Latin Souls Zumbathon with Yeray Martel in Warsaw

Schedule

Sat Apr 22 2023 at 02:00 pm

Location

DanceBook Academy Ochota | Warsaw, MZ

Advertisement
Sprzedaż biletów rusza 19.02.2023!
Sobota, 22.04.2023
DanceBook Academy Ochota, Usypiskowa 2, 02-386 Warszawa
14:30 Rejestracja
15:00-18:00 Zumba Maraton Yeray Martel, Robert Pochała, Michał Kurpet & ZIN
Specjalna oferta dla ZIN - zapraszam do kontaktu w prywatnej wiadomości!
Afterparty:
More info soon!
Cennik:
I próg cenowy: 19.02 - 13.03 - 70 zł
II próg cenowy: 14.03 - 31.03 - 80 zł
III próg cenowy: 01.04 - 22.04 - 90 zł
Wpłaty: Gotówka na zajęciach, lub na konto - kontakt priv oraz u instruktorów promujących (ZIN friends).
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Latin Souls Zumbathon:
1. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu sportowym jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
2. Uczestnik wydarzenia sportowego zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu miejsca, ośrodka, w którym organizowane jest wydarzenie.
3. Uczestnicy wydarzenia sportowego ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia oraz szkody powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających na terenie, na którym odbywa się wydarzenie sportowe.
4. W wydarzeniu sportowym mogą brać udział osoby pełnoletnie.
5. Osoby poniżej 18-tego roku życia muszą przebywać pod opieką swojego rodzica / opiekuna prawnego.
6. Opłaty za wydarzenie sportowe dokonywane są w wyznaczonych terminach, znajdujących się w opisie wydarzenia.
7. Cena za wydarzenie sportowe nie zawiera opłaty za ubezpieczenie.
8. Opłata za wydarzenie sportowe NIE PODLEGA zwrotowi.
9. Uczestnik wydarzenia sportowego zobowiązuje się̨ do podpisania niżej wymienionych oświadczeń.
10. Uczestnik wydarzenia sportowego przestrzega zasad obowiązujących w okresie pandemii COVID-19.
11. Organizator wydarzenia sportowego zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia lub wyproszenia z zajęć, osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających ze względów bezpieczeństwa takiej osoby oraz innych uczestników.
12. Organizator wydarzenia sportowego nie ponosi odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty, urządzenia, pozostawione na miejscu wydarzenia.
13. Organizator wydarzenia sportowego nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji.
Advertisement

Where is it happening?

DanceBook Academy Ochota, Usypiskowa 2,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Robert Pocha\u0142a

Host or Publisher Robert Pochała

It's more fun with friends. Share with friends