Mira Mink: videotaidetta nähtävillä Keskustakirjasto Oodin projisiopinnalla 5.6.-30.6.2022

Schedule

Sun Jun 05 2022 at 10:00 am

Location

Töölönlahdenkatu 4, FI-00100 Helsinki, Suomi | Helsinki, ES

Advertisement
FI ilmainen näyttely / free exhibition
Mira Minkin videotaidetta nähtävillä Keskustakirjasto Oodin projisiopinnalla kesäkuussa 5.6.-30.6.2022
Oodin projisiopinnalla kesäkuussa esitettävä videoteos pohjautuu Mira Minkin teksteihin Äänikirjamaisesti I ja toisiin muihin teksteihin. Äänikirjamaisesti on vähintään vuoden kestänyt luova taideprojekti, joka alkoi ulkoilmainstallaationa ja lopputuotteeksi valmistui helmikuussa julkaistu omakustannekirja. (2021-2022)
Taiteen edistämiskeskus Taike on tukenut videoteosta.
Taiteilija kertoo teoksestaan:
Liikkuvat realistiset kuvat ja tekstit tasapainottavat toisiaan luovasti näyttelyn kokonaiskuvassa.

Videon avulla Mira Mink ilmaisee syvemmät teoksensa merkitykset ja tuo käytännön työstä uutta esiin. Runot ja tekstit sekä kuvat syntyivät modernin älypuhelin - ja ipad - tekniikan avulla.

Liikkuva työmuoto on keskeinen työvaihe kuten sen esille tuominenkin. Tämä tarkoittaa erilaisissa kulkuvälineissä, busseissa, autoissa ja junissa kuvattuja videopätkiä maantiestä ja metsistä, merestä ja järvistä.
Videoteos syntyi pidemmän aikavälin työskentelyllä tai lyhyemmälläkin tavoitteella yhdistämällä ajatuksia eri paikoissa nähtyyn ja koettuun.
Yksityiskohtia luonnon elementeistä metsästä, puista, kukista ja maisemaposeerauksia luonnon kehystäminä. Luontoon on helppo yhdistää arkisetkin tarinat juuri vastakohtien takia tai se toimii vastapainona kirjoittamisen rankaksi kokemiselle. Luontokuvat voivat olla hyvää terapiaa kuten kirjoittaminenkin.
”Yksinkertaista ”
Mira Mink on helsinkiläinen opettaja ja runotapahtumien tuottaja. Koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on julkaissut neljä omakustanneteosta: Äänikirjamaisesti I 2022, III Rakkaus ja runot 2020, Oi oi rakkautta 2020, Surun lyömät 2018.

EN
Mira Mink's video art will be displayed at the central library Oodi in June 5.6.-30.6.2022

The video work, which will be presented in June, is based on Mira Mink's texts Äänikirjamaisesti I (Audiobook-like I) and other texts.
The audiobook-like, a creative art project, which has lasted at least a year, started as an open-air installation and the final product was completed with a self-publishing book published in February. (2021-2022)
Taike, the Arts Promotion Centre Finland, has supported the art work exhibition.
The artist says of his work:
Moving realistic images and texts balance each other creatively in the overall picture of the exhibition.
With the video, Mira Mink expresses the deeper meanings of her work and brings out new things about practical work. Poems and texts and images were created by modern smartphone - and ipad - technology.
A key work phase is the characteristics of mobile work and their presentation.
This means video clips of road and forests, sea and lakes filmed on various means of transport, buses, cars and trains.
One of her previous exhibitions of the same themes participated in an art event in Germany. (2021)
The video work was created by working in the longer term or with a shorter goal by combining thoughts with what was seen and experienced in different places.
Details of natural elements of forest, trees, flowers and landscapes framed by nature. It is easy to combine everyday stories with nature precisely because of the contrasts or as a counterbalance to the hard experience of writing.
Nature photos can be good therapy, just like writing.
"Simple"
Mira Mink is a Helsinki-based writer, teacher and producer of poetry events, MA.
Mira Mink has published four self-publishing works: Audiobook I 2022, III Love and Poems 2020, O O Love 2020, Beaten by Grief 2018.
Advertisement

Where is it happening?

Töölönlahdenkatu 4, FI-00100 Helsinki, Suomi, Helsinki, Finland

Event Location & Nearby Stays:

Mira Mink -Runoilijatar, Poet

Host or Publisher Mira Mink -Runoilijatar, Poet

It's more fun with friends. Share with friends