LOVE IS - NEXT LEVEL LIFE & LOVE. PEACE & PASSION. WARSZAWA <3

Schedule

Sat Jun 04 2022 at 10:00 am to Sun Jun 05 2022 at 06:00 pm

Location

Akademia Sound Therapy | Warsaw, MZ

Advertisement
[ENGLISH BELOW]
Niezwykły nauczyciel, uzdrowiciel i szaman z Nowej Zelandii po kilku latach przerwy wraca do Polski! Mistrz procesów grupowych, prowadzonych w duchu przenikającej wszystko bezwarunkowej miłości, pokazuje uczestnikom swoich wydarzeń esencję mistycznej tantry. Rozwija ten wątek korzystając z przeróżnych narzędzi pracy psychologicznej i duchowej, aby doprowadzić do ostatecznego efektu -niezwykłej przemiany uczestników warsztatu w radosne, zintegrowane istoty, widzące nieprawdopodobnie piękną różnorodność istnienia oraz jego duchową jedność.
Zapewne dobrze wiesz, jak życie w dzisiejszych czasach potrafi być zbyt intensywne. Uczucia strachu, przytłoczenia, niedostateczności, oddzielenia, konfliktu, stresu itp. są wszędzie.
Teraz nadszedł właśnie ten czas, aby zbudować swą wewnętrzną Moc i wznieść swoją częstotliwość na nowy poziom - w pełni zintegrowany, ugruntowany i prawdziwy.
Warsztat ten, jest szczególnie polecany osobom pracującym już z różnymi technikami samorozwoju i technikami holistycznymi.
??????????????
KORZYŚCI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:
✨Stworzysz Nową Wewnętrzną Relację, która wniesie do życia wielkie Piękno i Miłość.
✨Otrzymasz przekaz Jedności, Boskości we wszystkich rzeczach. Przypomnisz sobie swoją prawdziwą esencję.
✨Zawrzesz pokój z własnym cieniem
negatywizmem/osądzaniem i przekształcisz go w Sprzymierzeńca.
✨Nauczysz się, jak dawać Sobie poczucie Bezpieczeństwa poprzez stworzenie Nowego Wewnętrznego Systemu Wsparcia dla Umysłu, Ciała i Serca.
✨Otrzymasz jasność, wgląd i motywację, aby wznieść swoją Ekspresję, Służbę, Cel, Pracę na Nowy Poziom Spełnienia Duszy.
✨Innym dynamicznym i potężnym darem/techniką/praktyką będzie równoważenie wewnętrznej Męskości i Kobiecości, Światła i Ciemności oraz to, jak mogą one stać się wewnętrznym zdrowym, szczęśliwym zespołem, który będzie cię wspierał w każdej sytuacji.
To wydarzenie jest niczym szwedzki stół głębszego samopoznania, a przyswojenie tego prawdziwie tantrycznego podejścia do życia przyniesie integralność, szacunek i radość w Twoich relacjach międzyludzkich i związkach.
Warsztat uwalnia od przywiązania do dramatów życia w ludzkiej postaci, jednocześnie pomagając w rezonowaniu z rzeczywistością "Boskiego Zjednoczenia".
??????????????
OPIS PROCESU:
Technika sama w Sobie jest bardzo prosta, a jej koncepcja jest łatwa do zrozumienia.
Przez lata była nauczana w różnych formach przez wielu ludzi, ale teraz dostaniesz ją z rozwiązaniami opartymi na wiedzy z fizyki kwantowej.
Magia tego warsztatu polega na tym, że wiedzę tę można otrzymać wiele razy.
Kiedy już Twój umysł sobie to wyobrazi, a Twoje ciało i pole energetyczne poczuje czym to jest, wtedy ta cała cudowna alchemia świadomości zacznie naprawdę się integrować z Twoim codziennym życiem.
Sion przez ostatnie 20 lat wprowadzał w życie tę technikę, która pozwala Urzeczywistnić i Przypomnieć sobie esencję swojego Istnienia, połączenia ze Źródłem, Boskością, Miłością. Teraz owa technika jest gotowa, aby zaoferować ją Tobie w postaci dwudniowych warsztatów.
??????????????
O SION RA:
Richard Sion Windelov naucza i służy ludziom od wielu lat (ponad 30) i osobiście przeszedł przez
wiele transformacji. Uzdrowił się po złamaniu kręgosłupa, rozbitej
twarzy, raku, guzie mózgu, ciężkiej depresji i wielu innych, tym samym dając mu sporo możliwości "szkoleniowych".
Sion jest dobrym i czystym "kanałem" dla świadomości i energii, a poprzez swą naturalną prostotę, flow i zabawę, pomógł już wielu ludziom w osiągnięciu kolejnego poziomu - by odkryć to, kim naprawdę są.
Sion urodził się na południu Nowej Zelandii i miał zaszczyt pracować w większości miejsc na świecie.
??????????????
MIEJSCA WARSZTATÓW:
WARSZAWA, 4-5 czerwca, Żoliborz, studio jogi (do potwierdzenia)
Warsztaty będą trwać codziennie od 10:00 do 18:00 z przerwą na obiad.
Dodatkowo w sobotę po warsztatach o 18:00 dla uczestników odbędzie się relaksująco - integrująca kąpiel w dźwiękach mis tybetańskich, kryształowych, gongów i didgeridoo.
??????????????
ZAPISY I INWESTYCJA
Podaj proszę podstawowe informacje przez formularz:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfiFx9CP79.../viewform...
Inwestycja: 1100zł
płatne przelewem na konto:
Sion Windelov
07 1160 2202 0000 0004 5752 2518
Tytuł przelewu: warsztat
Warsztaty będą tłumaczone z angielskiego na polski.
W razie pytań, możesz zadzwonić:
Michał 508 186 188
??????????????
ENGLISH
Sion has been embodying a technique over the last 20 years that can Realise / Remember Ones Being, Connection to Source, The Divine, Love. Now it is ready to be offered to You.
Life can Be intense in these days. Feelings of fear/overwhelm/not enough/dis-connection/ conflict /stress etc are everywhere. Now it is time to build resilience and take your frequency to a new level; integrated, grounded and real.
The workshop is recommened for people working with different self-development, holistic techniques.
??????????????
BENEFITS AND BLESSINGS
✨ Create a New Inner Relationship that brings great Beauty and Love into Life.
✨ Receive a transmission of Unity, The Divine in All Things. Remember your
essence.
✨ Make Peace with The Shadows of self negativity/judgement and transform them into Allies.
✨ Learn how to create Safety. Creating a New Inner-support System for Mind Body and Heart.
✨ Receive Clarity, Insight and motivation to take your Expression, Service, Purpose, Work to a New Level of Soul Fulfilment.
✨Another dynamic and powerful gift/technique/practice is the balancing of The Inner Masculine and Feminine, Light and Dark and how these can become an internal healthy, happy team that will support you in any situation.
This true tantric attitude to Life brings integrity, respect and joy to relationships. Releasing the attachment to The Drama’s of Living in a Human form, whist helping to resonate with the reality of ‘Divine Union’.
??????????????
DESCRIPTION OF THE PROCESS
The Technique is very simple and the concept can be understood easily, it has been taught in different forms by many people over the years, though now with a key from modern Physics.
The magic of this workshop is that you can receive it many times and once the mind has the idea of it, and the body and energy field has the feeling of it, then this wonderful awareness can begin to really integrate into your daily life.
??????????????
ABOUT SION RA:
Richard Sion Windelov has been teaching/ facilitating and being of
Service for many years (Over 30) and has personally gone through
much transformation. Healing himself from broken back, Smashed
face, Cancer, Brain Tumour, Severe Depression and many other
‘training’ opportunities.
He is a good and clear ‘channel’ for
consciousness and energy and brings simplicity, fun and a lot of experience to help people realise the next level of who they really are.
Sion is born in the south of New Zealand and has had the honour of
working in most places around the world.
??????????????
WORKSHOP LOCATIONS:
WARSAW, June 4-5
KRAKÓW, June 11-12, Dom na Zawsze, an adorable place surrounded by Nature, just 3 km from the Heart of Kraków.
The workshops will run daily from 10:00 to 18:00 with a lunch break.
After the Saturday workshops, at 18:00, there will be an integation sound bath concert played on tibetan and crystal bowls, gongs and didgeridoo for all participants.
??????????????
INVESTMENT
1100 zł, payable by bank transfer to the account:
Sion Windelov
07 1160 2202 0000 0004 5752 2518
Transfer title: workshop
Advertisement

Where is it happening?

Akademia Sound Therapy, ul. Filarecka 3,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Richard Sion RA

Host or Publisher Richard Sion RA

It's more fun with friends. Share with friends