Miriam Elia „Nowa normalność” ["The New Normal"]

Schedule

Fri Mar 24 2023 at 07:00 pm to 10:00 pm

Location

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski | Warsaw, MZ

Advertisement
[PL/ENG]
??Zapraszamy na wystawę Miriam Elii „Nowa normalność”, która otworzy się 24/03 o 19:00.
?Twórczość Miriam Elii – ilustracje uśmiechniętych dzieci odkrywających cudowny świat, taki, jakim był – można odczytywać jako hołd złożony czasom optymizmu, niewinnej brytyjskiej nostalgii, nauce przez zabawę, odkrywaniu i przygodzie. Jednak w grę wchodzi tutaj wywrotowa mimikra. Sztuka Elii jest satyrą na współczesną kulturę, na politykę i ideologię zglobalizowanego świata. Satyra ta wpisuje się w długą tradycję sztuki i grafiki politycznej, jaka narodziła się na początku XV stulecia wraz z rewolucyjnym wynalazkiem rozpowszechniania słów i obrazów poprzez druk. Podobnie jak wcześniejsi wielcy artyści-satyrycy – William Hogarth, Francisco Goya, John Heartfield, George Grosz, czy Karl Arnold – Elia wyśmiewa nowy porządek społeczno-polityczny, kwestionuje nowe „reguły gry”, które nastały wraz z wybuchem pandemii i wprowadzeniem lockdownu, ocenia reperkusje oraz nowy porządek światowy znany jako Wielki Reset – globalną inicjatywę zapoczątkowaną przez Światowe Forum Ekonomiczne, mającą na celu zmianę samej tkanki naszego życia pod płaszczykiem bliższej współpracy pomiędzy globalnymi interesariuszami.
(Fragment tekstu kuratora Manicka Govindy)
Kurator: Manick Govinda
Współpraca kuratorska: Agnieszka Kołek
Asystentka artystki: Rebecca Philps
Projekt graficzny: Jakub Margasiński
?Otwarcie wystawy: 24/13/2023 (piątek) o 19:00. Wystawa tego dnia czynna do 22:00 → wstęp wolny
Wystawę można oglądać do 11/06/2023.
Godziny otwarcia:
wtorek—niedziela
11:00—19:00
czwartek
11:00—20:00
W czwartki wstęp wolny
Więcej informacji → https://bit.ly/3YXIBdu
W tle: Miriam Elia, „gender fluid lolly”. Dzięki uprzejmości artystki.
______________________________
??We invite you to Miriam Elia's exhibition "The New Normal". which will open on 24/03 at 19:00.
?Miriam Elia’s work can be taken as paying homage to a time of optimism, of innocent British nostalgia, of playful learning, a journey of discovery and adventure, through happy images of smiling children exploring and discovering a world of wonder, as it was then. But there is subversive mimicry at play. Miriam’s art satirises contemporary culture, the politics and the ideologies that drive the engines of a globalised world. Her satire is part of a great tradition of political art and graphics that began with the revolutionary invention of mass producing words and images through print for the common man and woman at the beginning of the fifteenth century. Like great political satirists before her; William Hogarth, Francisco Goya, John Heartfield, George Grosz and Karl Arnold come to mind, Miriam Elia pokes fun at the new socio-political order. She questions the new “rules of the game” that was played out during the pandemic and lockdown, she assesses the aftershock and the new world order, otherwise known as ‘The Great Reset’, a global initiative started by the World Economic Forum, which plans to re-order the very fabric of our lives under the deceptively benign mission of increasing co-operation between global stakeholders.
(excerpt from curatorial text by Manick Govinda)
Curator
Manick Govinda
Curatorial collaboration
Agnieszka Kołek
Artist’s assistant
Rebecca Philps
Graphic design
Jakub Margasiński

? Opening of the exhibition: 24/13/2023 (Friday) at 19:00. The exhibition on that day is open until 22:00 → admission free
The exhibition can be viewed until 11/06/2023.
Opening hours:
Tuesday — Sunday
11:00-19:00
Thursday
11:00-20:00
Free admission on Thursdays
More info → http://bit.ly/3xJ81Ql
Cover: Miriam Elia, "gender fluid lolly". Courtesy of the artist
Advertisement

Where is it happening?

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Centrum Sztuki Wsp\u00f3\u0142czesnej Zamek Ujazdowski

Host or Publisher Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

It's more fun with friends. Share with friends