Ligeti 100 - „A gigantikus protézis” / Fassang László orgonaestje

Schedule

Wed Oct 04 2023 at 07:30 pm

Location

Komor Marcell utca 1., Budapest, Hungary | Budapest, BU

Advertisement
A Ligeti-centenárium izgalmas eseményének ígérkezik Fassang László orgonaestje, amelynek közönsége nemcsak a Müpa világhírű instrumentumát hallhatja, de a hangversenyen Hammond-orgona, MIDI-orgona és zongora is megszólal, a programot mindvégig kísérő fényfestés a zenéhez a vizuális asszociációk sokaságát társítja, a magyar zeneszerző műveinek társaságában felhangzó Bach- és Frescobaldi-kompozíciók pedig nemcsak stiláris kontrasztot kínálnak, de egyszersmind olyan darabok is, amelyek hatottak Ligeti György gondolkodásmódjára.
„Az orgona egyrészt mindeddig felderítetlen hangszínlehetőségeinek hihetetlen gazdagsága, másrészt (és elsősorban) hiányosságai - tehetetlensége, merevsége, szögletessége - révén keltette fel az érdeklődésemet. Ez a hangszer olyan, mint egy óriási protézis. Izgatott, hogy rájöjjek: hogyan lehet ezzel a protézissel újból megtanulni járni.” E mondatokat Ligeti György fogalmazta meg Volumina című nevezetes orgonaművéről szóló írásában. Amikor tehát protézisről beszél, az nem azt jelenti, hogy a fehér-fekete billentyűk óriási fogsorra emlékeztették (habár ez az ijesztő kép sem volna meglepő a Le Grand Macabre groteszkhez vonzódó szerzőjétől), hanem a mozgás, a járás. Fassang László felfedező útra hív Ligeti világában. Megszólaltatja a zeneszerző orgonaműveit, azokat a Bach- és Frescobaldi-darabokat, amelyek a magyar alkotót inspirálták, műsorának második részében improvizál is Ligeti témáira, a fényfestés mesterei, Besnyő Dániel és Kiss Patrik pedig kötöttséget és szabadságot kombináló munkájukkal képzettársítások végtelen sorát indítják el. A hangverseny két része egy-egy nagy, összefüggő kompozíció, amely mozgósítja a közönség érzékeit és intellektusát.
//
László Fassang's organ recital promises to be an exciting event of the Ligeti Centenary, treating the audience not only to the sounds of Müpa Budapest's world-famous organ, but also featuring the Hammond organ, MIDI organ and the piano. The music is accompanied by light painting, prompting a multitude of visual associations. The selected pieces by Bach and Frescobaldi, juxtaposed with the works of Hungarian composers, not only create a stylistic contrast, but are thought to have influenced György Ligeti's way of thinking.
"It was, on the one hand, the incredible richness of its still unexplored tonal possibilities and, on the other (more importantly), its deficiencies - its inadequacy, its rigidity and angularity - that interested me. This instrument is like a gigantic prosthesis. It excited me to figure out how to walk again using this prosthesis.” These were the words of György Ligeti when writing about his famous organ piece Volumina. When using the word prosthesis, he did not mean that the image of those black and white keys reminded him of a gigantic set of dentures (although using such a frightening reference would not be surprising from the grotesque-loving composer of Le Grand Macabre), instead he referred to motion and walking. László Fassang takes us on a journey into Ligeti's world. He plays some of his pieces, as well as Bach and Frescobaldi compositions which Ligeti was inspired by, while the second part of the recital will include improvisations on Ligeti's themes, accompanied by the masters of light painting, Dániel Besnyő and Patrik Kiss, whose luminescent show combines constraints with freedom, generating an endless flow of associations. The two parts of the concert are each a large, coherent composition that mobilise the audience's senses and intellect.
///
A Müpa social media házirendje:
https://www.mupa.hu/kozossegi-mediafeluleteinkre-vonatkozo-szabalyok
https://www.mupa.hu/en/social-media-policies
Advertisement

Where is it happening?

Komor Marcell utca 1., Budapest, Hungary

Event Location & Nearby Stays:

M\u00fcpa Budapest

Host or Publisher Müpa Budapest

It's more fun with friends. Share with friends