Nabór do klasy skrzypiec

Schedule

Wed Jan 26 2022 at 04:00 pm to 06:00 pm

Location

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy | Warsaw, MZ

Nab\u00f3r do klasy skrzypiec
Advertisement
Egzaminy wstępne do klasy skrzypiec
obowiązują wszystkich przyszłych uczniów ASMRiJ.
Do Szkoły przyjmujemy osoby bez przygotowania muzycznego. Uczymy od podstaw, a także osoby ze zdobytą wcześniej wiedzą, którą z przyjemnością pogłębimy. Do Szkoły zapraszamy osoby w każdym wieku - młodzież od 12 r.ż. i dorosłych, nie stawiamy górnej granicy wieku ucznia.
Podczas przesłuchania wstępnego na pierwszym miejscu oceniane są umiejętności kandydata w kierunku muzyki rozrywkowej i jazzowej.
Dla osób bez przygotowania muzycznego egzamin będzie polegał na sprawdzeniu tylko predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna), dla osób z przygotowaniem muzycznym (np. po ogniskach muzycznych, szkołach muzycznych, ew. lekcjach prywatnych) polegać będzie na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) oraz sprawdzeniu poziomu umiejętności gry na wybranym instrumencie; kandydat przygotowuje dwa dowolne utwory.
Program ASMRiJ I st.:
- skrzypce - 60 minut tygodniowo przez wszystkie lata nauki, zajęcia indywidualne,
- kształcenie słuchu 45 minut tygodniowo przez wszystkie lata nauki, zajęcia grupowe,
- zasady muzyki 45 minut tygodniowo przez wszystkie lata nauki, zajęcia grupowe,
- historia i literatura muzyki jazzowej - 60 minut tygodniowo przez jeden rok nauki, zajęcia grupowe,
- historia i literatura muzyki rockowej i rozrywkowej - 60 minut tygodniowo przez jeden rok nauki, zajęcia grupowe,
- instrument obowiązkowy - fortepian lub gitara - 30 minut tygodniowo przez cztery semestry, zajęcia indywidualne,
- praca z akompaniatorem - 30 minut tygodniowo, jeden rok, na ostatnim roku nauki, zajęcia indywidualne,
- zespół instrumentalny - 90 minut tygodniowo, jeden rok na ostatnim roku nauki, zajęcia grupowe.
Czesne miesięczne 760 zł przez wszystkie miesiące nauki.
Opłata za przesłuchanie 150 zł http://asmr.pl/przesluchania.html
Advertisement

Where is it happening?

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy, Jana Olbrachta 36/42, 01-111 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Autorska Szko\u0142a Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy

Host or Publisher Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy

It's more fun with friends. Share with friends