MEDITATSIOONIRETRIIT ÕPETUSEGA

Schedule

Wed Jul 06 2022 at 11:00 am to Sun Jul 10 2022 at 09:00 pm

Location

WDS Aegna Meelearenduskeskus - Wat Doi Suthep Aegna Meditation Centre | Tallinn, HA

Advertisement
Aegna Meelearenduskeskuses toimuvatel meditatsiooni retriitidel õpime keskendumist soodustavas ja looduskaunis keskkonnas kogenud õpetaja juhendamisel sügava lõdvestumise ja vahetu teadlikkuse loomist ning arendamist. Omandame erinevaid meele arendamise meetodeid ning treenime teadlikkuse ja keskendatuse loomist ning säilitamist. Harjutame nelja keskendumisasendit, milleks on istumine, seismine, kõndimine ja lamamine. Põhilisteks meelearendamise harjutusteks on kehast, tunnetest, teadvusest ja dhammadest (meeleseisunditest) kirka teadlikkuse loomine, hingamise teadvustamine ja sõbralikkuse arendamine.
Kursus sobib nii algajatele, kel puudub varasem mediteerimise kogemus, kui ka kogenud joogidele.
Kogu retriidi ajal toimub keskendatuse loomise ja hoidmise tõhustamise eesmärgil teadvustatud vaikuse hoidmine. Esilekerkinud küsimused leiavad vastused õpetajaga individuaalsete vestluste käigus.
Sõbraliku, turvalise ja toetava õhkkonna loomiseks näeb kava näeb viie kõlblusjuhise vastuvõtmist, milleks on hoidumine (1) võtmast elu, (2) võtmast seda mida pole antud, (3) valest naudingust pakkuvast käitumisest, (4) valetamisest ning (5) uimastavate ainete ja jookide tarbimisest.
Oskusliku ja virgumist soodustava keskendatuse arendamise hõlbustamiseks paigutatakse mehed ja naised eraldi tubadesse.
Keskuses pakutakse ainult taimetoitu. Täpsema menüüga on võimalik tutvuda ETS kodulehel: http://sangha.ee/tegevused
Retriidi ajal on sülearvutid, tahvelarvutid, mobiiltelefonid jt nutiseadmed üleliigsed, mistõttu palume need võimalusel koju jätta või lülitada retriidi ajaks välja (või vähemalt vaikuse režiimile).
Õpetajaks on Auväärne Ṭhitañāṇa (Dr. Andrus Kahn, MA ja PhD budoloogias, Certificate in Mindfulness Master Programme — MCU Ülikool)
ja juhendajateks on Auväärne Ṭhitamedha (Maarek Lind, BA budoloogia õpingud, Certificate in Mindfulness Master Programme — MCU Ülikool) ning Auväärne Mettābodhi.
Retriidi näidisajakavad on leitavad ETS kodulehelt: http://sangha.ee/tegevused/kursused/meditatsiooni-kursus-1
Retriidile saab registreeruda Eesti Theravaada Sangha kodulehel http://sangha.ee/tegevused/kursused.
Täiendav info telefonilt 511 1115
Retriit on tasuta.
Soovi korral on võimalik teha vabatahtlik annetus retriidiga seotud kulude (ööbimise, toitlustamise, elektrikulu jm) katmiseks.
Keskuses on võimalik teha vabatahtlik annetus ka õpetajatele, keskuses resideerivatele munkadele toidu annetamiseks või dhamma trükkimiseks ja suusõnaliseks levitamiseks.
Ülekande tegemiseks vajalik info:
Eesti Theravaada Sangha MTÜ
EE667700771001342232
Makse kirjeldus: "Annetus"
KÕIK MEELERAHU JA TEADLIKKUSE ARENDAMISE HUVILISED ON LAHKELT OODATUD!
Advertisement

Where is it happening?

WDS Aegna Meelearenduskeskus - Wat Doi Suthep Aegna Meditation Centre, Karnapi tee 10,Tallinn, Estonia, Tallinn, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

WDS Aegna Meelearenduskeskus - Wat Doi Suthep Aegna Meditation Centre

Host or Publisher WDS Aegna Meelearenduskeskus - Wat Doi Suthep Aegna Meditation Centre

It's more fun with friends. Share with friends