Mira Mink: taidetta Oulunkylän kirjaston monitoimitilassa 1.-30.6.2022

Schedule

Wed Jun 01 2022 at 01:00 pm to Wed Jun 15 2022 at 01:00 pm

Location

Kylänvanhimmantie 27, FI-00640 Helsinki, Suomi | Helsinki, ES

Advertisement
Mira Minkin taidetta Oulunkylän kirjaston monitoimitilassa kesäkuussa 1.6.-30.6.2022
Mira Minkin 22 taidetta -näyttely, kesäkuu:
Kuvana ja luovana kirjoituksena.
Taidenäyttelyssä on esillä taidetta, maalausta ja tekstiä.
Erilaisten luovien projektien inspiroimia kuvia. Näyttely on ilmainen ja taidetyöskentelyyn on saatu Taiken tukea koronaepidemian vuoksi.
Viimeisin näyttely oli tammikuussa -22 Töölön kirjaston Lasten alueella, jossa esillä hauskasti puupiirroksia ja lasten kuvitusta. Miran taidetta on ollut viime vuonna esillä myös Tanskassa ja Saksassa. Nyt samaan aikaan näyttelyssä on Oodin seinällä kirjastossa videoteos. Tavoitteena on etsiä kustantaja.
Taiteen teon taustalla vaikuttava tekijä on kirjoittamisen ilo ja oppimisen edistäminen. Oppiminen on hyvä lähtökohta kirjoittamiseen. Lisäksi esillä on kolmannen kirjan tekstejä luettavaksi.
Runoteostensa inspiraatio on elämä tietenkin, mutta myös vieraalla kielellä mm. englanniksi, italiaksi ja espanjaksi on luovaa työskennellä ja kirjoittaa.
Hän on tehnyt myös muita osa-alueita eli taideprojekteja kuten taidenäyttelyt ja musiikin yhdistäminen runoihin esityksissä ja avoin lava -tapahtumissa. Niitä on pidetty useissa kirjastoissa kuten viime syksynä Oulunkylän kirjastossakin.
Mira Mink on helsinkiläinen taiteilija, runoilija, kirjoittaja, opettaja ja runotapahtumien tuottaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. Mira Mink on julkaissut neljä omakustanneteosta: Äänikirjamaisesti I 2022, III Rakkaus ja runot 2020, Oi oi rakkautta 2020, Surun lyömät 2018.
Linkki:
FB https://www.facebook.com/runoilija.miramink/
IG @minkmira
(Tulevat tapahtumat.)
Mira Mink's art works will be displayed at the library in Oulunkylä in June 1.6.-30.6.2022
Mira Mink 22 art exhibition in June.
In picture and in creative writing.
Art, painting and text are on display in the art exhibition. Images inspired by various creative projects. The exhibition is free of charge and Art Promotion centre`s support has been received for art work due to the coronavirus epidemic.
The most recent exhibition was in January -22 in the Children's Area of the Töölö Library, where her woodcuts (prints) and children's illustrations are on display. Mira's art has also been exhibited in Denmark and Germany in the last year. Now, at the same time, there is a video work on Library Oodi's wall.
The goal is to find a publisher.
The underlying factor behind the work of art is the joy of writing and the promotion of learning. Learning is a good starting point for writing. In addition, texts from the third book are on display for reading.
The inspiration for her poetry works is life, of course, but it is also creative to work and write in a foreign language, including English, Italian and Spanish.
She has also worked with other areas, such as art exhibitions and combining music with poetry in performances and open stage events. They have been held in several libraries, and also one of them was last autumn at Library of Oulunkylä.

Mira Mink is a Helsinki-based artist, writer, teacher and producer of poetry events, MA. Mira Mink has published four self-publishing works: Audiobook I 2022, III Love and Poems 2020, O O Love 2020, Beaten by Grief 2018.
Links:
FB https://www.facebook.com/runoilija.miramink/
IG @minkmira
(Check out for events)
Advertisement

Where is it happening?

Kylänvanhimmantie 27, FI-00640 Helsinki, Suomi, Helsinki, Finland

Event Location & Nearby Stays:

Mira Mink -Runoilijatar, Poet

Host or Publisher Mira Mink -Runoilijatar, Poet

It's more fun with friends. Share with friends