Kaffe og et mesterverk

Schedule

Sat Feb 04 2023 at 10:30 am to 11:00 am

Location

Nasjonalmuseet | Oslo, OS

Advertisement
Nyt en kaffe og opplev unike instrumenter og kunstverk på nært hold.
I februar holdes det en rekke konsertforedrag om instrumenter og kunstverk i utstillingen «Mestermøter».
Her kan du blant annet høre om den mindre kjente versjonen av «Brudeferd i Hardanger» og oppleve høydepunkter fra Sparebankstiftelsens Dextra Musica-samling med strykeinstrumenter.
Lørdag 4. februar
10.30-11.00
En kaffe og en fiolin
Vrimleområdet utenfor Storsalen – 1. etasje
Nyt en kaffe og et konsertforedrag om en Guarneri-fiolin fra 1703.
Fiolinist Geir Inge Lotsberg gjester konsertscener verden over med fiolinen laget av Giuseppe Guarneri Filius Andreæ i Cremona i 1703. Men hvor har egentlig fiolinen vært siden 1703, hva har den opplevd og hva har den spilt? Geir Inge formidler fiolinens reise i et konsertforedrag om og med fiolinen som for tiden er utlånt til museets utstilling «Mestermøter».
Medvirkende:
Geir Inge Lotsberg, fiolin

Søndag 5. februar
10.30-11.00
En kaffe og en mindre kjent versjon av «Brudeferden»
Vrimleområdet utenfor Storsalen – 1. etasje
Visste du at maleriet «Brudeferd i Hardanger» finnes i flere versjoner? Mest kjent er Nasjonalmuseets bilde malt vinteren 1847–48 i Düsseldorf. Til utstillingen «Mestermøter» har vi fått låne den mindre kjente, men vakre versjonen som ble malt i Christiania høsten 1848.
Nyt en kaffe og hør musikkhistoriker Harald Herresthal fortelle den fascinerende historien om hvordan den verdensberømte fiolinisten Ole Bull endte som modell for felespilleren i båten.

Lørdag 11. februar
10.30-11.00
En kaffe og en cello
Vrimleområdet utenfor Storsalen – 1. etasje

Nyt en kaffe og et konsertforedrag om en Gofriller-cello fra 1740.
Celloen som ble laget av den verdensberømte instrumentmakeren Francesco Gofriller i Udine i 1740, har en spennende historie. Instrumentet ble blant annet spilt på av det britiske stjerneskuddet Jacqueline du Pré, en av tidenes største cellister.

Cellist Øyvind Gimse formidler celloens historier og sin egen reise som musiker i et konsertforedrag om og med instrumentet som for tiden er utlånt til museets utstilling «Mestermøter».å

Medvirkende:
Øyvind Gimse, cello

Søndag 12. februar
10.30-11.00
En kaffe og en fiolin
Vrimleområdet utenfor Storsalen – 1. etasje
Nyt en kaffe og opplev en av verdens fineste fioliner.
Carlo Bergonzi var den siste av de store fiolinmakerne fra Cremona, og dette instrumentet fra 1735 er et av hans mest berømte arbeider. Hør den italienske fiolinmakeren Andrea Zanrè snakke om fiolinen, som er et av høydepunktene i Sparebankstiftelsens Dextra Musica-samling. Instrumentet er for tiden utlånt til museets utstilling «Mestermøter». Til vanlig kan du høre fiolinen i Den Norske Opera og Ballett, der den spilles av konsertmester Guro Kleven Hagen.

Lørdag 18. februar
10.30-11.00
En kaffe og maleriet «Ildfuglen. Stravinskijdrøm»
Vrimleområdet utenfor Storsalen – 1. etasje
Nyt en kaffe og få en introduksjon til et bilde fra Karen Holtsmarks viktigste og mest avgjørende tid som billedkunstner.
Et av museets senere innkjøp er «Ildfuglen. Stravinskijdrøm» fra 1935. Bildet er et eksempel på et abstrahert billeduttrykk som kan minne om arbeidene til Vasilij Kandinskij og Juan Mirò. Holtsmark hadde livet ut et inderlig forhold til Stravinskijs musikk. Kurator Øystein Ustvedt forteller mer om dette modernistiske maleriet, og om forholdet mellom abstrakt billedkunst og musikk.

Søndag 19. februar
10.30-11.00
En kaffe og hardingfelas rosemønstre
Vrimleområdet utenfor Storsalen – 1. etasje
Nyt en kaffe og lær mer om den norske hardingfeletradisjonen.
Ottar Kåsa er en av landets fremste spelemenn og hardingfelemakere. Han har stor kunnskap om norsk hardingfele-tradisjon og er også svært dyktig på rosing av feler. De karakteristiske rosemønstrene er et fremtredende element på de norske hardingfelene, og denne tradisjonen har utviklet seg over tid. Ottar Kåsa deler sin kunnskap om den norske hardingfela og de ulike rosemønstrene.
Bilde: Karen Holtsmark, «Ildfuglen. Stravinskijdrøm», 1935 © Holtsmark, Karen/BONO
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland
//

Saturday 4 February
10.30–11.00
A coffee and a violin
Social area outside Storsalen
Enjoy a coffee and a concert talk about a Guarneri violin from 1703.
Violinist Geir Inge Lotsberg has thrilled concert audiences worldwide with the violin made by Giuseppe Guarneri Filius Andreæ in Cremona in 1703.But where has the violin actually been since it made its debut? What has it witnessed and what has been played on it? Geir Inge describes the violin’s journey in a concert talk about and with the violin, which is currently on loan to the museum for the “Master to Master” exhibition.
With:
Geir Inge Lotsberg, violin

Sunday 5 February
10.30–11.00
A coffee and a lesser-known version of Bridal Procession on the Hardangerfjord
Did you know that the painting "Bridal Procession on the Hardangerfjord" exists in several versions? The most famous is the one in the National Museum’s collection, painted in the winter of 1847–48 in Düsseldorf. For the “Master to Master” exhibition we have loaned in the less-well-known but beautiful version that was painted in Christiania (Oslo) in the autumn of 1848.
Enjoy a coffee while music historian Harald Herresthal tells the fascinating story of how the world-famous violinist Ole Bull ended up as the model for the fiddler in the boat.

Saturday 11 February
10.30–11.00
A coffee and a cello

Enjoy a coffee and a concert talk about a Gofriller cello from 1740.
Made by the world-famous luthier Francesco Gofriller in Udine in 1740, this cello has an exciting history. The instrument was played by, among others, the renowned British cellist Jacqueline du Pré, one of the greatest of all time.
Cellist Øyvind Gimse describes the cello’s and his own journey in a concert talk about and with the instrument, which is currently on loan to the museum for the “Master to Master” exhibition.
With:
Øyvind Gimse, cello

Sunday 12 February
10.30–11.00
A coffee and a violin
Enjoy a coffee while learning about one of the world’s finest violins.
Carlo Bergonzi was the last of Cremona’s great luthiers, and this instrument from 1735 is one of his most famous creations. Listen to Italian violin maker Andrea Zanrè talk about the violin. One of the jewels of Sparebankstiftelsen’s Dextra Musica collection, the instrument is currently on loan to the museum’s “Master to Master” exhibition. It can be heard on a regular basis in the Norwegian National Opera & Ballet, where it is played by the leader of the orchestra, Guro Kleven Hagen.

Saturday 18 February
10.30–11.00
A Coffee and the painting "The Firebird. Stravinsky Dream"
Enjoy a coffee while learning about a work from Karen Holtsmark’s most important and decisive period as an artist.
One of the National Museum’s recent acquisitions is The Firebird. Stravinsky Dream. The painting from 1935, is an abstract idiom reminiscent of the works of Wassily Kandinsky and Juan Mirò. Throughout her life, Holtsmark was fascinated by Stravinsky’s music. Curator Øystein Ustvedt tells us more about this modernist painting, and about the relationship between abstract art and music.

Sunday 19 February
10.30–11.00
A coffee and the rose patterns of the Hardanger fiddle
Enjoy a coffee while learning more about the Norwegian Hardanger fiddle tradition.
Ottar Kåsa is one of the country’s foremost makers of Hardanger fiddles. An expert with extensive knowledge of the Norwegian Hardanger fiddle tradition, Kåsa is also a highly skilled performer. Characteristic rose patterns are a prominent decorative feature of Norwegian Hardanger fiddles, a tradition that has evolved over time. Ottar Kåsa shares his knowledge of the Norwegian Hardanger fiddle and the different rose patterns.
Image: Karen Holtsmark, «The Firebird. Stravinsky dream» , 1935 © Holtsmark, Karen/BONO
Photo: Nasjonalmuseet/Børre Høstland
Advertisement

Where is it happening?

Nasjonalmuseet, Bankplassen 3, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Nasjonalmuseet

Host or Publisher Nasjonalmuseet

It's more fun with friends. Share with friends