Kosmosekonverents 2022 | Software Defined Space Conference 2022

Schedule

Wed Oct 26 2022 at 09:00 am

Location

L'Embitu Hotel, Tallinn | Tallinn, HA

Advertisement
EST (ENG below)
Kosmosekonverents tuleb taas – 26. ja 27. oktoobril! ?
Kaks päeva täis arutelusid ja paneeldiskussioone, kus osalevad esinejad Airbus, Euroopa Kosmoseagentuurist, Eesti ettevõtlusest, Ameerika Ühendriikide esindajad ning paljud teised eksperdid.
Käesoleva aasta konverentsil räägime võimalikest lahendustest ning keskendume peamiselt kolmele teemale:

?️ kosmose küberharjutusväljakud;
?️ kosmose infrastruktuuri kaitsmine;
?️ andmete turvalisus.

Käsitleme teemasid ka rohkem ühiskondlikes aspektides, et mõista paremini ühiskonna küberturvalisusest sõltuvust ja selle olulisust.

Konverentsi korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Rohkem lisainfot ja piletid? https://estonia.ee/sdsc
________
ENG
The Cyber and Space Conference is coming again – on 26 and 27 October! ?
Two days of debates and panel discussions with speakers from Airbus, the European Space Agency, Estonian private sector, representatives from the United States and many other experts.
At this year's conference, we will talk about possible solutions and focus mainly on three themes:

?️ space cyber training grounds;
?️ protecting space infrastructure;
?️ data security.

We will also address more societal perspectives to better understand society's dependence on space and cybersecurity and its importance.

The conference is organized by Enterprise Estonia in cooperation with the Ministry of Economic Affairs and Communications.

More information and tickets ? https://estonia.ee/sdsc
Advertisement

Where is it happening?

L'Embitu Hotel, Tallinn, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

EUR 25.00 to EUR 50.00

EASi Eesti Kosmoseb\u00fcroo

Host or Publisher EASi Eesti Kosmosebüroo

It's more fun with friends. Share with friends