Matsalu loodusfilmide festival Narvas

Schedule

Sun Oct 02 2022 at 12:00 pm to 10:00 pm

Location

Narva eesti keele maja | Tapa, LV

Advertisement
(RUS, ENG ?)
??????? Vaatame valikut kõige uuematest maailmatasemel loodusfilmidest ja arutleme neil teemadel eesti keeles.
Matsalu rahvusvahelise loodusfilmide festivali eesmärk on tutvustada ja tunnustada uusi loodus- ja keskkonnafilme ning suurendada inimeste teadlikkust ja huvi looduse vastu. Festival propageerib looduslähedast ja säästvat elulaadi ning põlisrahvaste sügavalt loodusega seotud traditsioonide austamist. Juba 3. aastat järjest on võimalik vaadata valikut kõige uuematest ja parematest festivali filmidest ka Narvas.
?Suhtlustase: B1+
?Aeg: 02.10 kell 12.00-22.00 (kava vaata integratsioon.ee/MAFF2022)
?Koht: Narva eesti keele maja (Linda 2, Narva)
?Eelregistreerimine ei ole vajalik. Tule kohale!
???????Матсалуский фестиваль фильмов о природе в Нарве: посмотрим самые новые, созданные на мировом уровне, фильмы о природе и обсудим затронутые в них темы на эстонском языке.
Цель Матсалуского международного фестиваля фильмов о природе – представить новые фильмы о природе и окружающей среде, а также повысить осведомлённость и интерес людей к природе. Фестиваль пропагандирует экологичный и бережливый образ жизни и уважение к традициям коренных народов, тесно связанных с природой.
Подборку самых новых и лучших фильмов фестиваля уже третий год подряд можно посмотреть и в Нарве.
?Уровень владения языком: B1+
?Время: 02.10 в 12.00-22.00 (программа integratsioon.ee/MAFF2022)
?Место проведения: Нарвский дом эстонского языка (Линда, 2, Нарва)
?Учитель: Пилле Маффуччи
?Предварительная регистрация не требуется. Вход для всех свободный!
??????? Matsalu nature film festival in Narva we will watch a selection of the newest world-class nature films and discuss them in Estonian.
The goal of the Matsalu International Nature Film Festival is to introduce and promote new nature and environmental films and to increase people’s awareness and interest in nature. The festival promotes a nature-friendly and sustainable way of life and respect for the traditions of indigenous peoples, which are deeply connected to nature.
For the third year in a row, it is possible to watch a selection of the newest and best films from the festival in Narva as well.
?Language level: B1+
?Date: 02.10 from 12.00-22.00 (detailed program integratsioon.ee/MAFF2022)
?Location: Narva Estonian Language House (Linda 2, Narva)
?Teacher: Pille Maffucci
?Pre-registration is not necessary. Just show up!
Advertisement

Where is it happening?

Narva eesti keele maja, Linda 2,Narva, Estonia, Tapa, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

Eesti keele maja

Host or Publisher Eesti keele maja

It's more fun with friends. Share with friends