OyunBu | ThisPlay

Schedule

Sun Apr 23 2023 at 11:00 am

Location

Arter | Istanbul, IB

Advertisement
"OyunBu" başlıklı grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor. Sergi, oyunun özgürleştiriciliğini, gerçekliği askıya alıp yeniden kurgulayışındaki kural tanımazlığını, gündelik olanın dışına taşma ve tamamen kendine ait bir düzen ve anlam üretme şekillerini, sanat yapıtları ve bu yapıtların sunduğu deneyimler bağlamında araştırmayı hedefliyor. Sanatın oyun kurucu niteliklerini oyun bozucu yanlarıyla birlikte ele alan "OyunBu", rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, sihir, esrime ve haz gibi kavramların izini sürerken hem yetişkinler hem de çocuklar için aslında kazananı olmayan ya da herkesin kazandığı bir oyun alanı açıyor.
Oyun ve oyuna ilişkin kavramların sanatçıların imgeleminde başlayıp sanat yapıtıyla tamamlanan yolculuğuna sergi boyunca farklı düşünme, yorumlama ve üretim süreçleri eşlik ediyor. Sergide yer alan kimi yapıtlar doğrudan oyunun kendisini ve araçlarını sanat bağlamına taşırken, sıradışı form ve boyutlar, beklenmedik buluşmalar ve şaşırtıcı ilişkilenme biçimleriyle oyunun kuralını bozup yeni anlamlar, öneriler ve sorulara aracılık ediyor. "OyunBu"da bir araya getirilen yapıtların bazıları ise, sanatın tasarı ve üretim süreçlerindeki yöntem, tavır ve yaklaşımlar ile gündelik hayatın akışına aldırış etmeden kendi özgün dilini ve düzenini kuran oyunun şansa, belirsizliğe ve kaosa yer veren doğası arasındaki benzerlikleri ortaya koyuyor.
Arter’in birinci ve ikinci kat galerilerine yayılan sergi, içine yerleştiği mekânların mimarisini de oyuncul müdahalelerle yorumluyor. "OyunBu", düş kurarken ciddiyetini hiç bozmayan çocuk ile oynamaktan asla vazgeçmeyen yetişkinin gerçek ile hayal arasında salınan dünyalarına açılan kapıyı her iki tarafa doğru aralayıp buluşturmayı deniyor.
---
Sanatçılar | Artists: Gökçen Dilek Acay, Nevin Aladağ, Volkan Aslan, Selim Birsel, Barbara Bloom, Rada Boukova, Luchezar Boyadjiev, Claus Böhmler, Handan Börüteçene, George Brecht, Fatma Bucak, Jacob Dahlgren, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Ceal Floyer, Hreinn Friðfinnsson, İnci Furni, Leylâ Gediz, Şakir Gökçebağ, Asta Gröting, Carla Guagliardi, Kristján Guðmundsson, Deniz Gül, Nilbar Güreş, Karl Horst Hödicke, Jytte Høy, Peter Hutchinson, IRWIN (Miran Mohar), Pravdoliub Ivanov, Rolf Julius, Žilvinas Kempinas, Gunilla Klingberg, Žolt Kovač, George Maciunas, Jonathan Monk, Sirous Namazi, Navid Nuur, Füsun Onur, Erkan Özgen, Serkan Özkaya, Ebru Özseçen, Michal Pěchouček, Goran Petercol, Sophia Pompéry, Anni Rapinoja, Dieter Roth, Sai (Chen Sai Hua Kuan), Karin Sander, Erinç Seymen, Hassan Sharif, Stuart Sherman, Viktor Takáč, Cengiz Tekin, Andrea Tippel, Kata Tranker, Gabriela Vanga, Mariana Vassileva, Stefan Wewerka, Maaria Wirkkala
Küratör | Curator: Emre Baykal
---
Drawn from the Arter Collection, the group exhibition "ThisPlay" revolves around the concepts of childhood and play. The exhibition aims to explore the liberating aspect of play, its defiant capacity to suspend and reconstruct reality, and the ways it transcends the humdrum of daily life to create unique systems and structures of meaning of its own, within the context of artworks, and the experiences they offer. Approaching art both as a maker and breaker of play through concepts such as competition, tension, chance, imitation, ritual, magic, trance, and pleasure, "ThisPlay" opens up space for both adults and children to indulge in a play where there is no winner, or everyone wins.
Throughout the exhibition, the journey of play and related concepts, starting with their inception in the imagination of the artists until their manifestation in the form of a completed artwork, is accompanied by different ways of thinking, interpretation, and alternative production processes. Changing the rules of the game with their unusual forms and sizes, unexpected encounters and surprising ways of forming relationships, some of the works featured in the exhibition convey the idea of play itself and its tools to the context of art, and act as intermediaries for new meanings, propositions, and questions. Other works that are presented in "ThisPlay" highlight the methods, attitudes and approaches of the design and production processes of art by putting forth its similarities with the nature of play that defies the daily flow of life and welcomes chance, ambiguity and chaos while creating its own language and order.
Taking place in Arter’s first and second floor galleries, the exhibition also interprets, through playful interventions, the architecture of the spaces occupied by the artworks. By attempting to open a door that swings both ways, "ThisPlay" aspires to bridge the worlds, oscillating between reality and fantasy, of a child who takes dreaming seriously and a grown-up who never gives up playing.
Advertisement

Where is it happening?

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Event Location & Nearby Stays:

Arter

Host or Publisher Arter

It's more fun with friends. Share with friends