Madlen Hirtentreu "Motel Dyschronia"

Schedule

Mon Feb 07 2022 at 07:30 pm to Mon Feb 21 2022 at 09:00 pm

Location

Kanuti Gildi SAAL | Tallinn, HA

Madlen Hirtentreu "Motel Dyschronia" ///EST///
Tuleviku sündroomiks on Jennifer Millsi sõnul düskroonia.
See tähistab läbiligunenud nostalgiat oleviku vastu.
Aeg on liigesest lahti, inimene on liigesest lahti: toimub kultuuriline ja ajaline segiolek.
Düskrooniat võib teisisõnu nimetada ajaliseks eralduseks, mis seletab segadust ajas eneses, ta tuleneb ideede ja sümboolika segiolekust.
???????? ?? ??????????? ?????????, ?õ?????? ????????????? ??? ??? ??????? ??????.
Täpsemalt pole sümptomeid kirjeldatud. Viimasest tingituna kutsusime ellu uurimuskeskus "Motell Düskroonia", mis asub geograafilises depressioonis. "Motelli’’ nime all on loodud vari-uurimuskeskus, kuhu on kutsutud 8 loojat, edaspidi nimetatud teadusliku bändi liige X.
Tegemist on protseduur-mänguga.
Teadusliku bändi liikmed X tegelevad peamotiivina aegruumide ja piltide kirjeldamisega helilises plaanis.
Mängu üks põhimõte on liigelda levelite vahel lahtise psüühhikaga.
Mängu ajal üksteisega samal levelil ei kohtuta.
????? ??????? ????? ??????.
???????? ?? ?????.
Protseduur-mängu ülesehitus on lähtunud sündroomi tükkideks võtmisest, lisades ühe annuse ravimit X - Lootus.
Komponendid: düskroonia tekkepõhjus, mõju psüühikale, tema tagajärg, negatiivsest konnotatsioonist vabanemine, pidevate muutustega vennastumine, püüd liita vaatlus+ mäng, mille najalt luuakse uut konteksti ning leveleid eksperimendi käigus, püüd tõlgendada tundmatut ning läbi selle leida võimalik inimlik faktor X - Haprus.
ᵏᵃˢ ˡᵃʰᵗⁱ ˡõⁱᵍᵃᵗᵘⁿᵃ, ᵗʳⁱⁱᵛⁱᵈᵉˢ ᵃʲᵃˢ ᵉⁿᵉˢᵉˢ ᵒⁿ ᵛõⁱᵐᵃˡⁱᵏ ˢᵃᵃᵛᵘᵗᵃᵈᵃ üʰⁱⁿᵉ ᵃʲᵃˡⁱⁿᵉ ᵘᵘˢ ᵗᵃˢᵉ?
?? ????? ????????? ?ä??, ??? ???? ???? ??????ä???? ?????????? ?????????. ??????, ?? ??????ä??? ????, ?? ‘’??????’’ ??? ???? ?üü?????? ?????????.
Tähelepanu! Tegemist on eksperimentaalse uurimuskeskusega.
‘’Motell Düskroonia’’ pakub protseduuri - bänd, kes mängib videomängu ilma videota. Kõige tähtsam aga - tegemist on bändiga, kes pole videomängus.
Kui tarbimise ajal toimub ajukõdi, soovitame vastuste otsimise asemel kaasa mängida.
Madlen Hirtentreu (1993) on kunstnik, kes töötab kujutava kunsti ja etenduskunsti liideses.
Ta lõpetas 2014. aastal Milaano IED ülikooli visuaalkultuuri ja majanduse eriala (BA) ning 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri eriala (MA). Ta on täiendanud end materjalitehnoloogia õppes Itaalias.Teda huvitavad objektid ja meediumid, mis suudavad võistelda inimkeha kohaloluga oma laetuses ja intensiivsuses: ellu ärganud objekt ja ruum, milles etendaja muundub vahendajaks, võib öelda ka skulptoriks. Tema lähenemisviisi iseloomustab visuaalse ja etenduskunstide vahelise piiri konstruktiivne eiramine. Kunstnikku käivitavad teemad nagu ürgne horisont, kordus, kaotatud tulevikud ja kliinilised seisundid.Tundmatuga seotud kõhedus omab potentsiaali paljastada lähivaatlusel hapruse märke, avades seeläbi uusi tõlgendusi ja tähendusi lahtiharutatud ajas. Hirtentreu on osalenud näitustel alates 2015. aastast ning teinud koostööd kunstnikuna etenduskunstide kontekstis.
Loe rohkem: https://saal.ee/performance/motell-dskroonia-1719/
Istutaja IX: Madlen Hirtentreu
Aktiveerija II: Hello Upan
Resonaator III: Liisa Hirsch
Rütminaator IV: Tont aka Siim Kuusemäe
Uurimuskeskuse Hoidja V: Alissa Šnaider
Ülekirjutaja VI: Kalle Tikas
Mediaator VII, VII.II: Eneli Järs, Kaie Küünal
Külalisdoktor VIII: Eva Meyer-Keller
Uurimuskeskuse Tehniline Direktor **: Hans-Gunther Lock
Uurimuskeskuse Abistavad käed IIX, IIIX: Henry Kasch, Kristiina Tang
Uurimuskeskuse Kaasprodutsendid XVII: Kanuti Gildi SAAL ja Madlen Hirtentreu
Uurimuskeskuse toetaja **: Eesti Kultuurkapital
Uurimuskeskus tänab XXX: Hans-Otto Ojaste, Jaan Meikup, Hendrik Kaljujärv, EKA Uusmeedia
Esietendus: 7.02.2022, Kanuti Gildi SAALis
Kestus: 75’
Eesti ja inglise keeles
Etendustele pääsevad kõik COVID-19 vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud külastajad. Teatris on kohustulik kanda maski.
///ENG///
According to Jennifer Mills, dyshcronia is the syndrome of the future.
It signifies a drenched nostalgia for the present.
Disjointed & disconnected perception of time, disjointed & disconnected perception of self: there is an overwhelming confusion of cultural and temporal systems.
In other words dyschronia can be called a temporal separation that explains the confusion about time, arising from perplexity between concepts and symbolism.
???? ?? ?????????????, ?????????, ??????? ?? ?????????? ???????? ?? ???? ?? ????.
No further specifications of the symptoms have been described. Therefore we have invented a research center called "Motel Dyscronia", located in a geographical depression. Under the name of ‘’Motel’’, a shadow research center has been set up, where 8 co-creators have been invited, hereinafter referred to as members of the scientific band X.
"Motel Dyscronia" is a procedure and a game.
The main motive of the scientific band X is to describe time spaces and images through soundscapes.
One of the principles of the game is to navigate between emerging and established levels with an open psyche.
None of the players meet on the same level during the game.
?? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ????.
??? ?????? ???? ????.
The structure of the procedure-game is based on breaking the syndrome into pieces whilst adding a single dose of a drug X - Hope.
The components are: cause of dyschronia, effect on the psyche, its consequences, liberating dyschronia from negative connotation, making friends with constant changes, aspiration to combine observations + game, as a result creating new context and levels throughout the experiment, interpreting the unknown and finding possible human factor X - Fragility.
ᶜᵘᵗ ᵃᵈʳⁱᶠᵗ ⁱⁿ ᶜʰʳᵒⁿᵒˢ, ⁱˢ ⁱᵗ ᵖᵒˢˢⁱᵇˡᵉ ᵗᵒ ʳᵉᵃᶜʰ ᵃ ᶜᵒᵐᵐᵒⁿ ⁿᵉʷ ˡᵉᵛᵉˡ ᵇʸ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᵘⁿⁱᵗᵉᵈ ⁱⁿ ᵗⁱᵐᵉ?
?? ??? ??? ?????????? ???? ??? ????? ???? ?? ? ????? ???? ?? ????????? ??????.
?????? ???? ????? ?? ?? ????? ????. ????? ?? ? ‘’?????’’, ????? ??? ?? ???????? ??????.
Attention! It is an experimental research center. ‘’Motel Dyscronia’’ offers a procedure: a band playing a video game without the video. Most importantly, it is a band that is not in the video game.
If you have a brain tickle during consumption, we recommend that you play along instead of looking for answers.
More information: https://saal.ee/en/performance/motel-dyschronia-1719/
Seeder IX : Madlen Hirtentreu
Activator II: Hello Upin
Resonator III: Liisa Hirsch
Rythminator IV: Tont aka Siim Kuusemäe
Research centre Caretaker V: Alissa Šnaider
Overwriter VI: Kalle Tikas
Mediator VII, VII.II: Eneli Järs, Kaie Küünal
Visiting Doctor VIII: Eva Meyer-Keller
Research centre Technical Director **: Hans-Gunther Lock
Research centre Helping hands IIX, IIIX: Henry Kasch, Kristiina Tang
Research centre Co-producers XVII: Kanuti Gildi SAAL ja Madlen Hirtentreu
Research centre support XXI: Cultural Endowment of Estonia
Research centre special thanks XXX: Hans-Otto Ojaste, Jaan Meikup, Hendrik Kaljujärv, EKA New Media department
Premiere: 7.02.2022, Kanuti Gildi SAAL
Duration: 75’
In Estonian and English
We can only welcome visitors who present a proof of being vaccinated against or recovered from Covid-19. Wearing a mask is mandatory.

Where is it happening?

Kanuti Gildi SAAL, Pikk 20, Tallinn, Estonia
Kanuti Gildi SAAL

Host or Publisher Kanuti Gildi SAAL

It's more fun with friends. Share with friends