Opening days: Oslo Architecture Triennale 2022

Schedule

Wed Sep 21 2022 at 12:00 am to Sun Sep 25 2022 at 11:45 pm

UTC+02:00

Location

Oslo | Oslo, OS

Advertisement

Join the Mission neighbourhood - save the dates for the opening days of Oslo Architecture Triennale 2022!
/\

Bli med oppdrag nabolag - hold av datoene for åpningen av Oslo arkitekturtriennale 2022!

/\/\/\/\/\
In a time when the world is facing major social and environmental challenges, Oslo Architecture Triennale 2022 spotlights neighbourhood as a place and horizon for rethinking our cities. With the working title MISSION NEIGHBOURHOOD – (RE)FORMING COMMUNITIES, the Triennale will explore how we form the places we share.

Towards the festival in the fall of 2022, the Triennale will be an open laboratory for our joint investigation of ways to form the neighbourhoods of the future: What are the features of good neighbourhoods? How can infrastructure such as roads be transformed into neighbourhood spaces? How can institutions, schools and offices be designed so they accommodate more diverse uses and users? And we will take a closer look at ways to reform the systemic premises of neighbourhood development: What is the value of good neighbourhoods – for the individual, for the public health and for sustainable societal development? How can politicians and the public administration create better conditions for fostering neighbourhood quality? How can capital benefit the public good in urban development?

The open laboratory is a local, national and international platform where professionals and citizens meet to create more thriving, fair and inspiring neighbourhoods. Join the Mission neighbourhood!
oslotriennale.no
/\

I en tid hvor verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, setter Oslo arkitekturtriennale 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Med arbeidstittelen OPPDRAG NABOLAG - (RE)FORMER FOR FELLESSKAP utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler.

Frem til festivalen høsten 2022 er triennalen et åpent laboratorium. Vi vil utforske hvordan fremtidens nabolag kan formes: Hva kjennetegner gode nabolag? Hvordan kan infrastruktur som veier omdannes til nabolagsteder? Hvordan kan institusjoner, skoler og kontorbygg formgis så de brukes av flere og til flere formål? Og vi vil undersøke hvordan vi kan reformere de systemiske premissene for nabolagsutvikling: Hva er verdien av gode nabolag - for den enkelte, for folkehelsen, og for samfunnets bærekraftige utvikling? Hvordan kan politikere og byråkrati skape bedre betingelser for nabolagskvalitet? Hvordan kan kapital bidra til det felles beste i byens utvikling?

Det åpne laboratoriet er en lokal, nasjonal og internasjonal plattform der fagpersoner og borgere møtes for å utforske hvordan vi skaper mer levende, rettferdige og inspirerende nabolag. Bli med på oppdrag nabolag!
oslotriennale.no
Advertisement

Where is it happening?

Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Oslo Architecture Triennale

Host or Publisher Oslo Architecture Triennale

It's more fun with friends. Share with friends

Discover More Events in Oslo

Food + Consumer Trends 2024-2027 (Oslo)
Wed Sep 21 2022 at 09:00 am Food + Consumer Trends 2024-2027 (Oslo)

Dansens Hus, Oslo

Design Sprint Bootcamp
Wed Sep 21 2022 at 09:00 am Design Sprint Bootcamp

657 Oslo

WORKSHOPS
Oddisee
Wed Sep 21 2022 at 07:00 pm Oddisee

Rockefeller / John Dee / Sentrum Scene

Ultima 2022 - Lost and Found Productions: Witch Club Satan
Wed Sep 21 2022 at 07:00 pm Ultima 2022 - Lost and Found Productions: Witch Club Satan

Black Box teater

Testkonferansen Odin 2022
Thu Sep 22 2022 at 09:00 am Testkonferansen Odin 2022

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

BUSINESS CONFERENCES
Musicians' and Performing Artists' health and performance - Integrating body and mind - MHPC22
Thu Sep 22 2022 at 10:00 am Musicians' and Performing Artists' health and performance - Integrating body and mind - MHPC22

Norges musikkhøgskole

ENTERTAINMENT MUSIC

What's Happening Next in Oslo?

Discover Oslo Events