Ofelia Jarl Ortega: "StM - a version" - Lustholmen Festival

Schedule

Wed Jun 01 2022 at 07:00 pm to 11:59 pm

Location

Mdt | Stockholm, ST

(Efter föreställningen 1 juni är det invigningsfest för Lustholmen och Anrikningsverket har bjudit in Your Planet Is Next som spelar live *SLUTSÅLD*)
I StM är gränsen mellan performer och åskådare inte en skiljelinje utan en öppning. Här är gränslandet en ömsesidig plats för att tala om det undflyende. Det är en plats som pulserar, ger vika och ger betraktarens blick en kropp.
StM är ett solo av Ofelia Jarl Ortega från 2019, där hon undersöker blickens dramaturgi som koreografiskt material, och där dansarens frivilliga objektifiering ifrågasätter betraktarens delaktighet.
I StM – en version närmar hon sig ämnet via en annan kropp, som även den bekräftar blickens potential som maktverktyg, när dansaren Paolo de Venecia Gile sätter nya maktstrukturer på spel, och genererar fler läsningar till verket. Genom att insistera på formatet översätts orginalverkets kärna från en performer till en annan, som tillåter nya dynamiker och interrelationer att uppstå på andra ytor.
1 juni: "StM - a version" + Invigningsfest för Lustholmen med Your Planet is Next (livemusik) presenteras av Anrikningsverket.
Your Planet Is Next
Bakom Your Planet Is Next gömmer sig Arvid Wretman—multidisciplinär konstnär, livemusiker och noiseskapare från Stockholm. Sedan en debutkassett 2014 och genom två dansmusik-EP:s för Studio Barnhus har denna självutnämnda ”Mr. Music” terroriserat oss med en härlig och bisarr elektronisk funk, samtidigt som han odlat den förbryllande YPIN-personan: en del misslyckad popstjärna, en del utomjordiskt hot. På hans nyligen släppta debutalbum, också via Studio Barnhus, sträcker sig känslorna från sur romantik till ren paranoia. Rave, screw, electro och lugna atmosfärer kombineras till ett album som spelas likt en resa genom sinnet hos ett galet geni.
Lustholmen (1-19 juni) är en festival för dans, koreografi, musik och konst som firar sommarens annalkande med lust, liv, ljus! Lustholmen arrangeras av MDT i samarbete med Anrikningsverket. Tredje veckan av Lustholmen välkomnar vi även workshopfestivalen Within Practice. Kolla in hela programmet www.mdtsthlm.se www.withinpractice.se
English:
In StM the border between performer and spectator is not a divide but an opening. Here the borderland is a place to talk about the evasive. It is a space that pulses, yields and gives the spectator’s gaze a body.
StM is a solo by Ofelia Jarl Ortega from 2019, where she examines the dramaturgy of the gaze as choreographic material, where the dancer’s voluntary objectification questions the participation of the observer.
In StM – a version, she approaches the topic from another body, still confirming the gaze’s potential as a tool of power. In StM – a version, the same format is at play when the dancer Paolo de Venecia Gile brings new power dynamics at stake, triggering additional readings to the work. By insisting on the format, the core inscribed in the original piece is translated from one performer to the other, allowing new dynamics and interrelations to arise on different surfaces.
1 June: "StM - a version" + Opening party Lustholmen with Your Planet is Next (live music) presented by Anrikningsverket.
Your Planet Is Next is the nom de guerre of one Arvid Wretman— multidisciplinary artist, live performer and noisemaker from Stockholm. Since his 2014 debut cassette under the YPIN alias, through two dance music EP:s for Studio Barnhus, this self-proclaimed “Mr. Music” has terrorised us with the most gloriously disturbed electronic funk, all while cultivating his puzzling YPIN persona: part failed pop-star, part extraterrestrial threat. On his first full-length release for Studio Barnhus, emotions range from acidic romance to pure paranoia. Rave, screw, electro and chill vibes are all combined on an album that plays like an exhilarating journey through the mind of a genius gone mad.
Lustholmen (1-19 June) is a festival of dance, choreography, music and arts celebrating the start of Summer with lust, life, light. Lustholmen is organised by MDT in collaboration with Anrikningsverket. The third week of Lustholmen we also host the workshop festival Within Practice. Check out the full program www.mdtsthlm.se www.withinpractice.se
Credits:
Concept, choreography, music, set design: Ofelia Jarl Ortega
Dance, choreography: Paolo de Venecia Gile
Costume: Erik Annerborn
Lighting design: Christoffer Lloyd, Ofelia Jarl Ortega
Dramaturge: Frida Sandström (StM, 2019)
Music advisor: Tami T
Photo: Natan Gullström
Producer: Terry Johnson (Johnson & Bergsmark)
Co-production: Inkonst, (Malmö), MDT (Stockholm), Arsenic, Centre d’art scénique contemporain (Lausanne)
Residency support: Arsenic (Lausanne), Danscentrum Syd (Malmö)
Supported by: The Swedish Arts Council. Part of Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022) supported by the Creative Europe programme of the European Union.

Where is it happening?

Mdt, Slupsjulsvägen 30,Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden
MDT

Host or Publisher MDT

It's more fun with friends. Share with friends