Kraj nad Wisłą – wystawa Jarosława Modzelewskiego

Schedule

Fri Jan 21 2022 at 07:00 pm to Sun Apr 24 2022 at 05:00 pm

Location

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski | Warsaw, MZ

Kraj nad Wis\u0142\u0105 \u2013 wystawa Jaros\u0142awa Modzelewskiego
Advertisement
Wystawa „Kraj nad Wisłą” prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie pierwszą przekrojową prezentacją kilku dekad twórczości Jarosława Modzelewskiego. Jednak jej porządku nie będzie wyznaczać prosta chronologia, ale wybrane motywy i tematy powracające w malarstwie Modzelewskiego od samych początków jego twórczości.
Przestrzeń ekspozycyjna podporządkowana zostanie kształtowi odnoszącemu się do symbolu Rodła, zaczerpniętego z jednego z pierwszych obrazów Modzelewskiego — „Bez tytułu [Rodło]” z 1980 r. Ten obraz będzie punktem wyjścia do prezentacji kolejnych etapów twórczości malarza. Wątkiem przewodnim będzie zatem rzeka Wisła, spajająca różne pod względem formalnym okresy w twórczości Modzelewskiego. Rzeka jest tematem wielu obrazów Modzelewskiego, powracającym w kolejnych dekadach. Jest także symbolem obecnej w malarstwie Modzelewskiego polskiej tożsamości, ujawniającej się nie poprzez przedstawienia doniosłych i patetycznych zdarzeń i postaci, ale w szczegółach tworzących kontekst codziennych, zwyczajnych czynności czy w specyfice pejzażu, charakterystycznego właśnie dla kraju nad Wisłą.
Kurator Marcel Skierski

Jarosław Modzelewski
urodzony w 1955 roku. Dyplom z malarstwa uzyskał na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Stefana Gierowskiego w roku 1980. Współtwórca i uczestnik ponad trzydziestu wystaw oraz akcji Gruppy w latach 1982–1992. Do 2020 roku prowadził pracownię malarstwa na ASP w Warszawie. Laureat wielu nagród, w tym „Paszportu Polityki” w 1998 r., Nagrody im. Jana Cybisa w 2004 r. oraz XIII edycji Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego w 2014 r. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, a także w zbiorach publicznych, między innymi w muzeach narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi i innych.
Otwarcie wystawy 21/01/2022 (piątek) 19:00. W dniu otwarcia wstęp wolny.
Wystawa czynna do 24/04/2022 w godzinach otwarcia galerii:
wtorek 11:00—18:00
środa 11:00—18:00
czwartek 12:00—20:00
piątek 12:00—20:00
sobota 10:00—19:00
niedziela 11:00—18:00
W czwartki wstęp wolny.
Więcej informacji: https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/jaroslaw-modzelewski
____________________________________________
The exhibition „A Country on the Vistula River” at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art will be the first substantial presentation of the several decades worth of Jarosław Modzelewski’s work. However, the display will not be organised chronologically, but focus on selected motifs and themes recurring in Modzelewski’s painting throughout his career.
The exhibition space will be subordinated to a shape referring to the rodło symbol, taken from one of Modzelewski’s first paintings — „Untitled [Rodło]” from 1980. This painting will be the starting point for the presentation of the sunsequent stages of the painter’s work, while the main theme will be the Vistula River, linking the formally distinctive periods of Modzelewski’s work. Over the decades, the river was the subject of many of Modzelewski’s paintings and the symbol of Polish identity revealed not through the depiction of significant or solemn events and figures, but rather the context-building details, ordinary activities, or the specificity of landscape, characteristic of the country on the Vistula River.
Curator Marcel Skierski

Jarosław Modzelewski
born in 1955. In 1980, he received a diploma in painting at the Warsaw Academy of Fine Arts from the studio of prof. Stefan Gierowski. Between 1982-1992 he was the co-creator and participant of over thirty Gruppa exhibitions and actions. Until 2020, he ran a painting studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Winner of many awards, including the 1998 Polityka’s Passport award, the 2004 Jan Cybis Award and the 13th Kazimierz Ostrowski Award in 2014. His artworks are held in private collections in Poland and abroad, as well as in public collections, including national museums in Warsaw, Kraków, Poznań, Wrocław, the Zachęta National Gallery of Art and Muzeum Sztuki in Łódź.
Exhibition opens on 21 January 2022 (Friday) at 19:00 and will be on view till 22:00. On the day of the opening the admission is free.
Exhibition will be on view through 24 April 2022:
Tuesday 11:00 a.m.—6:00 p.m.
Wednesday 11:00 a.m.—6:00 p.m.
Thursday 12:00—8:00 p.m.
Friday 12:00—8:00 p.m.
Saturday 10:00 a.m.—7:00 p.m.
Sunday 11:00 a.m.—6:00 p.m.
Admission is free on Thursdays.
More information: https://u-jazdowski.pl/en/programme/exhibitions/jaroslaw-modzelewski
Advertisement

Where is it happening?

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Centrum Sztuki Wsp\u00f3\u0142czesnej Zamek Ujazdowski

Host or Publisher Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

It's more fun with friends. Share with friends