Kentsel Yansımalar: Karşılaşmalar

Schedule

Thu Mar 30 2023 at 07:00 pm

Location

Pera Müzesi-Museum | Istanbul, IB

Advertisement
Pera Müzesi, Zamane İstanbulları sergisi kapsamında “Kentsel Yansımalar: Karşılaşmalar” isimli panele ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentle kurdukları bağları, sosyolojik, kültürel, politik, çevresel ve ekonomik açılardan ele alan sergiye 7 akademisyen, araştırmacı ve edebiyatçının sergide yer alan işlerden ilhamla kaleme aldığı metinler eşlik ediyor.
Yazar ve radyo yayıncısı İlksen Mavituna moderatörlüğünde, sergi sanatçılarından Ahmet Sel ile sergi kataloğunun yazarlarından akademisyen N. Gamze Toksoy’un konuşmacı olarak katılacağı panelde göç, aidiyet hissi, yerli olma teması ve stereotipleştirme konuları üzerinden irdeleniyor.
Panelde, ilk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi N. Gamze Toksoy’un sergi kataloğu için kaleme aldığı yazısından hareketle, göçmenlerin görsel temsillerinin nasıl kurulduğu ve bu temsilin bireysel hikâyelerin öne çıkmasında oluşturduğu engeller konuşulacak. İkinci bölümde ise, Ahmet Sel’in Bizim Orada serisi üzerinden bireysel hikâyeleri öne çıkarmanın kriz ve dönüşüm içindeki toplumlardaki önemi ve etkisine değinilecek, fotoğraf ve temsiliyet arasındaki bağ ele alınacak.
Pera Müzesi Oditoryum’da gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır, yerler sınırlıdır.
Ahmet Sel hakkında
Fotoğrafçı. Belgesel fotoğraf ve portre fotoğrafçılığı alanlarında çalışan sanatçı, Paris-X’te (Université Paris Nanterre) iletişim, INA’da (Institut National de l’Audiovisuel, Paris) televizyon haberciliği eğitimi aldı. 1980-2010 yılları arasında Paris ve Moskova’da yaşadı, çeşitli televizyon kanalları ve fotoğraf ajanslarında muhabir olarak çalıştı ve yöneticilik yaptı. Çalışmalarını toplumsal değişim ve kriz dönemlerinde bireylerin hikâyeleri üzerine yoğunlaşarak sürdüren sanatçının Fransa ve Türkiye’de yayınlanmış kitapları bulunuyor. 2020-2022 yılları arasında Fotoğraf Konuşmaları başlıklı bir podcast hazırlayıp sunan sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.
N. Gamze Toksoy hakkında
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Aynı üniversitede görsel sosyoloji seminerlerini de yürütüyor. Görsel çalışmalar alanında ve etnografik nitelikte araştırmaları; toplumsal travma, toplumsal bellek, şiddet, göç, toplumsal cinsiyet kavramlarına odaklanan yayınları bulunmakta. Son yıllarda “toplumsal sorunlar ve görüntüler” genel başlığı etrafında yürüttüğü çalışmalarda ayrımcılık ve şiddet kavramlarıyla görüntüler arasındaki bağları inceliyor. Toplumsal travmaların görselleştirme biçimlerine yönelik eleştirileri önemsiyor ve alternatif yaklaşımlar getirileceğine dair umudunu korumaya devam ediyor.
İlksen Mavituna hakkında
Yazar, çevirmen ve radyo yayıncısı. Galatasaray ve İstanbul üniversitelerinde felsefe okudu. 2005 yılından bu yana Açık Radyo'da çeşitli görevlerde yer alıp edebiyat, felsefe, güncel sanat ve siyaset alanlarında radyo programları hazırladı. Polis Destan Yazdı ve Bu Ülkeden Gitmek isimli araştırma kitaplarının yazarlarındandır.
Detaylı bilgi için: https://www.peramuzesi.org.tr/etkinlik/kentsel-yansimalar-karsilasmalar/5282
--------------------------------------------
As part of the Istanbuls Today exhibition, Pera Museum is hosting a panel titled “Urban Reflections: Encounters.” Accompanying the exhibition of the works of 11 photographers living in Istanbul that depict the bonds they have formed with the city from a sociological, cultural, political, environmental, and economic perspective are the writings of 7 academics, researchers and literary scholars who have been inspired by these themes.
To be moderated by author and radio broadcaster İlksen Mavituna, the panel will welcome the participation of Ahmet Sel, one of the exhibiting artists and N. Gamze Toksoy, exhibition catalogue contributing writer. The topics to be discussed will be migration, feelings of belonging, the theme of nativeness, and stereotyping.
The panel will start off with comments on the article in the exhibition catalogue written by N. Gamze Toksoy, a faculty member at the Sociology Department of Mimar Sinan Fine Arts University, exploring the ways in which migrants are visually represented and how these representations can be a barrier to focusing on individual stories. In the second part of the panel, based on Ahmet Sel’s “Bizim Orada” (In Our Part of the Country) series, the importance and impact of bringing out personal stories in societies in crisis and transformation, as well as the relationship between photography and representation will be reviewed.
About Ahmet Sel
Photographer. Working in the fields of documentary photography and portrait photography, the artist studied communication at Paris-X (Université Paris Nanterre) and television journalism at INA (Institut National de l›Audiovisuel, Paris). Between 1980 and 2010, he lived in Paris and Moscow, working as a reporter and manager in various television channels and photography agencies. The artist, who continues his works by focusing on the stories of individuals in times of social change and crisis, has books published in France and Turkey. The artist, who prepared and presented a podcast titled Fotoğraf Konuşmaları (Photography Conversations) between 2020-2022, lives and produces in Istanbul.
About N. Gamze Toksoy
Lecturer at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology. She also conducts visual sociology seminars at the same university. She does research in the field of visual studies and of ethnographic quality; and has publications focusing on social trauma, social memory, violence, migration, and gender. In recent years, she has been examining the links between the concepts of discrimination and violence and images in her work carried out around the general title of ‘social problems and images’. She attaches importance to criticisms of the visualization forms of social traumas and retains her hope that alternative approaches will be introduced.
About İlksen Mavituna
Author, translator, and radio broadcaster. He studied philosophy at Galatasaray and Istanbul Universities. Since 2005, he has been working in various positions on Açık Radyo (Open Radio), preparing radio programs on literature, philosophy, contemporary art, and politics. He is a contributing author of the investigative books Polis Destan Yazdı (The Legendary Work of the Police) and Bu Ülkeden Gitmek (Leaving this Country).
Click for more info: https://www.peramuseum.org/event/urban-reflections-encounters/5283
Advertisement

Where is it happening?

Pera Müzesi-Museum, Meşrutiyet Caddesi No. 65, Beyoğlu,Istanbul, Türkiye, Istanbul, Turkey

Event Location & Nearby Stays:

Pera M\u00fczesi-Museum

Host or Publisher Pera Müzesi-Museum

It's more fun with friends. Share with friends