LSS Suvažiavimas ir Padėkos vakaras

Schedule

Sat Mar 18 2023 at 04:00 am

Location

Vilniaus įgulos karininkų ramovė | Vitória, ES

Advertisement
Gerbiami Lietuvos skautų sąjungos nariai,
Kviečiame Jus į Rinkiminį Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimą, kuris įvyks š. m. kovo 18 d. Vilniuje.
Po Suvažiavimo vyks Padėkos vakaras, kurio metu bus įteikiami Lietuvos skautų sąjungos garbės ženklai – ordinai nusipelniusiems organizacijos nariams.
Preliminari darbotvarkė:
9:30 Registracija
10:00 Vėliavų įnešimas, Himnas, Vyriausiosios skautininkės sveikinimas
10:10 Prezidiumo rinkimas ir tvirtinimas, Sekretoriaus rinkimas ir tvirtinimas, Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas, Suvažiavimo atstovo rinkimas ir tvirtinimas, Dienotvarkės tvirtinimas, posėdžio reglamentas (laiko ribų nustatymas pasisakymams, komentarams ir pan.)
10:25 Suvažiavimo reglamento pristatymas ir tvirtinimas
10:40 Tarybos ataskaitos pristatymas
10:55 Vyriausiosios skautininkės veiklos ataskaitos pristatymas, Tarybos išvada dėl Vyriausiosios skautininkės veiklos ataskaitos, LSS finansinės ataskaitos pristatymas
11:25 Kontrolės komisijos ataskaitos pristatymas, Garbės teismo ataskaitos pristatymas
11:35 Ataskaitų tvirtinimas
11:45 Pertrauka
12:45 Krizių valdymo komandos sudarymas
13:00 Įstatų keitimo projektas dėl Įstatų IV skyriaus (projektą teikia s. Arina Ašipauskaitė ir s. Daiva Jusiūtė - Tarailienė)
13:15 Įstatų keitimo projektas dėl Įstatų 9.2 ir 10.2 punktų (projektą teikia s. Dalia Trapinskienė).
13:30 Įstatų keitimo projektas dėl 5-to skautų įstatų keitimo (projektą teikia s. Ūla Jasiulevičiūtė ir s. Laima Plėšnytė)
13:50 Balsavimas
14:00 Pertrauka
14:30 Kandidatų į Vyriausiojo skautininko pareigas prisistatymas, Kandidatų į Tarybą prisistatymas
15:15 Vyriausiojo skautininko ir Tarybos narių rinkimai
15:30 Kandidatų į LSS Garbės Teismą prisistatymas, Kandidatų į LSS Kontrolės komisiją prisistatymas
15:45 LSS Garbės Teismo ir Kontrolės komisijos narių rinkimai
16:00 Šakų sueigos (simbolinių šakų vadovų rinkimai)
16:45 Protokolo tvirtinimas, Suvažiavimo uždarymas, Vėliavų išnešimas
17:00 Tarybos posėdis. Tarybos pirmininko rinkimas
18:00 Padėkos vakaras
Primename, kad dalyvauti Suvažiavime yra kiekvieno LSS Nario pareiga, o balsavimo teisę Suvažiavime turi pilnamečiai LSS nariai, susimokėję nario mokestį.
Jeigu norite kandidatuoti į LSS Valdymo organą (Vyriausiąjį skautininką, Tarybą, Kontrolės komisiją ar Garbės teismą), kreipkitės į savo vieneto vadovą - jis turi visas instrukcijas.
Advertisement

Where is it happening?

Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Vitória, Brazil

Event Location & Nearby Stays:

Lietuvos skaut\u0173 s\u0105junga

Host or Publisher Lietuvos skautų sąjunga

It's more fun with friends. Share with friends