Nimi / Lårkonferansen 2023

Schedule

Thu Apr 27 2023 at 08:00 am

Location

Meet Ullevaal | Oslo, OS

Advertisement
Torsdag 27. april og fredag 28. april arrangerer Nimi Akademiet en todagers hybrid konferanse (fysisk og online deltakelse) ved MEET Ullevaal stadion.
Ledende forskere og rutinerte klinikere innen muskel- og senepatologi skal i løpet av de to dagene presentere aktuell forskning og dele sin kliniske erfaring innen et bredt spekter av skader i relasjon til lår.
Påmelding og timeplan:
https://www.nimi.no/tjenester/kurs/lar/
Målsetningen er at du etter endt kurs skal være tryggere i ditt møte med «lårpasienten». Du kan forvente engasjerte foreleser som vil gi deg konkrete tips og verktøy til hvordan du behandler skader og plager i lår.
NB! Mesteparten av kurset vil foregå på engelsk da vi har lykkes å booke ledende internasjonal kompetanse på dette feltet.
Opptak av kurset er tilgjengelig for digitale deltakere i 14 dager.
TEMA:
- Anatomi, biomekanikk og skademekanismer relatert til akutte og belastningsrelaterte lårskader (primært hamstrings og Quadriceps)
- Klinisk undersøkelse, differensialdiagnostikk og verdien av radiologiske undersøkelser ved ulike typer lårskader?
- Rehabilitering og retur til idrett etter intramuskulære seneskader: Hva sier forskningen og hva gjøres i praksis?
- Lårskader hos kvinnelige utøvere: er det en kjønnsforskjell?
- Operasjon vs. ikke-operasjon etter totale hamstrings avulsjonsskader: Hva er siste nytt fra forskningen og hva gjøres i praksis?
- Proximale hamstringstendinopatier, apofyseskader hos unge utøver og ‘pakka lår’: Hvordan bør vi behandle disse pasientene?
- Case presentasjoner
Advertisement

Where is it happening?

Meet Ullevaal, Sognsveien 77 C,Oslo, Norway, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Volvat Nimi - Norsk idrettsmedisinsk institutt

Host or Publisher Volvat Nimi - Norsk idrettsmedisinsk institutt

It's more fun with friends. Share with friends