kansainvälisiä taiteilijoita tutkijoita ja aktivisteja.


Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.


festival.pixelache.ac

Advertisement

Where is it happening?

Dance House Helsinki, Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki, Finland, Helsinki

Event Location & Nearby Stays:

Pixelache Helsinki

Host or Publisher Pixelache Helsinki

It's more fun with friends. Share with friends