Kursus “Maarahva tavad ja kombed”

Schedule

Sun Jan 30 2022 at 10:00 am

Location

Alar Krautmani Terviseakadeemia | Tallinn, HA

Kursus \u201cMaarahva tavad ja kombed\u201d
Advertisement
Kursus “Maarahva tavad ja kombed”
ÕPPE EESMÄRK:
Kursusel osaleja omandab oskuse ja julguse oma pere ja kogukonna tähtpäevi ja igapäevaelu pärimusega rikastada.
SIHTGRUPP:
Eesti pärimuse huvilised
ÕPIVÄLJUNDID:
Kursusel osaleja väärtustab isiklikku ja kogukondlikku pärimust ning oskab tähtpäevade tähistamist kohaliku pärimusega rikastada.
ÕPPE SISU:
- Aastaringi tähtpäevade ja pühade sisu ning tähendus;
- Kombestiku muutumine ja kasutamine tänapäeval;
- Seosed endateadmise, suhete ja igavikuliste väärtustega.
ÕPPEMEETODID:
Teoreetiline ja praktiline õpe, aktiivne loeng, diskussioon.
ISESEISEV TÖÖ:
Praktiline tegevus: valitud pärimusliku kommete tegemine valitud tähtpäevadel.
ÕPPEMATERJALID:
- Eesti rahvakalender (raamatud ja internet);
- Videod tähtpäevadest.
ÕPPEVAHENDID:
Data filmide vaatamise võimalus.
ÕPPEKESKKOND:
Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias aadressil Vana-Kalamaja 9a, Tallinn
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:
Puuduvad
KURSUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.
Hindamismeetod: teoreetiline eksam.
Hindamiskriteeriumid: eksami sooritamine vähemalt 75%.
VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:
- Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
- Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS:
20 akadeemilist tundi, sh 16 tundi auditoorset ja praktilist ning 4 tundi iseseisvat tööd.
KOOLITUSE AJAKAVA:
I osa 30.01.22
II osa 13.02.22
Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.
KOOLITAJA: Ene Lukka-Jegikjan
Ene on seda meelt, et pärimuskultuuri igikestvad väärtused nagu looduslähedus, traditsioonilisus, kogukondlikkus aitavad tasakaalustada tänast indiviidi keskset linlikku eelkõige modernsele orienteeritud elulaadi ning ära tunda olulisem, et elada oma elu tasakaalukalt ja väärikalt.
Pärimuskultuur sai Ene peamiseks erialaks ja teadlikuks elu osaks üsna varakult. Suur osa sellel kujunemisteel oli kokkupuude setode ja kihnlastega. Unistus, et Eestis pärimuskultuur oleks kõrgelt väärtustatud ja igapäevases loomulikus kasutuses ning seda eriti noorte seas, andis tõuke TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias rahvamuusika eriala loomiseks 1991. aastal ning mitmete pärimuskultuuri koolituste käivitamiseks üle Eesti.
HIND: 130 eurot
LISAINFO: e-mail: [email protected] või tel: 5517157
REGISTREERIMINE:
https://krautman.ee/syndmused/maarahva-tavad-ja-kombed-maarahva-aastaring/
Advertisement

Where is it happening?

Alar Krautmani Terviseakadeemia, Vana-Kalamaja 9a, 10414 Tallinn, Harju County, Estonia, Tallinn, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

Alar Krautmani Terviseakadeemia

Host or Publisher Alar Krautmani Terviseakadeemia

It's more fun with friends. Share with friends