Paste Up Warsaw - Festiwal plakatu niezależnego

Schedule

Mon Jul 24 2023 at 12:00 pm to Fri Jul 28 2023 at 12:00 am

Location

Dworzec Wodny WWA | Warsaw, MZ

Advertisement
[English below]
? Zaproszenie dla wszystkich artystów i projektantów graficznych! ?
Paste Up Warsaw - Festiwal plakatu niezależnego zaprasza Was do udziału w największej wystawie plakatu niezależnego w Warszawie, która odbędzie się od 24 do 28 lipca 2023 roku na Bulwarach Wiślanych.
??? OPEN CALL ??? - Stwórz swój PLAKAT i pokaż go podczas Festiwalu PASTE UP w Warszawie!
Jeśli jesteś twórcą, to jest to idealna okazja, abyś mógł zaprezentować swój talent podczas Festiwalu Paste Up w Warszawie. Stwórz plakat o wymiarach 50x70 cm (w kompozycji pionowej) na papierze o gramaturze do 80 g/m2. Pamiętaj, aby unikać techniki tuszowej, ponieważ grafika może się rozmazać podczas naklejania. Twój plakat może mieć jakieś przesłanie, ale pamiętaj, żeby nie obrażać nikogo.
Prace można nadsyłać do 16 lipca 2023 r. na adres:
Fundacja Sztuki Zewnętrznej,
00-024 Warszawa,
ul. Bracka 25, 3 piętro Mir,
z dopiskiem: "Paste Up Warsaw Festival".
Zapraszamy wszystkich twórców plakatów, niezależnie od doświadczenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych prac. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie na naszej stronie: www.pasteupwarsaw.com
A oto program festiwalu na 24-28 lipca 2023 r.:
24 lipca - otwarcie festiwalu - bądź z nami, aby rozpocząć tę wyjątkową imprezę.
25 lipca - godz. 16.15 Warsztaty z tworzenia plakatów - otwarte zapisy! Jeśli chcesz nauczyć się sztuki plakatu, to jest to idealna okazja.
26 lipca - godz. 18.00 Warsztaty Plakatu "Plakat w kraju i na świecie" - wykład i dyskusja
28 lipca - godz. 15.00 Wernisaż wystawy Paste Up Warsaw Festival - Festiwal plakatu niezależnego oraz impreza inauguracyjna - nie możesz tego przegapić!
Od 29 lipca do 31 sierpnia będziesz miał również okazję podziwiać wystawę na Bulwarze Wiślanym przy Dworcu Wodnym Warszawa.
Dołącz do nas na Paste Up Warsaw Festival i odkryj świat niezależnego plakatu. To wydarzenie, które nie tylko Cię zainspiruje, ale także zapewni mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Nie możemy się doczekać, aby Cię zobaczyć!
ORGANIZATORZY:
★ Fundacja Sztuki Zewnętrznej
https://www.facebook.com/FundacjaSztuki/
★ Pracownia N22
http://instagram.com/pracownia_n22
PARTNERZY:
★fritz-kola
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076027928573
★ oompH Apartments
http://www.oomph.apartments
https://www.instagram.com/oomph.apartments
★Dworzec Wodny WWA
https://www.facebook.com/dworzecwodnywwa
★Dzielnica Wisła
https://www.facebook.com/dzielnicawislapl
★Fundacja art2business
★Warsztaty Plakatu
https://www.facebook.com/warsztatyplakatu
★Galeria Koloru
https://www.facebook.com/galeriakoloru
★Typophobia Studio
https://www.facebook.com/koxuoner
★Verus Studio
https://www.facebook.com/verus.studio.warsaw
-----------------------------------------------------------
[EN]
? An invitation to all artists and graphic designers! ?
Paste Up Warsaw - Independent Poster Festival invites you to participate in the largest independent poster exhibition in Warsaw, which will take place from July 24 to 28, 2023 on the Vistula Boulevards.
??? OPEN CALL ??? - Create your PLAKE and show it during the PASTE UP Festival in Warsaw!
If you're a creative, this is the perfect opportunity for you to showcase your talent during the Paste Up Festival in Warsaw. Create a 50x70 cm poster (in vertical composition) on paper up to 80 g/m2. Remember to avoid ink technique, as the graphics may smudge when pasted. Your poster should have a message, but remember not to offend anyone.
Artwork can be submitted until July 16, 2023 to:
Fundacja Sztuki Zewnętrznej,
00-024 Warszawa,
ul. Bracka 25, 3 piętro Mir,
with the annotation: "Paste Up Warsaw Festival".
We invite all poster artists regardless of experience, but we reserve the right to select. For more information, see the Rules and Regulations on our website: www.pasteupwarsaw.com
And here is the festival program for July 24-28, 2023:
July 24 - Opening of the festival - be with us to kick off this unique event.
July 25 - start 16.15 Poster-making workshops - open enrollment! If you want to learn poster art, this is the perfect opportunity.
July 26 - 6 p.m. Poster Workshop "Poster in the Country and the World" - lecture and discussion
July 28 - start 15.00 Exhibition opening of the Paste Up Warsaw Festival - Independent Poster Festival and launch party - you can't miss it!
From July 29 to August 31 you will also have the opportunity to admire the exhibition on the Vistula Boulevard by the Warszawa Water Station.
Join us at Paste Up Warsaw Festival and discover the world of independent poster art. This is an event that will not only inspire you, but will also provide you with plenty of unforgettable experiences. We can't wait to see you!
ORGANIZERS:
★ Fundacja Sztuki Zewnętrznej
https://www.facebook.com/FundacjaSztuki/
★ Pracownia N22
http://instagram.com/pracownia_n22
PARTNERS:
★fritz-kola
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076027928573
★ oompH Apartments
http://www.oomph.apartments
https://www.instagram.com/oomph.apartments
★Dworzec Wodny WWA
https://www.facebook.com/dworzecwodnywwa
★Dzielnica Wisła
https://www.facebook.com/dzielnicawislapl
★Fundacja art2business
★Warsztaty Plakatu
https://www.facebook.com/warsztatyplakatu
★Galeria Koloru
https://www.facebook.com/galeriakoloru
★Typophobia Studio
https://www.facebook.com/koxuoner
★Verus Studio
https://www.facebook.com/verus.studio.warsaw
Advertisement

Where is it happening?

Dworzec Wodny WWA, ,Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Pracownia N22

Host or Publisher Pracownia N22

It's more fun with friends. Share with friends