OPEN NOW by Seen Scene Space

Schedule

Sat Feb 05 2022 at 06:00 pm to Sun Feb 06 2022 at 11:30 pm

Location

Lido Connect | Bangkok, BM

OPEN NOW by Seen Scene Space
Advertisement
?? SHOW CANCELLED ??
สู้โอมิครอนไม่ไหว เราจำต้องยอมแพ้ต่อโควิด19อีกครั้ง ? ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่โรคระบาดต่อทั้งผู้ชม ศิลปิน และทีมงาน ทาง Seen Scene Space และ Lido Connect จำเป็นต้องขอยกเลิกงาน OPEN NOW by Seen Scene Space
.
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ แล้วพบกันเมื่อสถานการณ์เป็นใจครับ ?
.
สำหรับทุกท่านที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปแล้ว สามารถติดต่อขอ Refund รับเงินคืนเต็มจำนวน (ค่าบัตร+ค่าธรรมเนียม) ได้ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง Ticketmelon.com
.
วิธีการขอ Refund ดูได้ทาง >> http://bit.ly/HOWTO-REFUND
หากมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเรื่องการ Refund บัตร โปรดติดต่อ Ticketmelon โดยตรง ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook page: facebook.com/ticketmelon
Line: @ticketmelon
Email: [email protected]
------------------
⚡️BE A BUD presents⚡️
『SEEN SCENE SPACE :: OPEN NOW 2022』
เมื่อ Seen Scene Space ถึงเวลากลับมาทำการ เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมงานคอนเสิร์ต OPEN NOW ที่ Lido Connect (Hall 2) วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2022
Line-up
5 Feb : Plastic Plastic | YONLAPA | Alec Orachi | quicksand bed | H I N A N O
6 Feb : FOLK9 | H 3 F | Television off | Thebandeleven | CURS
1-day Tickets ฿500
2-day Tickets ฿800
Ticket on sale 18 December 12.00PM
เปิดขายบัตร เสาร์ที่ 18 ธันวาคม เวลาเที่ยงตรง ทาง
Ticketmelon.com/sss/opennow
** COVID-19 vaccinated for entering the hall**
----------------
มาตรการป้องกัน COVID-19 :
1. ผู้เข้างานทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วเท่านั้น
ฉีดวัคซีน Sinovac , Sinopharm ครบ 2 เข็ม เกิน 14 วัน แสดงหลักฐานจากแอพพลิเคชันหมอพร้อมหรือ เอกสารรับรองจากโรงพยาบาล
ฉีดวัคซีน AstraZeneca, Moderna, Pfizer อย่างน้อย 1 เข็ม เกิน 14 วัน แสดงหลักฐานจากแอพพลิเคชั่น หมอพร้อมหรือ เอกสารรับรองจากโรงพยาบาล
กรณีฉีดวัคซีน 1 เข็ม หรือ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แต่ยังไม่เกิน 14 วัน ต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง พร้อมหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล, สถานพยาบาล
2. สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตลอดการรับชมคอนเสิร์ต หากฝ่าฝืนขออนุญาตเชิญออกจากงาน
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ชมที่ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหน้างาน ไม่เกิน 37.0 องศาเซลเซียสเท่านั้น
#OPENNOW #SSS #SeenSceneSpace #LidoConnect #BeABud
Advertisement

Where is it happening?

Lido Connect, 256 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Bangkok, Thailand

Event Location & Nearby Stays:

Seen Scene Space

Host or Publisher Seen Scene Space

It's more fun with friends. Share with friends