Mikrokraad: Õiguspsühholoogia alused

Schedule

Tue Feb 01 2022 at 08:00 pm

Location

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut | Tallinn, HA

Mikrokraad: \u00d5igusps\u00fchholoogia alused
Advertisement
Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi uus mikrokraad alustab 10. veebruaril, registreerimine on avatud 1. veebruarini 2021!
REGISTREERI:
https://www.tlu.ee/koolitused/oiguspsuhholoogia-alused
ÕPPEKAVA SISU
? Ülevaade õiguspsühholoogia põhimõistetest ja käsitlustest
? Mälu funktsioneerimise põhimõtted õiguspsühholoogia kontekstis
? Tunnistajate, kannatanute ja kahtlustatavate ülekuulamine ja info kogumine
? Ebasiira kommunikatsiooni märgid, riskihindamise temaatika, kohtupsühholoogia ja –psühhiaatria ekspertiisidega seonduv.
Õppekava läbinu tunneb õiguspsühholoogia põhimõisteid ja käsitlusi; teab mälu funktsioneerimisest ja erinevatest küsitlemistehnikatest, ebasiirale kommunikatsioonile osutavatest märkidest; teab, kuidas tuntakse ära nägusid ja tuvastatakse inimesi; teab riskihindamisest ning kohtupsühholoogia ja –psühhiaatria ekspertiisidest; rakendab omandatud esmaseid teadmisi.
KEDA OOTAME ÕPPIMA
Mikrokraadi sihtgruppi kuuluvad kriminaalõigussüsteemi spetsialistid (politseiametnikud, piirivalvurid, juristid, advokaadid, prokurörid, kohtunikud jne); sotsiaalvaldkonna spetsialistid (psühholoogid, arstid, lastekaitseametnikud, sotsiaaltöötajad jne) ja õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased (magistrandid, doktorandid). Mikrokraadiprogrammi on oodatud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kes soovivad avardada silmaringi psühholoogia teadmiste võimalikest rakendusvõimalustest õigusteaduses. Sisseastuja peab oskama inglise keelt vähemalt B2 tasemel, et lugeda erialast teaduskirjandust.
Õppeprogrammi pikkus on 3 kuud ning mikrokraadi kogumaksumus on 965 €.
LISAINFO
Katrin Soidra-Zujev
639 1751
[email protected]
https://www.tlu.ee/koolitused/oiguspsuhholoogia-alused
Advertisement

Where is it happening?

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut, Narva mnt 29, Tallinn, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

Tallinna \u00dclikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut

Host or Publisher Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut

It's more fun with friends. Share with friends