Klimaretorikk – På tide å ta ting på alvor?

Schedule

Wed Nov 03 2021 at 08:30 am to 10:00 am

Location

Bergen Global CMI/UiB | Bergen, HO

Advertisement
Tore Furevik (Nansensenteret)
Katherine Duarte (UiB)
i samtale med Ida Vikøren Andersen (UiB).
FNs klimapanel (IPCC) varslet «kode rød» i sin nyeste klimarapport. Klimaendringene går fortere, blir mer intense og er til dels irreversible. IPCC advarer om at, med mindre drastiske steg blir tatt for å minke utslipp, så vil millioner av liv være i fare. Store forventninger er knyttet til at omfattende utslippskutt skal vedtas på klimatoppmøtet i Glasgow (COP26). Men hvilken påvirkning har denne rapporten egentlig på individuell og politisk handling?
Vårt panel vil ta for seg klimaforskernes retorikk, dynamikken mellom klimaforskere og journalister, og medienes rolle i å formidle kunnskap og forme holdninger.

OM PANELET
Tore Furevik er direktør ved Nansensenteret og professor i oseanografi ved Geofysisk institutt ved UiB. I sin forskning har han fokusert på klimamodellering, variasjon i atmosfære og hav, luft-sjø-is-interaksjoner og telekoblinger.
Katherine Duarte er i sluttfasen av doktorgradsarbeidet, med en avhandling i skjæringspunktet mellom forskning og kommunikasjon ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Hun er tilknyttet Senter for klima og energiomstilling (CET) og er aktiv i Klima og miljøgruppen til Medborgerpanelet/ The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE
Ida Vikøren Andersen er postdoktor ved Institutt for fremmedspråk ved UiB, hvor hun jobber med NFR-prosjektet “Living with climate change: motivation and action for lifestyle change” (CLIMLIFE). Hun er tilknyttet forskergruppen Klimadebattens språkbruk og tolkninger (LINGCLIM).

? Bergen Globals arrangement er gratis og åpne for alle
☕ Velkommen til frokost i Jekteviksbakken 31 eller bli med på Zoom: https://uib.zoom.us/j/66046895516?pwd=UFBuRUtTbkN5WTRhYzNJZzlIOW5Vdz09
? Flere arrangement fra Bergen Global? Meld deg på nyhetsbrevet vårt https://bit.ly/bergenglobalnews
Advertisement

Where is it happening?

Bergen Global CMI/UiB, Jekteviksbakken 31, Bergen, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Bergen Global CMI\/UiB

Host or Publisher Bergen Global CMI/UiB

It's more fun with friends. Share with friends